Søk økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Vi gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.

Hvem kan søke?

 • Du må være kreftpasient og under behandling, rehabilitering eller ha omfattende senskader etter sykdom og/eller behandling
 • Pårørende til en kreftpasient kan også søke
 • Du må være bosatt i Norge
 • Flyktninger/asylsøkere som er kreftpasienter eller deres pårørende
 • Unntaksvis kan det gis støtte til etterlatte, og da særlig dersom det er mindreårige barn i husstanden.

Du trenger ikke være medlem i Kreftforeningen for å søke om økonomisk støtte.

Hva kan jeg få støtte til?

 • Bidrag for å lette en økonomisk vanskelig situasjon
 • Hjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap)
 • Utgifter som ikke dekkes av det offentlige
 • Rehabilitering eller rekreasjon/velferdstiltak for hele familien

Det gis ikke støtte til behandling i utlandet.

Hvor mye kan jeg få?

 • Den økonomiske støtten er behovsprøvd. Beløpene varierer fra 3000 til 20 000 kroner, avhengig av formål, husstandens størrelse og økonomiske behov.
 • Støtten er et bidrag og dekker ikke nødvendigvis hele formålet det søkes støtte til.

Den økonomiske støtten er i utgangspunktet en engangsstøtte. Støtten skal komme i tillegg til – ikke i stedet for – offentlige ytelser. Beløpet er ikke skattepliktig og skal ikke tas med i selvangivelsen.

Søk om økonomisk støtte her

Hvordan søker jeg?

Før du søker må du ha følgende dokumentasjon på plass, da vi ikke kan behandle søknaden uten disse vedleggene:

 • Siste lønnsslipp eller utbetalingsslipp fra NAV/arbeidsgiver/andre for alle i husstanden over 18 år
 • Siste skattemelding eller likningsutskrift for alle i husstanden over 18 år
 • Legeerklæring fra sykehuslege eller fastlege, eventuelt kopi av annet som viser kreftdiagnosen
 • Flyktninger/asylsøkere må kun levere dokumentasjon på kreftsykdom og behandling fra det norske helsevesenet samt D-nummer og bankkontonummer i Norge. Fyll inn de opplysningene det er mulig å fylle ut i søknadsskjemaet.

Dersom du ikke vil søke elektronisk, kan du fylle inn en papirutgave av søknadsskjemaet (pdf), og sende det med vedlegg til oss per post:

Kreftforeningen
Seksjon kreftomsorg
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo

Søknadsfrist

Søknadsfristen er som hovedregel den 10. i hver måned. Du får svar cirka den 25. i samme måned. Eventuelt støttebeløp vil være på din konto ett par dager etter.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål, ta kontakt ved å ringe 21 49 49 21 eller sende e-post til rettigheter@kreftforeningen.no.

Legater og andre som gjør støtten mulig

Totalt får Kreftforeningen cirka fem millioner kroner i året som vi gir videre i økonomisk støtte til vanskeligstilte kreftrammede og pårørende. Disse bidrar med midler:

 • Nini og Arne Durbans legat for støtte til kreftrammede
 • Kreftforeningens paraplystiftelse for bistand til vanskeligstilte kreftsyke personer (Arne Dahlers minnefond, Anna Grøslands legat, Borghild Kolstads legat, Gudrun Kongelfs legat og Borghild og Harald Ruuds legat)
 • Diverse øremerkede gaver og tilskudd fra Kreftforeningen