Følg med på forandringer i huden

Vær oppmerksom hvis du får en ny føflekk, eller om en føflekk endrer seg og skiller seg fra de andre.

Melanom, også kalt føflekkreft, kommer oftere som en ny flekk, enn i en føflekk du har fra før. Lær hvilke forandringer du skal se etter for å oppdage melanom tidlig. Det kan redde livet ditt.

Det er viktig å gå til fastlegen hvis:

  • du får en ny flekk
  • en føflekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro
  • en føflekk forandrer form og farge, ved at den
    • blir større enn før, i tykkelse eller i bredden
    • endrer form og får ujevne kanter
    • endrer farge, ofte med brunsvarte partier

Lær deg faresignalene

Bruk ett minutt på å lære deg hva du skal se etter for å oppdage melanom tidlig.

Jo bedre kjent du er med kroppen, desto enklere er det å oppdage forandringer. Det er en god vane å ta en titt i speilet, for eksempel når du har dusjet. Se på kroppen din, helst både foran og bak og i litt godt lys. Har du en partner, er det lurt å hjelpe hverandre, spesielt med å se på ryggen.

Sjansen for å bli helt frisk av melanom avhenger av at svulsten oppdages så tidlig som mulig, før den har spredd seg. Symptomene behøver ikke å være tegn på kreft, men du bør likevel ta dem alvorlig.

Det er normalt å ha føflekker, men det er viktig å holde et øye med dem. Frem til vi er i 30–40-årsalderen er det også normalt at føflekker kan vokse til omtrent 5 mm størrelse.

Vårt råd: Kontakt lege ved forandringer i kroppen

Følg med på forandringer i kroppen. Symptomer på kreft kan godt være tegn på andre, ufarlige sykdommer, men hvis endringer varer i over tre uker, bør du oppsøke lege og få det undersøkt. Lær deg faresignalene.

Hvem er mest utsatt for å få melanom (føflekkreft)?

Norge er blant de land i verden som har flest tilfeller av melanom per innbygger. De fleste som får denne formen for hudkreft er over 60 år, men dette er også den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25–49 år. 

Solbeskyttelse er viktig gjennom hele livet, og er ekstra viktig hvis andre i familien har hatt denne kreftformen. Fem til ti prosent av tilfellene er arvelig. Det ser ut til at personer som har hatt hudkreft også er mer utsatt for annen type kreft.

Dette bør du passe på for å unngå hudkreft

Sol er bra for helsa i små mengder, men rundt 9 av 10 tilfeller av hudkreft i Norge har sammenheng med for mye intens sol og solarium

Var dette nyttig?