Kognitive utfordringer

Med kognitive utfordringer, menes utfordringer med hukommelse, konsentrasjon, planleggingsevne og det å finne ord og å uttrykke seg tydelig.

Disse utfordringene er noe som kommer med alderen, så etter hvert som en blir eldre kan det være vanskelig å skille mellom en naturlig prosess og følger av kreftbehandling. Det er derfor lettere å vurdere dette hos yngre mennesker enn hos eldre.

Chemobrain, kjemohjerne og kjemotåke er noen av begrepene som brukes om visse kognitive utfordringer som følge av kreft, for eksempel endringer i hukommelse, konsentrasjon og måten en person er i stand til å tenke og uttrykke seg på.

Hva kan utløse kognitive utfordringer?

Det er vanskelig å forutse hvem som får chemobrain eller kognitive utfordringer. Mye kan tyde på at jo eldre du er, jo større er sjansen for å få det. Cellegiftbehandling er ofte årsaken, men pasienter kan oppleve å få disse utfordringene også etter strålebehandling og kirurgi. Forskere lurer derfor på om kreft i seg selv kan utløse det.

Chemobrain og kognitive utfordringer kan skyldes

 • kreftdiagnosen og stresset og følelsene det medfører
 • kreft i seg selv
 • kreftbehandling, som cellegift, hormonbehandling, strålebehandling og stamcellestøtte
 • intensiv kreftbehandling som høydose cellegiftbehandling
 • senskader som fatigue, lavt antall røde blodlegemer (anemi), søvnløshet eller hormonforandringer
 • nedstemthet, stress og angst

Det kan synes som eldre mennesker og mennesker som allerede har noe problemer med å huske, har depresjoner eller angst er mer utsatt.

Hva gjør at du kan tro du har kognitive utfordringer?

De aller fleste som har kognitive forandringer klarer seg godt i hverdagen. Det som kan få en til å tenke at de ikke er helt som før de fikk kreft kan være:

 • glemskhet – glemmer ting en normalt husker
 • glemmer navnet på ting
 • vanskeligheter med å følge tråden i en samtale
 • vanskeligheter med å fokusere og konsentrere seg om en ting
 • vanskelig å forholde seg til eller gjøre flere ting på en gang
 • problemer med noe du lett kunne gjøre før – for eksempel hoderegning

Skal jeg fortelle deg hva jeg noen ganger må gjøre? Jeg er nødt til å få min sønn til å komme og betale regninger for meg! Kan du forestille deg det? Jeg har alltid vært så uavhengig, og her er jeg, 55 år gammel, og klarer ikke å betale regningene mine selv…

Kreftoverlever, 55 år

Finnes det gode råd?

Kognitive utfordringer kan være forbigående eller varige. Sjansen for at plagene forsvinner i løpet av ett år etter at behandlingen er avsluttet er store. Fordi plagene ofte er forbigående, iverksettes som regel ikke utredning før det har gått et år. Selv om utredning iverksettes er det ikke sikkert at plagene du opplever samsvarer med svarene undersøkelser gir. (Nevropsykologiske undersøkelser og røntgenundersøkelser).

Medisiner har ingen effekt på kognitive problemer, men kognitiv trening og fysisk aktivitet kan hjelpe. Kognitiv trening er et felt i rask utvikling, og du kan spørre legen din om muligheter for kognitiv trening i ditt tilfelle.

Du kan også gjøre noe på egen hånd for å trimme hjernen, for eksempel løse kryssord eller sodoku, spille Scrabble eller å finne andre former for hjernetrim.

🎙️ 2. EPISODE AV K-ORDET

Influenser Marna Haugen

Hun har hatt to ulike kreftformer: Morkakekreft og livmorhalskreft. Hvordan tar du livet tilbake etter to tøffe runder med sykdom? Hvordan takler hun senskader? Og hva mener hun med at kreften har forandret henne?

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?