Om arbeid og studier ved kreftsykdom

Hvert år får om lag 17 000 mennesker i arbeidsfør alder kreft i Norge. Noen av dem er under utdanning, andre er eller skal inn i arbeidslivet. Mange som har hatt kreft blir helt friske, men noen sliter med senskader etter behandlingen. Med litt tilrettelegging, kan enda flere klare å komme i jobb etter sykdommen.

Både arbeidstakere og studenter har rettigheter og muligheter til for eksempel tilrettelegging for å kunne komme i jobb eller tilbake til jobb etter kreft. Her kan du som arbeidstaker, arbeidsgiver eller kollega finne gode råd.

Har du kreft på CV-en og er på jakt etter jobb?

Sjekk ut nettsiden Sjukt lyst på jobb

Få råd og verktøy som gjør det enklere for unge kreftrammede å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Nettsiden er utviklet av Ung kreft og Kreftforeningen.

en mann og en kvinne som står ved siden av hverandre.

1 av 5

private bedrifter har opplevd at en medarbeider har fått kreft*

to hender som holder et hjerte i form av et hjerte.

1 av 2

bedrifter sier de har for lite kunnskap om støtteordninger og hvordan tilrettelegge for medarbeidere med kreft

*Kilde: Rapport fra Norstat på vegne av Kreftforeningen.

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Vår rådgivningstjeneste er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Få gode råd fra andre – hør podkast-episoder om temaet

Etter to år med sykehusbesøk og medisinering, skal Caroline Thahn Tran tilbake til hverdagen og søker jobb. Det har vist seg å være mye vanskeligere enn hun hadde trodd.

Tidligere kreftpasient Henriette Østholm snakker om: Er kreft forenlig med arbeid? Hva er barrierene for at unge med kreft deltar i arbeidslivet? Og hva skal til for å få flere i eller tilbake til arbeid?

Senskader og psykiske reaksjoner

Kreft kan gi mange ulike følelser og reaksjoner. Noen kan også oppleve å få senskader av kreftbehandlingen.

Råd og rettigheter ved kreft

Til deg som har kreft, har hatt kreft eller står nær noen med kreft. Hvilke rettigheter har du? Hvilke støtteordninger finnes? Få råd om dette og mer.

Brosjyre om kreft og arbeidsliv

I arbeid under og etter kreft

I arbeid under og etter kreft

Brosjyre til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega om rettigheter i arbeidslivet etter kreft.

Pasientforeninger

Mange har god nytte av å møte andre som har hatt en lignende opplevelse av det å få kreft, være pårørende eller etterlatt. Kreftforeningen samarbeider med 17 frivillige, selvstendige pasientforeninger som representerer kreftrammede og pårørende.

Kreftkoordinator i kommunen

En kreftkoordinator i kommunen kan bistå med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Var dette nyttig?