Bli medlem

Kreft er den sykdommen som tar flest liv i Norge i dag. Tar vi ikke grep, vil dette bare fortsette å øke. Konsekvensen blir at den pressede helsetjenesten vi har sett under pandemien, blir den nye normalen. Kreftforeningen arbeider for at kreft skal ta minimal plass i pasienter og pårørendes liv.

Derfor er vårt løfte at vi er til for deg – Velg kreftsaken!

360 kr.
Betalingsvalg
Personlig informasjon

Total sum: 360 kr.

Var dette nyttig?