Nå får alle tilbud om røykeslutt

I over ti år har Kreftforeningen jobbet for at de som ønsker å slutte å røyke, skal få hjelp. Nå lover Folkehelsemeldingen et nasjonalt røykesluttilbud.

Bilde av Ingrid Ross
Regjeringen kommer med flere tiltak for at Norge skal bli et tobakksfritt samfunn i fremtiden, slik at færre blir syke. Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, er mest fornøyd med at alle som ønsker å stumpe røyken skal få hjelp. Foto: Kreftforeningen

Fredag 31. mars la regjeringen, med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Arbeiderpartiet) i spissen, frem den nye folkehelsemeldingen (regjeringen.no). Den inneholdt en rekke tiltak som kan bidra til at færre utvikler kreft i fremtiden. Aller viktigst er røykesluttilbud.

– I dag er vi i Kreftforeningen først og fremst utrolig glade for at de som ønsker å slutte å røyke, endelig skal få et godt tilbud – med veiledning og medisiner – uavhengig av hvor du bor i landet, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

I over ti år har vi kjempet for at de som ønsker å slutte å røyke skal få et godt tilbud gjennom det offentlige.

– Vi vet at over halvparten av dem som røyker i dag, ønsker å slutte. Det er snakk om over 150 000 mennesker. I nabolandene våre har de allerede gode røykesluttilbud, men vi i Norge har frem til nå vært helt elendige på å tilby hjelp til de som ønsker å slutte. Vi har faktisk vært dårligst i Europa. Nå gleder vi oss over at vi endelig kan tilby et effektivt røykesluttilbud også i Norge. Det vil bety mye for mange, og er en stor seier for folkehelsen og for oss, sier Ross.

Vi vet at over halvparten av dem som røyker i dag, ønsker å slutte.

Ingrid Stenstadvold Ross

God effekt

Røykesluttilbudet handler om å tilby en kombinasjon av veiledning og gratis røykesluttmedisiner.

– Internasjonal forskning viser at denne kombinasjonen er beste praksis for dem som ønsker å slutte. Vi er veldig glade for at regjeringen går for den beste praksisen, sier Ross og legger til:

– Helst skulle vi sett at det var tobakksnæringen, og ikke skattebetalerne, som skulle tatt regningen for dette røykesluttprogrammet.

I tillegg til dette, foreslår regjeringen en rekke andre innstramninger i røykeloven og tobakkspolitikken. Ambisjonen er at 2010-generasjonen skal være tobakksfri.

Regjeringens tobakkstiltak:

 • Forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter.
 • Røykeforbud i private biler hvor barn er passasjer.
 • Røykeforbud på utendørs lekeplasser.
 • Røykeforbud på utendørs idrettsområder.
 • Røykeforbud på utendørs holdeplasser.
 • Røykeforbud på fellesarealer i leilighetskomplekser.
 • Forbud mot smakstilsetning i e-sigaretter.

Stortinget må gripe muligheten

Selv om tiltakene er et godt steg på veien mot et tobakksfritt samfunn, så er det flere tiltak Kreftforeningen savner. Blant annet høyere aldersgrense for røyk og forbud mot smakstilsatt snus.

– Det ene er at regjeringen ikke velger å heve aldersgrensen for kjøp av røyk. Vi vet at over 70 prosent begynner å røyk, gjør det det før de er 20 år. Og blir du tobakksavhengig tidlig i livet, kan konsekvensene bli store. Derfor har heving av aldersgrensen stor betydning.

– Vi mener også at regjeringen burde ha prioritert å forby smakstilsatt snus. Mesteparten av snusen som selges i Norge er smakstilsatt, og maskerer dermed den ubehagelige smaken tobakk egentlig har. Bruken av snus i Norge eksploderte da produktene ble tilpasset unge, både i utseende og med smak. Smaker som lakris, bær, sitrus, godteri, cola, og så videre, er ene og alene et grep fra tobakksindustrien for å gjøre produktet mer attraktivt for ungdommer. For at barna våre skal vokse opp uten å være nikotinavhengige, bør smakstilsatt snus forbys, sier Ross.

Gjennom folkehelsemeldingen har regjeringen levert et godt utgangspunkt, og nå forventer vi at Stortinget tar denne ballen over mållinjen.

– Vi ser frem til å jobbe sammen med regjeringen om folkehelsearbeidet fremover. Dette er en veldig god start, men vi har langt igjen, og den jobben skal vi være med på å gjøre.

Vil slukke solariumslyset

Vi hadde også store forventninger når det kom til regulering av solariumsbransjen. Selv om vi helst skulle sett av solarium ble forbudt, så hadde vi i det minste håpet på at regjeringen ville være mer handlekraftige med strenge reguleringer.

– Solarium alene fører til 1000 nye krefttilfeller hvert eneste år. Det er et rent kreftfremkallende produkt. Solariumsbruk er en av grunnene til at Norge ligger i verdenstoppen både i forekomst og dødelighet av hudkreft. På samme måte som tobakk og alkohol er dette et svært helseskadelig produkt, som vi ikke bør markedsføres, sier Ross.

Regjeringen har kun bedt om at strengere tiltak sees nærmere på.

– Anbefalingene er klare, og vi vet mer enn nok om hva som må til. Både vi og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har vært svært tydelige på at et markedsføringsforbud og tydelig merking av solsengene med kreftadvarsel, er tiltak som må til for flere skal kunne ta et informert valg før de legger seg i en solseng.

Solariumsnæringen retter kynisk markedsføring mot en ung målgruppe. Det ser vi stadig grove eksempler på. Nylig har videregåendeelever har blant annet blitt tilbudt gavekort på solarium for dugnadsarbeid knyttet til russetiden.

– Dette er markedsføring som også bidrar til et stadig økende kroppspress blant unge. Folkehelsemeldingen skal bidra til både god fysisk og psykisk helse, og da slår du to fluer i én smekk ved å innføre et markedsføringsforbud mot solarium. Vi håper stortinget vil ta dette lenger. 

Folkehelsemeldingen:

 • Folkehelsemeldingen er en stortingsmelding. Dokumentet skal informere Stortinget om nordmenns folkehelse.
 • I Folkehelsemeldingen presenterer regjeringen den samlede innsatsen for å fremme folkehelsen og livskvaliteten i befolkningen.
 • Det er fire år siden det kom en slik melding sist.
 • Mange aktører i alle samfunnssektorer har kommet med til sammen 200 innspill.
 • Folkehelsearbeid er «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

10 råd for å forebygge kreft

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levevaner. Selv om det ikke finnes noen garanti mot å få kreft, kan mye gjøres for å minske risikoen.

Var dette nyttig?