Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Vi gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.

Foto: Ole Martin Wold

Se informasjon om ordningen på flere språk.

Kreftpasienten må være under behandling, rehabilitering eller ha omfattende senfølger etter sykdom og behandling. Unntaksvis kan det gis støtte til etterlatte, og da særlig dersom det er mindreårige barn i husstanden. Det gis ikke støtte til behandling i utlandet.

Hva kan jeg få støtte til?

 • bidrag for å lette den økonomisk vanskelige situasjonen
 • strakshjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap)
 • utgifter som ikke dekkes av det offentlige
 • rehabilitering eller rekreasjon/velferdstiltak for hele familien

Økonomisk støtte er behovsprøvd. Beløpene varierer fra 3000 til 20 000 kroner, avhengig av husstandens størrelse og økonomiske behov. Støtten er et bidrag og dekker ikke nødvendigvis hele formålet det søkes støtte til. Støtten er i utgangspunktet en engangsbevilgning.

Støtten skal komme i tillegg til – ikke i stedet for – offentlige ytelser. Beløpet er ikke skattepliktig (endret i 2016) og skal ikke tas med i selvangivelsen. Kreftforeningen har heller ikke oppgaveplikt.

Eksempler på situasjoner hvor vi gitt økonomisk støtte

 • Foreldrene til en fem år gammel gutt med leukemi fikk støtte. Begge foreldrene mottok pleiepenger. NAV gir pleiepenger opp til 6 ganger grunnbeløpet, og ettersom fars lønn var over dette ble inntektene redusert. Med høye gjeldsutgifter ble den økonomiske situasjonen vanskelig.
 • En kreftsyk mann med trang økonomi fikk støtte til reiseutgifter for sine barn slik at de kunne besøke ham etter en operasjon. Ettersom barna er over 14 år har de ikke rett til å få dekket reiseutgifter for å besøke sin syke far.
 • En 28 år gammel kvinne med livmorhalskreft søkte om støtte. Mannen hennes jobbet mindre enn vanlig, siden kona var syk og de hadde to små barn. Da han ble sykmeldt som følge av konas sykdom, ble sykepengene beregnet ut fra denne perioden. Dette ga reduserte inntekter og førte til en kraftig forverret økonomi. I tillegg til reduserte inntekter hadde familien store reise- og oppholdsutgifter for å være sammen under hennes sykehusinnleggelse.
 • En 69 år gammel mann med langtkommen lungekreft fikk økonomisk støtte for å kunne gjøre noe hyggelig med sin kone den siste tiden han hadde igjen. Med en stram økonomi hadde de ikke rom for noe ekstra, og begge var slitne av sykdomsbelastningen.

Hvordan søke?

Ha klar dokumentasjon som må sendes som vedlegg i søknaden. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har disse vedleggene:

 • Siste lønnsslipp eller utbetalingsslipp fra NAV for alle i husstanden
 • Siste skattemelding eller likningsutskrift for alle i husstanden over 18 år
 • Legeerklæring fra sykehuslege eller fastlege, eventuelt kopi av annet som viser kreftdiagnosen

Dersom du ikke vil søke elektronisk, kan du fylle inn en papirutgave av søknadsskjemaet (pdf) og sende det samt vedlegg til oss per post:

Kreftforeningen
Seksjon kreftomsorg
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo

Søknadsfrist

Søknadsfristen er som hovedregel den 10. i hver måned. Du får svar cirka den 25. i samme måned. Eventuell bevilgning vil være på din konto et par dager etter.

Unntak i 2021

 • Mai: Søknadsfrist 6. mai. Utbetaling cirka 25. mai.
 • Juli: Søknadsfrist 2. juli. Utbetaling cirka 9. juli.
 • Desember: Søknadsfrist 6. desember. Utbetaling innen 17. desember.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål, ta kontakt ved å ringe 21 49 49 21 eller sende e-post til rettigheter@kreftforeningen.no.

Legater og andre som gjør støtten mulig

Totalt får Kreftforeningen cirka fem millioner kroner i året som vi gir videre i økonomisk støtte til vanskeligstilte kreftrammede og pårørende. Disse bidrar med midler:

 • Nini og Arne Durbans legat for støtte til kreftrammede
 • Kreftforeningens paraplystiftelse for bistand til vanskeligstilte kreftsyke personer (Arne Dahlers minnefond, Anna Grøslands legat, Borghild Kolstads legat, Gudrun Kongelfs legat og Borghild og Harald Ruuds legat)
 • Diverse øremerkede gaver og tilskudd fra Kreftforeningen

Andre legater du kan søke støtte fra

Det finnes flere legater som gir støtte til kreftpasienter. Du kan søke disse direkte. Søknader skal sendes per post – ikke på e-post.

For familier i Hordaland med barn under fem år, der mor eller far er alvorlig kreftsyk. Kan søkes én gang. Søknadsfrist 10. november.

Last ned søknadsskjema for Torill Duus’ minnefond (pdf). 

Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, på telefon 21 49 49 21.

For kreftsyk ungdom i alderen 18–25 år i Helseregion Vest. Søknadsfrist 10. november. 

Last ned søknadsskjema for Terese Heggs minnefond (pdf)

Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, på telefon 21 49 49 21.

Barnekreftforeningen kan gi økonomisk støtte til besøksreiser. Noen av fylkesavdelingene gir støtte i livets sluttfase.

Nordlysfondet Fondet samarbeider med Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Barn og ungdom (6-19 år) med livstruende sykdom kan søke. Det gjelder støtte for å få oppfylt en spesiell ønskedrøm.

Søkere må være bosatt i Nordland fylke, søkere er kreftsyke barn under 18 år. Kontaktperson er Finn Willumsen, telefon 95 89 33 63 eller Barneavdelingen på sykehuset.

Anett Andersens Legat har som formål å gi støtte til personer til og med 35 år, som har brystkreft med spredning. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere hverdag og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere.

Tips når du skal gjøre elektroniske søk: «kreft» gir få treff, bruk derfor andre stikkord som kan gjelde deg, for eksempel alvorlig sykdom, bosted, student, yrke/bedrift, fagforening, interesser og så videre.

Informasjon på flere språk

Her kan du laste ned faktaark med informasjon om økonomisk støtte fra Kreftforeningen på ulike språk. Faktaarkene kan også bestilles i trykket versjon.

Arabisk: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Nordsamisk: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Norsk: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Polsk: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Russisk: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Somali: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.