Arbeid og utdanning

Snakk med oss

Kreftforeningens arbeidslivsrådgivning

Tirsdager: 09.00-12.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 (tastevalg 3)

Brosjyre om kreft og arbeidsliv

I arbeid under og etter kreft

Brosjyre til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega om rettigheter i arbeidslivet etter kreft.

Var dette nyttig?