Et slag mot kreft

Et slag mot kreft er en veldedighetsturnering til inntekt for kreftsaken. Startkontingenten går i sin helhet til formålet. I tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter.

Bli med årets viktigste turnering

Formålet med golfturneringen er å samle inn penger til kreftsaken, samtidig som man skaper positivt engasjement i klubbene.

Klubben står fritt til å arrangere klubbturneringen når det passer best i perioden 1. mai til 16. august.

En aktuell spilleform kan for eksempel være eclectic, som kan starte allerede i mai og gå som ukentlige runder frem til sommerferien, dersom klubben ønsker. Så snart klubbturneringen er gjennomført, rapporterer dere inn resultatet på denne nettsiden.

Det vil ikke bli invitert til noen landsfinale i 2021, men den klubben som samler inn mest til kreftsaken innen 16. august blir premiert. 

Velg formål å støtte

Klubbene kan velge mellom to ulike formål å støtte:

Dersom klubben velger kreftforskning som innsamlingsformål for sin klubbturnering, vil pengene bli øremerket forskningsprosjekter tilsvarende tema for vår årlige innsamlingsaksjon, Krafttak mot kreft.

I 2021 er temaet kreftformer som få overlever, slik det også var i 2020 og 2019. Bare to av ti overlever lunge-, galleblære-, lever- og spiserørskreft og én av ti overlever bukspyttkjertelkreft. Pengene som klubben samler inn vil gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende som Kreftforeningen driver sammen med sykehus på syv steder i landet. Sentrene har som formål å være en møteplass for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. 

Pengene som klubben samler inn skal gå til å drifte senterets tilbud, kurs og aktiviteter.  

Startkontingenten i klubbturneringen er på minimum 200 kroner, og den går i sin helhet til formålet.

Deltagerne står fritt til å betale en høyere startkontingent enn minimumsbeløpet. I tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter, for eksempel lotteri, auksjon, puttekonkurranse eller bompenger. Flere av aktivitetene kan også bidra til å øke klubbens synlighet i lokalmiljøet. Innsamlingsaktivitetene kan gjerne starte tidligere og skape oppmerksomhet før og rundt turneringshelgen.

Innbetaling til kontonummer 5005.05.11011
Merkes med “Et slag mot kreft navn på golfklubben

Materiell

Her kan klubber som melder seg på laste ned aktuelt materiell:

Var dette nyttig?