Dette skjer når Kreftforeningen får en gave i et testament

Her får du informasjon om hva som skjer rent praktisk når en organisasjon mottar en gave i et testament.

Når et dødsfall er registrert, og det foreligger et testament, gir Tingretten oss beskjed om at Kreftforeningen er tilgodesett i et testament. I sakene hvor andre enn Kreftforeningen behandler boet, følger vi opp at dette blir gjort riktig.

Dette tar vi hånd om

Når Kreftforeningen arver, og det er vi som gjør opp boet, tar vi blant annet hånd om dette:

 • Kontakt med den lokale tingretten (som orienterer oss om dødsfallet og testamentet)
 • Kontakt med de av avdødes nærmeste som kan gi oss informasjon om boet
 • Sørger for at testamentets bestemmelser om fordeling av arven blir etterlevet, herunder bestemmelser om utdeling av arv til andre enn Kreftforeningen
 • Hvis ikke annet er bestemt i testamentet, gjør vi dette:
 • Befaring av eventuelle eiendommer, for ettersyn og registrering av innbo
 • Kontroll av at eiendommer er forsikret og at det står på varme i kuldeperioden
 • Innbo blir solgt til inntekt for boet, personlige dokumenter blir makulert
 • Eventuelle lånte hjelpemidler blir levert tilbake der de er lånt
 • Avdødes post blir omadressert til oss, så vi kan ta oss av regninger og så videre.
 • Når det er våpen i boet, følger vi våpenlovens regler for overføring eller salg av våpen til andre
 • Eiendommer blir ryddet og vasket før salg på det åpne markedet ved hjelp av eiendomsmegler
 • Verdipapirer blir solgt/innløst
 • Eiendeler som bil, båt, campingvogn og henger selges til inntekt for boet
 • Bankkontoer blir gjort opp
 • Eventuelle forsikringsutbetalinger blir tatt hånd om
 • Eventuell bankboks blir tømt og avsluttet
 • Abonnementer (telefon, avis, medlemskap og så videre) sies opp
 • Skattemelding blir innlevert, skatteoppgjøret kontrollert og skatten betalt
 • Eventuelt etteroppgjør for opphold på institusjon blir kontrollert og betalt
 • Avdødes gjeld, regninger og boutgiftene blir betalt (vi rykker inn proklama i avisen for å være sikker på å få informasjon om gjeld og regninger)
 • Om ikke avdødes nærmeste ordner med gravstøtte, eller inskripsjon på gravstøtte, blir dette sørget for (med mindre avdøde ønsket å ligge i anonym minnelund)
 • Det opprettes gravlegat til stell og beplantning av graven i hele festetiden (med mindre avdøde ikke ønsket dette)
 • Det føres regnskap og lages en oppstilling over boet, før arven blir fordelt i henhold til testamentets  bestemmelser
 • Eventuelle bestemmelser i testamentet om at arven skal benyttes til bestemte formål innen kreftsaken, for eksempel forskning, blir fulgt opp

Vil du vite mer? Kontakt:

Bilde av Vibeke Five

Vibeke Five

advokat i Kreftforeningen

post@kreftforeningen.no21 49 49 21

Var dette nyttig?