Samtaleverktøy om barn, kosthold og aktivitet

Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet er et samtaleverktøy som helsesykepleiere og annet fagpersonell kan bruke i samtale med barn og foresatte.

Med dette samtaleverktøyet ønsker vi å gjøre det enklere for deg å snakke med barn og foresatte om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet. Bruk verktøyet når tema er døgnrytme, mat og bevegelse, lek, skjermaktivitet og hvordan etablere gode vaner i hverdagen.

I veilederen får du en innføring i hvordan du kan bruke samtaleverktøyet og tips til samtaleemner. Verktøyet består i tillegg av 16 plansjer i A4-format og to filmer.

Samtaleverktøyet er primært laget for bruk på 4-årskontrollen på helsestasjonen og skolestartundersøkelsen, men kan også brukes i andre sammenhenger. Hovedmålgruppen er barn i alderen 4–9 år og deres foresatte, men det kan også være egnet for eldre barn. Materiellet illustrerer aktuelle tema og har lite tekst, og egner seg derfor også godt i møte med minoritetsspråklige familier.

Hvem kan bruke samtaleverktøyet?

Samtaleverktøyet er laget spesielt for helsesykepleiere og annet fagpersonell som arbeider med barn og forebygging. Materiellet er tidligere sendt til alle helsestasjoner og frisklivssentraler. Mapper med plansjer og veileder er oppdatert i 2019.

Verktøyet kan også lastes ned som pdf-fil og brukes for eksempel på frisklivssentraler, skoler/SFO og i barnehager. Ta gjerne kopi av plansjer og heng opp på veggen eller del ut til foresatte.

Last ned samtaleverktøyet

I tillegg har vi laget to filmer – en variant rettet mot barn og en mot voksne. Filmene som kan brukes i samtale med barn og foresatte, i undervisning og på foreldremøter. Tanken er at filmene kan spilles av – for så å stoppe ved tema i filmen som barn eller foresatte ønsker ha dialog om. Filmene kan også brukes for å ta utgangspunkt en i helt vanlig dag, og prate om de vanene og valgene vi har og tar.

Samtaleverktøyet er utviklet i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut, og senere evaluert og oppdatert i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i Bergen og styret i Landsgruppen av helsesøstre, NSF.

5 om dagen er enklere enn mange tror

Skoler, frisklivssentraler og helsepersonell kan også laste ned eller bestille en liten folder som viser hvor enkelt det er å få i seg 5 om dagen (pdf).

Foto av Øistein

Filmer for barn fra 5 til 9 år

Filmene med Øisteins blyant tar opp hverdagstemaer som søvn, mat, bevegelse og følelser – og kan bidra til gode samtaler, både barn imellom og mellom barn og voksne.

Var dette nyttig?