Klage på helsehjelp

Dersom du mener du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage.

Er du misfornøyd med den behandlingen du har fått i helsevesenet, eller om du har fått manglende, feil eller forsinket behandling, kan du klage.

Klagen skal i første omgang rettes til sykehuset, fastlegen eller den som har hatt ansvaret for din behandling og oppfølging, for eksempel kommunen.

Hva bør stå i klagen? 

Det er viktig at klagen som blir skrevet er utfyllende og beskriver hendelsen eller manglende behandling best mulig.

  • Navn på sykehus og behandler
  • Hva slags kontakt hadde du med helsevesenet?
  • Hva skjedde?
  • Når skjedde det?
  • Hvilke konsekvenser hadde det for deg?

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) er tilsynsmyndighet for helsetjenesten. De behandler enkeltsaker med spørsmål om svikt i helsetjenesten samt gjennomfører planlagte tilsyn.

Statsforvalteren har ingen sanksjonsmuligheter utover det å påpeke eventuelle feil eller mangler som er begått. Statsforvalteren kan be innklagede sykehus, lege eller andre om å rette opp forholdene det klages på, de har ingen sanksjonsmyndighet.

Helsetilsynet

Er det svært alvorlige feil som er begått, sendes saken over til Helsetilsynet. Helsetilsynet vil foreta egne undersøkelser av hendelsen, og vil kunne iverksette ulike sanksjoner. Det kan være pålegg om å rette opp forholdene, inndrivelse av autorisasjon, politianmeldelse, bøter eller lignende.

Erstatning

Du kan søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning dersom du har lidd et økonomisk tap over 10.000 kroner eller om skaden har medført varig og betydelig skade.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?