«Vær så snill. Ta vaksinen»

Denne jula tapetserer Kreftforeningen hele Norge med følgende budskap: «Vær så snill – ta vaksinen».

Bilde hvor det står: Kreft tar ikke hensyn til en pandemi. Det kan du gjøre. Vær så snill. Ta vaksinen

– Vi er inne i en juletid som forhåpentlig byr på ro og gode stunder, men som i år også dessverre er usikker for mange. Våre tanker går spesielt til alle de fantastiske helsearbeiderne som jobber under et enormt sterkt press, og til de alvorlig syke pasientene som ikke kan ta juleferie fra sin sykdom, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Hun frykter at vi snart kan være på vei inn i en ny fase der kreftpasienter og deres pårørende ikke lenger kan skjermes. Derfor har Kreftforeningen rullet ut en kampanje som er synlig over hele landet.

Organisasjonen, som er en av landets største frivillige aktører, har fulgt nøye med på hvordan helsevesenet nærmer seg bristepunktet, og hvordan situasjonen blir stadig mer krevende for både helsepersonell og pasienter.

De ønsket å gjøre noe ekstra for å bidra – og ett av tiltakene er altså en kampanje som har kommet i stand, og blir rullet ut på svært kort tid.

– Hovedbudskapet vårt er at kreft ikke tar hensyn til en pandemi. Det kan imidlertid du gjøre ved å ta vaksinen, og takke ja til en tredje dose når du får tilbudet, sier Ross og legger til:

– Nå teller hver dag. Med hver eneste vaksine som settes avlaster vi et helsevesen på bristepunktet. Vi kan fortsatt avverge at systemet kneler. Derfor har vi en innstendig førjulsbønn fra Kreftforeningen; Vær så snill – ta vaksinen!

Hun understreker at Kreftforeningen er klar over at ikke alle har mulighet til å ta vaksinen, og at en del må vente med den på grunn av sykdom eller andre helsemessige hensyn. Kreftforeningen mener også at det er viktig at vaksinering er frivillig.

– Vår bønn går ut til de som har mulighet – ta vaksinen av hensyn til sårbare i samfunnet og for å avlaste helsevesenet, oppfordrer hun.

Vil bistå med vaksinering

Kampanje-arbeidet er imidlertid bare noe av det Kreftforeningen setter fart på. Ansatte med helsefaglig bakgrunn blir nå oppmuntret til å bidra i arbeidet med å sette vaksiner.

– Regjeringen har fremskyndet vaksineringen, og det er mange doser som skal settes de kommende ukene. Vi er i en helt spesiell situasjon, det krever en helt spesiell innsats. Derfor gjør vi alt vi kan for at også våre ansatte kan bidra. Håpet er at dette vil begrense smitten i samfunnet, sier Ross.

Hun er ikke i tvil om at det er avgjørende at så mange som mulig blir vaksinert i løpet av de neste dagene og ukene.

– Ved å vaksinere seg, forebygger man sykdom eller gjør et eventuelt sykdomsforløp mildere enn hvis man ikke er vaksinert. Vi ser at de fleste som legges inn på sykehus nå er uvaksinerte. Hvis overbelastningen i helsevesenet eskalerer, kan det resultere i at kreftpasienter ikke får den hjelpen de trenger. Det bekymrer oss veldig, sier generalsekretæren.

Kreftforeningen gir råd og kan følge til behandling og vaksinasjon

Ansatte og frivillige i Kreftforeningen fortsetter å være tilgjengelig for pasienter og berørte som trenger råd og informasjon om kreft – og i disse dager er det mange som har spørsmål rundt korona og kreft.

– Det har kommet utrolig mange spørsmål knyttet til korona, kreft og vaksiner til oss i Kreftforeningen under pandemien. Veldig mange søker informasjon via nettsidene våre og mange har hatt behov for noen å snakke med gjennom rådgivningstjenesten vår, sier Ross.

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss

Vi svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Det er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Stengt 19. mai

Da pandemien brøt ut i begynnelsen av 2020 etablerte Kreftforeningen raskt en ny følgetjeneste, der kreftpasienter kan få skyss til behandling og kontroller.

Denne ordningen fortsetter også i denne fasen av pandemien, og Kreftforeningen understreker at personer med kreft og deres nære også kan få hjelp til å bli kjørt til vaksinasjon, dersom de har behov for det.

Trenger du følge til vaksinasjon?

Kreftforeningens følgetjeneste tilbyr kreftpasienter og pårørende til kreftpasienter følge til vaksinasjon. I tillegg tilbyr vi følge til behandling eller andre aktiviteter knyttet til kreftsykdommen.

– Vi i det frivillige Norge ønsker å bidra

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross håper at tiltakene Kreftforeningen har satt i verk kan være til avlastning og nytte i dagens krevende situasjon.

– Vi har forsøkt å bruke vår kompetanse og våre ressurser på best mulig måte – og akkurat nå mener vi at vaksinasjon er det aller mest avgjørende. Generelt har frivilligheten spilt en stor og viktig rolle under pandemien. Da landet stengte ned, oppsto det akutte behov for mange som er rammet av alvorlig sykdom, uten at det fantes løsninger. Derfor utviklet frivillig sektor nye tilbud i rekordfart, men uten samkjøring og finansiering, påpeker hun.

Hun kunne ønsket seg at myndighetene kunne bruke frivilligheten enda mer aktivt under spesielle omstendigheter som dette.

– Helsefrivilligheten må bli en integrert del av helseberedskapen vår, og det må komme på plass klare avtaler mellom det offentlige og de store ideelle aktørene på helsefeltet, for å sikre at vi utnytter kapasiteten som finnes i frivillig sektor ved en eventuell ny pandemi, sier Ross.

Var dette nyttig?