Kreftforeningens arbeidslivsrådgivning

Kreftforeningens arbeidslivsrådgivning er en en del av Kreftforeningens rådgivningstjeneste. Det er et tilbud til deg som trenger råd og veiledning om kreft og arbeidsliv.

Har du spørsmål om dine rettigheter som arbeidstaker og kreftsyk? Kanskje står du i et veiskille og trenger veiledning og støtte på veien videre?  Er du arbeidsgiver og er usikker på hvordan følge opp din ansatt? Eller kanskje du er kollega og lurer på hvordan du kan bidra? Hos oss kan du spørre om alt. I kompliserte og vanskelige saker samarbeider vi med eller henviser til Kreftforeningens rettshjelp.

Kreftforeningens arbeidslivsrådgivning

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 (tastevalg 3)

Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk.