Arv og testamenter

Det du etterlater deg har stor betydning for ettertiden. Det gir oss, og alle som velger å gi en del av sin arv til oss, en enorm kraft til å skape forandring og forbedring, til å redde liv – sammen!

Arv redder liv

Gaver fra arv og testamenter er livsviktig for kreftforskningen. Bidragene er med på å redde liv i generasjonene som kommer. Kanskje er det du som står bak det neste kreftgjennombruddet?

Slik jobber vi med arvesaker

Kreftforeningen har egne advokater og saksbehandlere som har solid erfaring med behandling av arvesaker og oppgjør av dødsbo. Vår klare rettesnor når vi gjør opp et bo, er å være lojal mot ønskene dine i testamentet, og å gjøre opp boet på en respektfull måte. 

Forskning vi støtter

Kreftforeningen finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge. I 2020 bevilget vi nesten 240 millioner kroner til forskning. Vi støtter forskning som er til nytte for pasienter og pårørende, både i dag og i fremtiden.

Har du spørsmål om arv eller testament?

Våre advokater hjelper deg gjerne med dine spørsmål om arv og det å sette opp et testament. Vår hjelp er gratis.

Odd Einar Bruusgaard

Advokat

post@kreftforeningen.no21 49 49 21

Var dette nyttig?