Støtte til reise- og oppholdsutgifter for pårørende

Som ledsager kan du få dekket reiseutgifter når du følger en pasient til behandling. Legen må dokumentere at pasienten trenger følge.

For at du som pårørende skal få dekket reiseutgiftene må det dokumenteres at pasienten av helsemessige årsaker trenger følge, såkalt ledsager. En ledsager kan være pårørende, men også en nabo eller venn. 

Reglene for pasientreiser står i Pasientreiseforskriften. Hovedregelen for dekning av pasientreiser er at avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 10 kilometer hver vei og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. Dersom du bor i Oslo vil for eksempel lokal minstetakst bety sone 1.

Reisen dekkes etter en standardsats på 2,60 kroner per kilometer uavhengig av hvilke transportmiddel du har benyttet. For reiser over 300 kilometer dekker utgiftene tilsvarende rimeligste offentlig transportmiddel på strekningen i stedet for standardsatsen. 

Som ledsager kan du få dekket reiseutgiftene dersom pasienten du følger har rett til å få dekket reiseutgiftene. Du betaler ikke egenandel for reisen slik som pasienten gjør.

Dersom dere har benyttet offentlig transport kan både pasient og ledsager få dekket reisen med standardsatsen per kilometer. Dersom dere har benyttet felles bil, dekkes kun èn standardsats per kilometer.

Det finnes to måter å få dekket reisen på. Hvis du reiser med rekvisisjon, trenger du ikke legge ut for billettene. Er det behov for å bestille billetter må legen fylle i ledsagerens navn på rekvisisjonen.

Hvis dere reiser uten rekvisisjon, må du/dere legge ut for reisen selv og få refundert reiseutgiftene etterpå

Du/dere kan søke om refusjon elektronisk eller sende inn reiseregningsskjema per post. Reiseregningsskjema må sendes inn senest 6 måneder etter at reisen ble foretatt. Du kan velge å søke sammen med pasient eller på egen hånd.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–Fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha.

Mer om økonomi og rettigheter

Både pasienter og pårørende har rett til økonomisk støtte. Se hva du kan søke om støtte til.

Var dette nyttig?