– Vi står overfor tidenes mest akutte trussel mot norske kreftpasienter

Pandemien utgjør en stadig større utfordring for det allerede sterkt pressede helsevesenet vårt. – Vi frykter at vi snart kan være på vei inn i en ny fase der kreftpasienter og deres pårørende ikke lenger kan skjermes, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Bilde av Ingrid
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær Kreftforeningen. Foto: Linda Næsfeldt

Vi har en innstendig bønn fra Kreftforeningen; Vær så snill – ta vaksinen!

Ross betegner situasjonen som kritisk, og er redd for at demningen er i ferd med å briste i en presset helsetjeneste.

– En så kritisk og akutt situasjon som dette har vi aldri i Kreftforeningens historie opplevd. Faren kan fortsatt avverges, men akkurat nå er et kritisk tidsvindu i ferd med å lukke seg. Slik vi ser det er det én ting som virkelig teller nå – og det er at flest mulig vaksinerer seg, uansett om de gjør det for første eller for tredje gang, sier hun.

Har så langt klart å skjerme kreft

Ross mener at det sier sitt om belastningen for helsesektoren som helhet når selv tilbudet til kreftpasientene er truet.

– Kreft har hele veien vært skjermet, og er på en måte symbolet på en siste skanse, påpeker Ross.

Mange kreftpasienter har vært engstelige gjennom pandemien – både for smitten og for tilbudet og oppfølgingen av kreftsykdommen.

Så langt har de fleste operasjoner og behandlingsforløp har gått som planlagt, men dette kan nå endre seg dersom helsevesenet blir enda mer overbelastet. Noe av det som kreftpasienter som kontakter Kreftforeningen frykter mest, ved siden av å miste behandlingstilbud, nemlig ikke å kunne ha pårørende tilstede, har igjen blitt en realitet ved mange sykehus.

Vi ser at kapasiteten på sykehusene er sprengt, at fastlegene har utfordringer med å få ut prøvesvar, at pasienter igjen må møte til behandling uten å kunne ta med seg sine pårørende, slik at viktig informasjon kan glippe.

– Vi har med gru sett på situasjonen i andre land gjennom de ulike delene av pandemien, og vært dypt takknemlige for at det så langt i all hovedsak har vært mulig å skjerme kreftpasientene her til lands, sier Ross.

– Hver dag og hver vaksine teller

Nå er imidlertid situasjonen også i vår egen helsetjeneste så krevende at behandlingstilbud på kreftområdet for første gang står i fare.

– Vi ser at kapasiteten på sykehusene er sprengt, at fastlegene har utfordringer med å få ut prøvesvar, at pasienter igjen må møte til behandling uten å kunne ta med seg sine pårørende, slik at viktig informasjon kan glippe. Samlet gir dette en situasjonsbeskrivelse som skremmer oss.

Ross påpeker at så langt Kreftforeningen kjenner til, får kreftpasienter fortsatt den behandlingen de skal ha, og hun ønsker ikke å uroe de som nå er til behandling. Hun berømmer også sykehusenes innsats for de sårbare pasientene, og understreker at sykehusene fortsatt ivaretar behandlingsløp som allerede er i gang, og at pasienter blir underrettet dersom det skulle skje endringer.

– Men nå teller hver dag. Og med hver eneste vaksine som settes avlaster vi nå et helsevesen på bristepunktet. Vi kan fortsatt avverge at systemet kneler. Derfor har vi en innstendig bønn fra Kreftforeningen; Vær så snill – ta vaksinen!

Trenger du følge til vaksinasjon?

Kreftforeningens følgetjeneste tilbyr kreftpasienter og pårørende til kreftpasienter følge til vaksinasjon. I tillegg tilbyr vi følge til behandling eller andre aktiviteter knyttet til kreftsykdommen.

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss

Vi svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Det er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Stengt 19. mai

Var dette nyttig?