Dette skjer når Kreftforeningen får en gave i et testament

Her får du informasjon om hva som skjer rent praktisk når en organisasjon mottar en gave i et testament.

Når et dødsfall er registrert, og det foreligger et testament, gir Tingretten oss beskjed om at Kreftforeningen er tilgodesett i et testament. I sakene hvor andre enn Kreftforeningen behandler boet, følger vi opp at dette blir gjort riktig.

Dette tar vi hånd om:

Når Kreftforeningen arver, og det er vi som gjør opp boet, tar vi blant annet hånd om dette:

 • Kontakt med den lokale tingretten (som orienterer oss om dødsfallet og testamentet)
 • Kontakt med de av avdødes nærmeste som kan gi oss informasjon om boet
 • Sørger for at testamentets bestemmelser om fordeling av arven blir etterlevet, herunder bestemmelser om utdeling av arv til andre enn Kreftforeningen
 • Hvis ikke annet er bestemt i testamentet, gjør vi dette:
 • Befaring av eventuelle eiendommer, for ettersyn og registrering av innbo
 • Kontroll av at eiendommer er forsikret og at det står på varme i kuldeperioden
 • Innbo blir solgt til inntekt for boet, personlige dokumenter blir makulert
 • Eventuelle lånte hjelpemidler blir levert tilbake der de er lånt
 • Avdødes post blir omadressert til oss, så vi kan ta oss av regninger osv.
 • Når det er våpen i boet, følger vi våpenlovens regler for overføring eller salg av våpen til andre
 • Eiendommer blir ryddet og vasket før salg på det åpne markedet ved hjelp av eiendomsmegler
 • Verdipapirer blir solgt/innløst
 • Eiendeler som bil, båt, campingvogn og henger selges til inntekt for boet
 • Bankkontoer blir gjort opp
 • Eventuelle forsikringsutbetalinger blir tatt hånd om
 • Eventuell bankboks blir tømt og avsluttet
 • Abonnementer (telefon, avis, medlemskap osv) sies opp
 • Skattemelding blir innlevert, skatteoppgjøret kontrollert og skatten betalt
 • Eventuelt etteroppgjør for opphold på institusjon blir kontrollert og betalt
 • Avdødes gjeld, regninger og boutgiftene blir betalt (vi rykker inn proklama i avisen for å være sikker på å få informasjon om gjeld og regninger)
 • Om ikke avdødes nærmeste ordner med gravstøtte, eller inskripsjon på gravstøtte, blir dette sørget for (med mindre avdøde ønsket å ligge i anonym minnelund)
 • Det opprettes gravlegat til stell og beplantning av graven i hele festetiden (med mindre avdøde ikke ønsket dette)
 • Det føres regnskap og lages en oppstilling over boet, før arven blir fordelt i henhold til testamentets  bestemmelser
 • Eventuelle bestemmelser i testamentet om at arven skal benyttes til bestemte formål innen kreftsaken, f.eks. forskning, blir fulgt opp

Var dette nyttig?