Kreftforeningens arbeidslivsrådgivning

Kreftforeningens arbeidslivsrådgivning er et tilbud til deg som trenger råd og veiledning om kreft og arbeidsliv. Tilbudet starter opp tirsdag 10. august 2021.

Har du spørsmål om dine rettigheter som arbeidstaker og kreftsyk? Kanskje står du i et veiskille og trenger veiledning og støtte på veien videre?  Er du arbeidsgiver og er usikker på hvordan følge opp din ansatt? Eller kanskje du er kollega og lurer på hvordan du kan bidra? Hos oss kan du spørre om alt. I kompliserte og vanskelige saker samarbeider vi med eller henviser til Kreftforeningens rettshjelp.

Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk.  

Du er også velkommen til å ta kontakt med Kreftforeningens rådgivningstjeneste.