Samtaleverktøy om barn, kosthold og aktivitet

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» er et samtaleverktøy som helsesykepleiere og annet fagpersonell kan bruke i samtale med barn og foresatte.

Med dette samtaleverktøyet ønsker vi å gjøre det enklere for deg å snakke med barn og foresatte om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet. Bruk verktøyet når tema er døgnrytme, mat og bevegelse, lek, skjermaktivitet og hvordan etablere gode vaner i hverdagen.

I veilederen får du en innføring i hvordan du kan bruke samtaleverktøyet og tips til samtaleemner. Verktøyet består i tillegg av 16 plansjer i A4-format.

Samtaleverktøyet er primært laget for bruk på 4-årskontrollen på helsestasjonen og skolestartundersøkelsen, men kan også brukes i andre sammenhenger. Hovedmålgruppen er barn i alderen 4–9 år og deres foresatte, men det kan også være egnet for eldre barn. Materiellet illustrerer aktuelle tema og har lite tekst, og egner seg derfor også godt i møte med minoritetsspråklige familier.

Hvem kan bruke samtaleverktøyet?

Samtaleverktøyet er laget spesielt for helsesykepleiere og annet fagpersonell som arbeider med barn og forebygging. Materiellet er tidligere sendt til alle helsestasjoner og frisklivssentraler. Mapper med plansjer og veileder er oppdatert i 2019, og kan bestilles gratis av helsesykepleiere og helsesykepleierstudenter som ønsker sitt eget samtaleverktøy.

Verktøyet kan også lastes ned som pdf-fil og brukes for eksempel på frisklivssentraler, skoler/SFO og i barnehager. Ta gjerne kopi av plansjer og heng opp på veggen eller del ut til foresatte.

Last ned samtaleverktøyet

Samtaleverktøyet er utviklet i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut, og senere evaluert og oppdatert i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i Bergen og styret i Landsgruppen av helsesøstre, NSF.

5 om dagen er enklere enn mange tror

Skoler, frisklivssentraler og helsepersonell kan også laste ned eller bestille en liten folder som viser hvor enkelt det er å få i seg 5 om dagen.

Var dette nyttig?