Vi kan unngå 13 000 krefttilfeller hvert år

En ny rapport viser at mye kan gjøres for å forebygge kreft i Norge.

Bilde av ingrid Stenstadvold Ross
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, mener ny kreftrapport viser potensialet som ligger i forebygging.

Kreftregisteret har på oppdrag fra Kreftforeningen sett nærmere på ulike risikofaktorer som er knyttet til kreft, og hvor vanlig disse er i Norge. Funnene viser at 13 000 krefttilfeller kunne vært unngått hvert år.

– Rapporten viser mulighetene som finnes i forebygging. Det handler først og fremst om å redde liv, men det vil også lette byrden i helsevesenet fremover og sikre at alle pasienter får behandling og omsorg, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Det er særlig blant de store kreftformene som lungekreft, tarmkreft, hudkreft og brystkreft, at mange tilfeller kan forebygges.

Kreft i Norge - hvor mange tilfeller kan forebygges?

Kreft i Norge – hvor mange tilfeller kan forebygges?

Rapport publisert i februar 2023

De største risikofaktorene

Røyking fører til mer enn 5000 nye krefttilfeller hvert år. UV-stråling fra sol og solarium forårsaker nesten 3000 tilfeller av hudkreft, og her står solarium alene for over 1000 tilfeller, slår rapporten fast.

– Det understreker bare hvor viktig det er å stumpe røyken for godt, og være forsiktig i solen. Solarium fraråder vi på det sterkeste, sier Stenstadvold Ross, og legger til:

– Skal vi klare å forebygge kreft må vi gjøre de tingene vi vet virker. Et eksempel er de svært gode resultatene fra røykesluttpiloten i Vestre Viken (fhi.no). Nå må dette bli et nasjonalt tilbud til alle.

Gode levevaner

Videre viser rapporten at usunt kosthold, alkohol, overvekt og fedme er andre viktige årsaker. Ved å legge til rette for en sunn livsstil, ha et variert kosthold, være i fysisk aktivitet jevnlig og prøve å holde normal kroppsvekt kan vi redusere risikoen for å få kreft. Det er også viktig å følge nasjonale vaksinasjons- og screeningprogram, som mammografi- og livmorhalsprogrammet.

– Det finnes ikke noen garanti mot å få kreft og ingen skal føle skyld over å ha fått en kreftdiagnose. Likevel vet vi at minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levevaner og den kunnskapen har vi i Kreftforeningen et ansvar for å formidle, forteller Stenstadvold Ross.

Vi vet at minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levevaner og den kunnskapen har vi i Kreftforeningen et ansvar for å formidle.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Oppfordring til politikerne

Det er viktig å understreke at kreft kan oppstå uavhengig av hvor gode levevaner man har. Uflaks og gener spiller også en rolle i utviklingen av kreft. Tallene i rapporten er basert på en «ideell verden» der alle risikofaktorene forsvinner helt. Likevel viser rapporten hvor mye vi kan gjøre for å redusere antall krefttilfeller gjennom forebyggende tiltak og gode levevaner.

– Dette er først og fremst et samfunns- og myndighetsansvar, og ikke kun opp til den enkelte. Det må bli enklere å ta gode valg for egen helse, og vi må ha reguleringer som underbygger det. Bedre bruk av avgifter og reklameforbud på produkter som er skadelige for helsen er viktige eksempler på dette og vi håper rapporten vil være til stor nytte for våre politikere, avslutter generalsekretæren.

Dette er først og fremst et samfunns- og myndighetsansvar, og ikke kun opp til den enkelte.

Var dette nyttig?