Arv og testamenter

Det du etterlater deg kan gi håp for kommende generasjoner. Velger du å gi en del av arven din til oss, kan du bidra til å redde liv.

Sykepleier sjekker utstyr. Foto.

Testamenterte gaver redder liv

Gaver fra arv og testament er livsviktig for kreftforskning. Bidragene er med på å redde liv i generasjonene som kommer. Kanskje er det du som står bak det neste kreftgjennombruddet?

Slik jobber vi med arvesaker

Kreftforeningen har egne advokater og saksbehandlere som har solid erfaring med behandling av arvesaker og oppgjør av dødsbo. Vår klare rettesnor når vi gjør opp et bo, er å være lojal mot ønskene dine i testamentet, og å gjøre opp boet på en respektfull måte. 

et bilde av en kvinne som ligger ved siden av et stykke papir.

Arven etter Marie

Høsten 2011 ble 5,7 millioner kroner overført til Kreftforeningens konto. Kvinnen bak den generøse donasjonen var 87 år gamle Marie Kristine Johannessen. Takket være hennes donasjon har kreftforskere kommet så langt at de kan kurere pasienter som tidligere ville fått en dødsdom.

Hattehylle med hatten til Birger

Å gjøre opp et dødsbo er et ærefullt oppdrag

Det er et ærefullt oppdrag å forvalte alt som står igjen etter et levd liv. Derfor er det viktig at vi går respektfullt til verks.

Forskning gir håp for kommende generasjoner

Kreftforeningen bevilget 287 millioner kroner til forskning i 2021. Halvparten av dette beløpet kom fra testamenterte gaver. Det er vi veldig takknemlige for.

Har du spørsmål om arv eller testament?

Våre advokater hjelper deg gjerne med dine spørsmål om arv og det å sette opp et testament. Vår hjelp er gratis.

Bilde av Vibeke Five

Vibeke Five

advokat i Kreftforeningen

post@kreftforeningen.no21 49 49 21
Bilde av Odd Einar Bruusgaard

Odd Einar Bruusgaard

advokat

post@kreftforeningen.no21 49 49 21
et kakediagram som viser Kreftforeningens satsingsområder
Våre satsingsområder: Forskning 57 % (287 mill). Informasjon/helseopplysning 10 % (52 mill). Kreftomsorg 24 % (117 mill). Samfunnskontakt 4 % (18 mill). Internasjonalt arbeid 2 % (10 mill). Forebyggende 3 % (16 mill).

Var dette nyttig?