Slik setter du opp et testament

Et testament må være klart formulert. Det er ikke et krav om at du må få hjelp fra en advokat for å sette opp testamentet, men det er lovbestemte formkrav som må følges for at det skal være gyldig.

Du kan testamentere bort en bestemt gjenstand eller en andel (prosent) av det du etterlater deg. 

Disse formkravene må følges:

 • Testamentet må være skriftlig.
 • Den som oppretter testamentet (testator) må skrive under eller bekrefte sin signatur, med to vitner til stede.
 • Vitnene må være over 18 år og myndige.
 • Vitnene må undertegne mens både testator og det andre vitnet er til stede.
 • Vitnene må vite at det er et testament, men de trenger ikke kjenne til innholdet i testamentet.
 • Vitnene eller vitnenes familie må ikke være tilgodesett i testamentet.
 • Vitnene må ikke ha tjenesteforhold hos en person eller institusjon/organisasjon som er tilgodesett i testamentet.

Dette bør du ta med i testamentet ditt

Punktene 1 til 4 er spesielt viktig å ta med. 

 1. Testamentet bør ha dato. Hvis det er flere testamenter med motstridende innhold, vil det siste testamentet legges til grunn. Hvis det ikke er motstrid mellom flere testamenter, gjelder bestemmelsene i alle.
 2. De som har opprettet testament tidligere og skriver nytt testament, bør skrive klart at tidligere testament tilbakekalles dersom det bare er det siste som skal gjelde.
 3. Testators fødselsnummer bør være med i testamentet, tingrettene bruker fødselsnummeret i sitt testamentsregister.
 4. Vitnene bør bekrefte at det er et testament, og at testator skrev testamentet av fri vilje. I tillegg bør vitnenes fødselsdato og adresse opplyses slik at det er mulig å finne vitnene dersom det blir behov for det.
 5. Bestemmelser om gravlegat eller andre ønsker knyttet til gravferd/gravsted, kan tas med i testamentet. Hvis du har bestemte ønsker om gravferden eller gravstedet, er det også fornuftig å informere dine nærmeste om hva dine ønsker er.
 6. Det kan i testamentet bestemmes at arven skal være mottakers særeie.
 7. Det bør stå hva som skal skje dersom en testamentsarving dør før testator.
 8. Hvis to personer skriver et gjensidig testament til fordel for hverandre og samtidig bestemmer hvem som skal arve når begge er borte, er det viktig å skrive om den lengstlevende skal ha, eller ikke skal ha, rett til å forandre det gjensidige testamentet.

Oppbevaring av testamentet

For å være sikker på at testamentet legges til grunn ved arveoppgjøret, er det viktig å sikre at testamentet blir funnet etter dødsfallet. Den beste måten å sikre dette på er å levere inn originaltestamentet til nærmeste tingrett (domstol). Testamentet blir da registrert i et landsdekkende register, og tingretten gir beskjed om testamentet til de tilgodesette etter at testator er død.

Har du behov for advokathjelp?

Hvis du ikke skriver et testamente, er det arveloven som bestemmer hvordan det du etterlater deg blir fordelt mellom din familie.

Last ned vår brosjyre om testamentarv (pdf)

Privatøkonomi, forsikring og arv

Sykdom påvirker ofte økonomien. God oversikt kan gi forutsigbarhet og trygghet.

Mer om økonomi og rettigheter

Både pasienter og pårørende har rett til økonomisk støtte. Se hva du kan søke om støtte til.

Var dette nyttig?