Tips om du er i en vanskelig økonomisk situasjon

Sykdom påvirker ofte økonomien i form av reduserte inntekter og økte utgifter. Å lage en oversikt over alle inntekter og utgifter kan hjelpe deg å se hvilke grep du kan gjøre selv.

Budsjett

Å sette opp et budsjett kan hjelpe deg til å få en oversikt over inntekter og utgifter, og gjøre at du lettere kan se hva du kan gjøre for avhjelpe økonomien. Kanskje har du utgifter du kan redusere eller kutte ut for en periode. Kan inntektene økes. Har du ubenyttede rettigheter og muligheter i banken, fra forsikringsselskapet, NAV, fagforening og lignende. Det å få oversikt over egen økonomi gir forutsigbarhet, og mange opplever det lettere å håndtere en vanskelig økonomisk situasjon når man vet hva som kommer. 

Har du boliglån?

Ta kontakt med banken din om lånet blir vanskelig å betjene. Du kan for eksempel søke banken om avdragsfrihet i en periode. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle avtaler tilknyttet lånet, for eksempel fasterenteavtale. Har du vanskelig for å betjene boliglånet og banken ikke kan hjelpe deg, kan refinansiering med startlån fra Husbanken være en mulighet. Les mer om startlån og andre støtteordninger på husbanken.no.

Har du kredittkort og/eller forbrukslån?

Skaff deg oversikt, og betal ned om mulig. Kredittkort og forbrukslån er dyre lån. Ha dialog med kreditorene. Søk hjelp hos en gjeldsrådgiver hos NAV dersom du ser at det blir vanskelig å betjene gjelden.

Har du lån fra Lånekassen?

Har du problemer med å betale studielånet, kan du søke om betalingsutsettelse (lanekassen.no) med eller uten rentefritak (lanekassen.no). Er du student og syk kan du blant annet ha rett på sykestipend (lanekassen.no).

Trenger du gjeldsrådgivning?

Du kan finne gode råd for hva du selv kan gjøre for å avhjelpe en vanskelig økonomisk situasjon på nav.no. Du kan også få generelle råd over telefon ved å ringe NAV økonomi og gjeldsrådgivning.

NAV har også økonomiske rådgivere/gjeldsrådgivere som kan bistå med direkte kontakt og forhandling med kreditorene, og blant annet bistå med nedbetalingsavtale, søke gjeldsordning og lignende. Ta kontakt med ditt NAV-kontor dersom du ønsker en avtale med en rådgiver. Les mer på NAV under Økonomi- og gjeldsrådgivning (nav.no).

Har du ekstrautgifter ved sykdommen?

Pasientreiser (helsenorge.no) og NAV gir informasjon og kan refundere og/eller gi støtte til utgifter ved sykdom. Husk foreldelsesfristen for å få refundert utgifter, ofte seks måneder.

Har du riktig skattetrekk?

Få informasjon om ditt skattekort eller bestill nytt skattekort fra Skatteetaten hvis du er i tvil. Skatteetaten har også en chat som kan svare på generelle spørsmål om skattekort, selvangivelse og skatteoppgjør. Husk at du kan ha rett til fradrag som gir redusert skatt.

Når skattemeldingen kommer er det viktig å sjekke at du har fått med alle fradrag du kan ha rett på. Les mer under fradragsveilederen på skatteetaten.no.

Kan du få særfradrag for sykdomsutgifter og sykdom?

Særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra om med inntektsåret 2012, men at det er gitt overgangsregler (skatteetaten.no).

For noen kan skattefradrag for lettere nedsatt ervervsevne være aktuelt. Dette kan gi et særfradrag for deg som er syk, men som ikke har rett på uføretrygd. Dette fradraget er for eksempel aktuell for deg som kun klarer å stå noe i jobb og samtidig mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne gis etter en samlet økonomisk vurdering. Les mer på skatteetaten.no.

Har du forsikringer?

Skaff deg oversikt over hva du har av forsikringer, privat, gjennom jobben, gjennom tjenestepensjonsordninger som KLP, Statens Pensjonskasse og andre, og gjennom fagforeningen. Kanskje kan du få premiefritak under sykdom? Få oversikt over betingelser for utbetaling. Husk at forsikringer ofte har en frist på ett år fra diagnosetidspunktet for å sette frem krav.

Har du rett på økonomiske ytelser fra det offentlige?

Dersom du ikke har tilstrekkelig med inntekt til å klare utgiftene dine kan du ha rett på ytelser som økonomisk sosialhjelp og bostøtte.

Skal noen dø?

Har du oversikt over økonomien til den som eventuelt blir igjen etter deg? Søk råd hos NAV, tjenestepensjonsordninger, forsikringsselskaper, arbeidsgiver, fagforening og liknende.

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomi, forsikring og arv

Sykdom påvirker ofte økonomien. Få oversikt over dine rettigheter.

Var dette nyttig?