Et slag mot kreft

I vår veldedighetsturnering er det klubbens innsamlede beløp som kvalifiserer til finaleplass. 

Bli med årets viktigste turnering!

Formålet med golfturneringen er først og fremst å samle inn penger til kreftsaken, samtidig som man skaper positivt engasjement i klubbene.

Klubbene som samler inn mest penger i klubbturneringen inviteres til å sende ett lag til landsfinalen. For at også mindre klubber skal kunne ha en god mulighet for deltagelse til landsfinale, inviteres ti lag etter følgende prinsipp:

  • Fem klubber inviteres basert på total innsamlet beløp
  • Fem klubber inviteres basert på innsamlet sum beløp, delt på antall medlemmer
  • Landsfinalen spilles i én klasse, Scramble, med samme bestemmelser som i klubbturneringen

Startkontingenten går i sin helhet til formålet, i tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter, for eksempel lotteri, auksjon, puttekonkurranse eller bompenger.

Klubben står fritt til å arrangere klubbturneringen når det passer best i perioden 1. mai til 16. august En aktuelle spilleform kan f.eks. være eclectic, som kan starte allerede i mai og gå som ukentlige runder frem til sommerferien dersom klubben ønsker. Så snart klubbturneringen er gjennomført, rapporterer dere inn resultatet på denne nettsiden.

De som kvalifiserer seg til landsfinalen vil få invitasjon 19. august.

Velg formål å støtte

Klubbene kan velge mellom to ulike formål å støtte. Enten kreftforskning eller drift av et Vardesenter.

Kreftforskning

Dersom klubben velger kreftforskning som innsamlingsformål for sin klubbturnering, vil pengene bli øremerket forskningsprosjekter tilsvarende tema for vår årlige innsamlingsaksjon, Krafttak mot kreft. I år var dette kreftformer som få overlever. Bare to av ti overlever lunge-, galleblære-, lever- og spiserørskreft og én av ti overlever bukspyttkjertelkreft. 

Pengene som klubben samler inn vil gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Les mer om Krafttak mot kreft

Vardesenteret

Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende som Kreftforeningen driver sammen med sykehus på syv steder i landet. Sentrene har som formål å være en møteplass for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. 

Pengene som klubben samler inn skal gå til å drifte senterets tilbud, kurs og aktiviteter.  

Les mer om Vardesenteret

Innsamling til formålet

Startkontingenten i klubbturneringen er minimum kr 200,-. og går i sin helhet til formålet. Deltagerne står fritt til å betale en høyere startkontingent enn minimumsbeløpet. I tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter, for eksempel lotteri, auksjon, puttekonkurranse eller bompenger. Flere av aktivitetene kan også bidra til å øke klubbens synlighet i lokalmiljøet. Innsamlingsaktivitetene kan gjerne starte tidligere og skape oppmerksomhet før og rundt turneringshelgen.

Landsfinale

Landsfinalen avholdes i september. Vi kommer tilbake til nøyaktig dato og sted. 

Var dette nyttig?