Et slag mot kreft

Et slag mot kreft er en veldedighetsturnering til inntekt for kreftsaken. Startkontingenten går i sin helhet til formålet. I tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter.

Bli med årets viktigste turnering

Formålet med golfturneringen er å samle inn penger til kreftsaken, samtidig som man skaper positivt engasjement i klubbene.

Klubben står fritt til å arrangere klubbturneringen når det passer best i perioden 1. mai til 15. august.  

Klubben bestemmer selv hvordan dere ønsker å gjennomføre turneringen, for eksempel som en sosial scramble med auksjon og felles aktivitet, eller som en slagspillturnering der startkontingenten er klubbens innsamling. Da er det også mulig å legge innsamling til ET SLAG MOT KREFT til en allerede oppsatt klubbturnering, med en ekstra ramme.

Velg formål å støtte

Klubbene kan velge mellom to ulike formål å støtte:

Dersom klubben velger kreftforskning som innsamlingsformål for sin klubbturnering, vil pengene bli øremerket forskningsprosjekter tilsvarende tema for vår årlige innsamlingsaksjon, Krafttak mot kreft.
Krafttak mot kreft 2023 har tema kreft med spredning. Sammen skal vi finansiere forskning som kan gi kreftpasienter med spredning litt mer tid.

Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende som Kreftforeningen driver sammen med sykehus på syv steder i landet. Sentrene har som formål å være en møteplass for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. 

Pengene som klubben samler inn skal gå til å drifte senterets tilbud, kurs og aktiviteter.  

Startkontingenten i klubbturneringen er på minimum 200 kroner, og den går i sin helhet til formålet.

Deltagerne står fritt til å betale en høyere startkontingent enn minimumsbeløpet. I tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter, for eksempel lotteri, auksjon, puttekonkurranse, donasjon for mulligan eller bompenger. Flere av aktivitetene kan også bidra til å øke klubbens synlighet i lokalmiljøet. Innsamlingsaktivitetene kan gjerne starte tidligere og skape oppmerksomhet før og rundt turneringshelgen.

Innbetaling til kontonummer 5005.05.11011
Merkes med «Et slag mot kreft navn på golfklubben – formål Kreftforskning/Vardesenter»

Materiell

Her kan klubber som melder seg på laste ned aktuelt materiell:

Var dette nyttig?