Slik setter du opp et testament

Et testament må være klart formulert. Det er ikke et krav om at du må få hjelp fra en advokat for å sette opp testamentet, men det er lovbestemte formkrav som må følges for at det skal være gyldig.

Hvis du ikke skriver et testamente, er det arveloven som bestemmer hvordan det du etterlater deg blir fordelt mellom din familie.

Disse formkravene må følges

 • Testamentet må være skriftlig.
 • Du må underskrive testamentet.
 • Det må være to vitner som bevitner underskriften din.
 • Vitnene må se på at du underskriver eller du må vedkjenne deg din underskrift overfor dem.
 • Vitnene kan enten være til stede sammen, eller hver for seg.
 • Vitnene skal vite at dokumentet er et testament, men de trenger ikke å kjenne til innholdet i testamentet.
 • Vitnene skal skrive under testamentet (samtidig eller hver for seg) mens du er til stede.
 • Vitnene må være over 18 år.
 • Vitnene eller vitnenes familie må ikke være tilgodesett i testamentet.
 • Vitnene må ikke være ansatt hos noen som er tilgodesett i testamentet.

Last ned eksempel på hvordan et testament kan se ut (pdf)

Dette bør du ta med i ditt testament

 1. Testamentet bør ha dato. Hvis det er flere testamenter med motstridende innhold, vil det siste testamentet legges til grunn. Hvis det ikke er motstrid mellom flere testamenter, gjelder bestemmelsene i alle.
 2. De som har opprettet testament tidligere og skriver nytt testament, bør skrive klart at tidligere testament tilbakekalles dersom det bare er det siste som skal gjelde.
 3. Testators fødselsnummer bør være med i testamentet, tingrettene bruker fødselsnummeret i sitt testamentsregister.
 4. Testamentsvitnene bør i påtegning på testamentet opplyse om testator har skrevet under testamentet eller vedkjent seg underskriften mens de var til stede og at de har skrevet under testamentet mens testator var til stede. Videre om testator har opprettet testamentet av fri vilje, og om testator var ved sans og samling.
 5. Bestemmelser om gravlegat eller andre ønsker knyttet til gravferd/gravsted, kan tas med i testamentet. Hvis du har bestemte ønsker om gravferden eller gravstedet, er det også fornuftig å informere dine nærmeste om hva dine ønsker er.
 6. Det kan i testamentet bestemmes at arven skal være mottakers særeie.
 7. Det bør stå hva som skal skje dersom en testamentsarving dør før testator.
 8. Hvis to personer skriver et gjensidig testament til fordel for hverandre og samtidig bestemmer hvem som skal arve når begge er borte, er det viktig å skrive om den lengstlevende skal ha, eller ikke skal ha, rett til å forandre det gjensidige testamentet (helt eller delvis).

Oppbevaring av testamentet

For å være sikker på at testamentet legges til grunn ved arveoppgjøret, er det viktig å sikre at testamentet blir funnet etter dødsfallet. Den beste måten å sikre dette på er å levere inn originaltestamentet til nærmeste tingrett (domstol). Testamentet blir da registrert i et landsdekkende register, og tingretten gir beskjed om testamentet til de tilgodesette etter at testator er død.

Har du behov for advokathjelp?

Brosjyre om arv og testament

Brosjyre om arv og testament

Hvordan sette opp et testament? Hvem arver deg når du dør? Les mer i vår brosjyre (pdf).

Eksempel på testament

Eksempel på testament

Se eksempel på hvordan et testament kan skrives og settes opp (pdf).

Økonomi, forsikring og arv

Sykdom påvirker ofte økonomien. Få oversikt over dine rettigheter.

Var dette nyttig?