Inntekt og pengestøtte ved kreftsykdom

Få oversikt over hvilken rett og mulighet du som pasient eller pårørende har til pengestøtte fra NAV, og muligheter for støtte til reise, hjelpemidler og andre utgifter i forbindelse med sykdom.

Dine pasientrettigheter

 Få oversikt over dine rettigheter når det gjelder blant annet ventetid, behandling, klage og erstatning.

Søk økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Vi gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.

Tips om du er i en vanskelig økonomisk situasjon

Sykdom påvirker ofte økonomien i form av reduserte inntekter og økte utgifter. Her er noen råd for å få oversikt.