Spørsmål og svar om korona og kreft

Vi får mange henvendelser fra kreftpasienter og deres pårørende om kreft og korona. Her er svar på de mest stilte spørsmålene.

Kreftbehandling kan redusere immunforsvaret hos kreftpasienter. Når immunforsvaret er nedsatt, er man mer mottakelig for smitte. Derfor er kreftpasienter sårbare. Kreftpasienter som er under behandling er mer mottakelige for smitte, og kan bli sykere enn andre med normalt immunforsvar. Man kan også ha nedsatt immunforsvar i etterkant av behandlingen. Hvis du har normale verdier av hvite blodlegemer, så er du mest sannsynlig ikke i risikogruppen.

Kreftpasienter er ikke lenger definert i gruppen med økt risiko, men pasienter som kan ha økt risiko for alvorlig covid-19 infeksjon.

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Alder over 65 år
 • Hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • Diabetes

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Sykelig overvekt
 • Betydelig nedsatt lungefunksjon
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • Blodsykdommer som omfatter celler eller organer som er viktige for immunforsvaret
 • Benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon
  Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling samt immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • HIV-infeksjon med lavt CD4-tall
 • Betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Betydelig nedsatt leverfunksjon

Personer som har vært behandlet for hematologisk kreftsykdom siste fem år eller som har fått organtransplantasjon har høyere risiko for alvorlig forløp.

Røyking svekker immunforsvaret mot en virusinfeksjon, og øker derfor risiko for luftveisinfeksjoner, influensa, og sannsynligvis også for covid-19.

Røyking er en veletablert risikofaktor for hjertesykdom og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), sykdommer som gir risiko for mer alvorlig sykdom hvis man skulle få covid-19.

Verdens helseorganisasjon publiserte i juni 2020 resultater fra en litteraturgjennomgang som blant annet konkluderer at tilgjengelige bevis tyder på at røyking er assosiert med økt alvorlighetsgrad av sykdom og død hos innlagte pasienter med COVID-19.

Nå har imidlertid forskere ved NTNU sammen med britiske forskere klart å vise at det er en årsakssammenheng mellom røyking og økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19-sykdom. Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet Circulation (september 2020).

Å slutte å røyke er noe av det viktigste man kan gjøre for å redusere risiko for sykdom og styrke helsen generelt, og det er spesielt viktig under en pandemi. Dette gjelder også under koronapandemien.

Så lenge du ikke har mottatt annen behandling som cellegift, strålebehandling, immunterapi eller stamcellestøtte, er du ikke i riskogruppen med mindre du ikke har andre underliggende sykdommer som diabetes, hjertesykdomer er over 65 år.

De som mottar immunterapi skal ta samme forholdsregler som andre kreftpasienter som er i behandling. Les våre råd for kreftpasienter som er i behandling.

Hvis du er ferdigbehandlet og erklært kreftfri, er du ikke en del av risikogruppen. Du tilhører derimot risikogruppen hvis du har diabetes, hjertesykdom (inkludert høyt blodtrykk) eller er over 65 år.

Hvis du tilhører risikogruppen, skal du følge disse rådene:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig.
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig.
 • Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege.
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder.
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig.
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp.
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på korona og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker korona), begrens samværet
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for hjemmekontor og tilrettelegging for videokonferanser

Nei. Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående kreftbehandling. Dersom personer som får kreftbehandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse.

Det er sunn fornuft for alle kreftpasienter i behandling å minimere besøk og dermed risikoen for smitte. Men hvis du får gjester, be dem om å overholde myndighetenes anbefalinger for forebygging av smitte. Har gjestene symptomer, bør de ikke komme på besøk. Det er ekstra strenge regler for besøk på behandlingsstedet. Personer som har symptomer eller er i risiko for å være smittet, skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.

Som tett pårørende, er det viktig at du – i likhet med kreftpasienten – følger myndighetenes råd for den såkalte risikogruppen (fhi.no). Unngå fysisk kontakt i den grad det er mulig, og ha god hygiene.

I utgangpunktet nei. Er det spesielle behov for besøk, kontakt sykehuset eller pleiehjemmet hvor pårørende befinner seg, og spør hvordan du bør gå frem.

Hvis oppfølging etter avsluttet behandling, lindrende behandling eller behandling hvor målet er at du skal bli frisk blir utsatt, er det viktig at du får en forklaring på om det er forsvarlig å utsette kontrollen eller behandlingen. I mange tilfeller kan kontroller utsettes. Noen ganger kan det være farligere å få behandling enn å utsette det. Dette gjelder spesielt der cellegiftbehandling brukes som lindrende behandling. Utsettelse av for eksempel røntgenundersøkelser behøver heller ikke å være farlig. Uansett, medisinsk forsvarlighet gjelder, og det er viktig at du får informasjon om dette.

Les også: Råd til deg som får utsatt kreftbehandlingen

NAV har laget en «korona-veiviser» som svarer på hva som gjelder i ulike situasjoner. Se hva som gjelder i din situasjon på nav.no. Utover dette gjelder de vanlige trygde- og støtteordningene som du kan lese mer om på våre sider om råd og rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om dine rettigheter.

Har du behov for helsehjelp, ring legen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med legen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Hold kontakt med de nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale med den lokale helsetjenesten om oppfølging.

Koordinatoren skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor. Nå, under koronaepidemien, er kreftkoordinatorene tilgjengelige, så det er bare å ta kontakt med dem hvis du har tilbudet i den kommunen du bor.

Risikogruppene for influensa og covid-19 er delvis overlappende. Influensavaksinen beskytter ikke mot covid-19, men personer med risiko for alvorlig influensa bør ta influensavaksine for å redusere risikoen for to alvorlige infeksjoner i løpet av vinteren. Les om influensavaksine til risikogrupper på fhi.no.

Snakk med oss

Vi har styrket rådgivningstjenesten og svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Det er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Hjelp oss med å hjelpe flere

Nå er innsatsen fra frivillig sektor avgjørende. Kreftforeningen bidrar med hjelpetilbud der det offentlige ikke strekker til. Støtt oss i dugnadsarbeidet.

Har du tips til hva vi bør ta tak i? Send til innspill@kreftforeningen.no.

Var dette nyttig?