Døden

Det finnes ingen fasit på hvordan vi skal forholde oss til døden. Det eneste som er sikkert er at døden er noe alle vil møte.