Søk økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Vi gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.

Hvordan søker jeg?

Søk digitalt

Før du søker må du ha følgende dokumentasjon på plass, da vi ikke kan behandle søknaden uten disse vedleggene:

 • Siste lønnsslipp eller utbetalingsslipp fra NAV/arbeidsgiver/andre for alle i husstanden over 18 år
 • Siste skattemelding for alle i husstanden over 18 år. Du kan ta bilde av siste side i skattemeldingen din og legge ved denne
 • Legeerklæring av nyere dato fra sykehuslege eller fastlege, eventuelt kopi av annet som viser kreftdiagnosen
 • Flyktninger/asylsøkere må kun levere dokumentasjon på kreftsykdom og behandling fra det norske helsevesenet samt D-nummer og bankkontonummer i Norge. Fyll inn de opplysningene det er mulig å fylle ut i søknadsskjemaet.

Søk på papir

Dersom du ikke vil søke elektronisk, kan du fylle inn en papirutgave av søknadsskjemaet (pdf) og sende det med vedlegg til oss per post til:

Kreftforeningen
Seksjon pasient- og pårørendestøtte
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo

Søknadsfrist

Søknadsfristen er som hovedregel den 10. i hver måned. Du får svar rundt den 25. i samme måned. Eventuelt støttebeløp vil være på din konto ett par dager etter.

Unntak i disse månedene

 • April: Søknadsfrist 11. april. Utbetaling cirka 24. april.
 • Juli: Søknadsfrist 4. juli. Utbetaling cirka 25. juli.
 • Desember: Søknadsfrist 4. desember. Utbetaling innen 15. desember.

Hvem kan søke?

 • Du må være kreftpasient og under behandling, rehabilitering eller ha omfattende senskader etter sykdom og/eller behandling
 • Pårørende til en kreftpasient kan også søke
 • Du må være bosatt i Norge
 • Flyktninger/asylsøkere som er kreftpasienter eller deres pårørende
 • Unntaksvis kan det gis støtte til etterlatte, og da særlig dersom det er mindreårige barn i husstanden

Her kan du laste ned faktaark med informasjon om økonomisk støtte på ulike språk

Du trenger ikke være medlem i Kreftforeningen for å søke om økonomisk støtte.

Kreftforeningen bruker SIFOs referansebudsjett som en del av sin vurdering av søknader. Du kan regne ut ditt eget budsjett i SIFOs kalkulator (oslomet.no). Størrelsen på bankinnskudd og verdipapir blir også tatt med i vurderingen.

Hva kan jeg få støtte til?

 • bidrag for å lette den økonomisk vanskelige situasjonen
 • hjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap)
 • utgifter som ikke dekkes av det offentlige
 • rehabilitering eller rekreasjon/velferdstiltak for hele familien

Det gis ikke støtte til behandling i utlandet.

Eksempler på situasjoner hvor vi har gitt økonomisk støtte

 • Foreldrene til en fem år gammel gutt med leukemi fikk støtte. Begge foreldrene mottok pleiepenger. NAV gir pleiepenger opp til seks ganger grunnbeløpet, og ettersom fars lønn var over dette ble inntektene redusert. Med høye gjeldsutgifter ble den økonomiske situasjonen vanskelig.
 • En kreftsyk mann med trang økonomi fikk støtte til reiseutgifter for sine barn slik at de kunne besøke ham etter en operasjon. Ettersom barna er over 14 år har de ikke rett til å få dekket reiseutgifter for å besøke sin syke far.

Hvor mye kan jeg få?

 • Den økonomiske støtten er behovsprøvd.
 • Beløpene varierer fra 5000 til 20 000 kroner.
  • For enslige uten forsørgeransvar er beløpsgrensen mellom 5000 og 10 000 kr.
  • For småbarnsfamilier og de med forsørgeransvar så ligger summen mellom 10 000 og 20 000 kr.
  • Beløpet blir vurdert ut fra formål, husstandens størrelse og økonomiske behov.
 • Støtten er et bidrag og dekker ikke nødvendigvis hele formålet det søkes støtte til.

Den økonomiske støtten er en engangsstøtte. Støtten skal komme i tillegg til – ikke i stedet for – offentlige ytelser. Beløpet er ikke skattepliktig og skal ikke tas med i selvangivelsen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål, ta kontakt ved å ringe 21 49 49 21 eller sende e-post til rettigheter@kreftforeningen.no.

Legater og andre som gjør støtten mulig

Totalt får Kreftforeningen over fem millioner kroner i året som vi gir videre i økonomisk støtte til vanskeligstilte kreftrammede og pårørende. Disse bidrar med midler:

 • Nini og Arne Durbans legat for støtte til kreftrammede
 • Kreftforeningens paraplystiftelse for bistand til vanskeligstilte kreftsyke personer (Arne Dahlers minnefond, Anna Grøslands legat, Borghild Kolstads legat, Gudrun Kongelfs legat og Borghild og Harald Ruuds legat)
 • Diverse øremerkede gaver og tilskudd fra Kreftforeningen

Andre legater du kan søke støtte fra

Det finnes flere legater som gir støtte til kreftpasienter. Du kan søke disse direkte. Søknader skal sendes per post – ikke på e-post.

For familier i Vestland fylke med barn under fem år, der mor eller far er alvorlig kreftsyk. Kan søkes én gang. Søknadsfrist 10. november.

Last ned søknadsskjema for Torill Duus’ minnefond (pdf). 

Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, på telefon 21 49 49 21.

For kreftsyk ungdom i alderen 18–25 år i Helseregion Vest. Søknadsfrist 10. november. 

Last ned søknadsskjema for Terese Heggs minnefond (pdf)

Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, på telefon 21 49 49 21.

Barnekreftforeningen kan gi økonomisk støtte til besøksreiser. Noen av fylkesavdelingene gir støtte i livets sluttfase.

Nordlysfondet Fondet samarbeider med Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Barn og ungdom (6-19 år) med livstruende sykdom kan søke. Det gjelder støtte for å få oppfylt en spesiell ønskedrøm.

Søkere må være bosatt i Nordland fylke, søkere er kreftsyke barn under 18 år. Kontaktperson er Finn Willumsen, telefon 95 89 33 63 eller Barneavdelingen på sykehuset.

Anett Andersens Legat har som formål å gi støtte til personer til og med 35 år, som har brystkreft med spredning. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere hverdag og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere.

Tips når du skal gjøre elektroniske søk: «kreft» gir få treff, bruk derfor andre stikkord som kan gjelde deg, for eksempel alvorlig sykdom, bosted, student, yrke/bedrift, fagforening, interesser og så videre.

Informasjon på flere språk

Her kan du laste ned faktaark med informasjon om økonomisk støtte fra Kreftforeningen på ulike språk. Faktaarkene kan også bestilles i trykket versjon.

Arabisk: Økonomisk støtte

Arabisk: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Fransk faktaark: Økonomisk støtte

Fransk faktaark: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Kurmanji/kurdinsk faktaark: Økonomisk støtte

Kurmanji/kurdinsk faktaark: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Nordsamisk: Økonomisk støtte

Nordsamisk: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Norsk: Økonomisk støtte

Norsk: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Polsk: Økonomisk støtte

Polsk: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Russisk: Økonomisk støtte

Russisk: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Somali: Økonomisk støtte

Somali: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Spansk faktaark: Økonomisk støtte

Spansk faktaark: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Ukrainsk faktaark: Økonomisk støtte

Ukrainsk faktaark: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Urdu faktaark: Økonomisk støtte

Urdu faktaark: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.