Spørsmål og svar om livmorhalsprøve og HPV

Kvinner i alle aldre – uansett om det er første eller tolvte gang hun sjekker seg – har ofte mange spørsmål om celleforandringer og livmorhalskreft. Vi har samlet de aller vanligste.

Det er en prøve som tas fra livmorhalsen. Prøven viser om du har celleforandringer eller HPV, et virus som kan føre til celleforandringer. Prøven kan gi svar på om du trenger behandling for at det ikke skal utvikle seg til livmorhalskreft.   

I Norge får alle kvinner i alderen 25 til 69 år brev fra Kreftregisteret når det er på tide å ta denne prøven. Prøven gir ingen garanti mot å utvikle livmorhalskreft, men ved å ta den jevnlig reduseres risikoen betydelig. Det anslås at screeningprogrammet bidrar til rundt 700 færre tilfeller av livmorhalskreft årlig. Finn ut mer om livmorhalsprøven 

Alvorlige celleforandringer går som regel tilbake av seg selv, men i ett av tre tilfeller kan de utvikle seg til livmorhalskreft. Det kan ta lang tid, ofte over mer enn 10 år, og livmorhalsprøven tas for å følge med på om du utvikler celleforandringer. I noen tilfeller må celleforandringene behandles med et lite inngrep hos gynekolog. 

Hvis du tar livmorhalsprøve når du få brev med påminnelse, vil slike celleforandringer som regel oppdages før det utvikler seg til kreft. Har du symptomer på at noe er galt med underlivet, skal du ikke vente til du får påminnelse, men gå til legen. Det gjelder uansett alderen din, og om det er kort tid siden du tok prøven sist.

Du får påminnelse fra Livmorhalsprogrammet, så det behøver du ikke tenke på selv. Hvis du ikke får påminnelsesbrevet, kan det være fordi du har tatt prøven før den anbefalte tiden mellom prøvene har gått. Livmorhalsprogrammet sender påminnelse 2 måneder før det er på tide med ny prøve.

Har du fått beskjed om at livmorhalsprøven er normal, er risikoen for at livmorhalskreft utvikler seg i løpet av de nærmeste årene veldig lav. Av 10.000 kvinner som har normal celleprøve, så er det én til to som utvikler livmorhalskreft i tiden før neste anbefalte undersøkelse. Det er altså 9999 av 10 000 kvinner det ikke skjer med.

Men – likevel skjer det en sjelden gang. Derfor er det veldig viktig at hvis du får symptomer, som uregelmessige blødninger, blødninger etter samleie, vedvarende smerter i underlivet eller unormal utflod, skal du gå til lege, selv om du tok livmorhalsprøve for kort tid siden. Du skal ikke bli avvist hos legen, selv om du nylig har tatt prøve eller er ung.

Nei, det er som regel ikke vondt. Noen kan synes det er litt ubehagelig, og det er helt normalt å blø litt etterpå. Klarer du å slappe av, går det bedre enn om du er veldig anspent og urolig. Snakk gjerne med legen din, hvis du er redd for å ta prøven. 

HPV er et veldig vanlig virus, som overføres ved seksuell omgang. Som regel klarer kroppen å kvitte seg med HPV-smitte selv, men noen ganger kan det føre til langvarig infeksjon og til alvorlige celleforandringer. Alvorlige celleforandringer behandles av gynekolog.

Nei. I de aller fleste tilfeller vil lette celleforandringer gå tilbake av seg selv. Hvis du får beskjed om at du har lette celleforandringer, vil du bli fulgt opp med kontrollundersøkelser. Det er veldig viktig at du møter opp til disse kontrolltimene. Ved alvorlige celleforandringer, vil du bli fulgt opp videre av gynekolog. De fleste som har alvorlige celleforandringer får behandling, siden man ikke vet hvilke celleforandringer som kommer til å utvikle seg til kreft. Celleforandring er altså ikke det samme som kreft.

Evnen til å bli gravid blir ikke redusert av behandlingen, men celleforandringer i seg selv ser ut til å gi en økt risiko. De aller fleste som behandles har normale svangerskap, selv om risikoen for spontanabort og tidlig fødsel øker noe etter gjennomført behandling (konisering).  

Ja, det finnes informasjon på flere språk på Kreftregisterets nettside, kreftregisteret.no/sjekkdeg. Du finner også plakater på flere språk på Kreftforeningen sin presseside for #sjekkdeg.

Det blir noen endringer i 2023: Etter 1. juli vil HPV-test være primær testmetode for alle som deltar i Livmorhalsprogrammet. Det betyr at alle da kan testes hvert femte år, hvis prøven er grei.

Innføringen er allerede gjort for kvinner i alderen 34-69 år, og fra 1. januar 2023 ble dette også innført for kvinner mellom 30-33 år.

For kvinner mellom 25-29 år undersøkes i dag prøver i mikroskop for å se etter celleforandringer. Hvis denne prøven er i orden, kan det gå tre år til neste prøve. Fra 1. juli 2023 vil HPV-test benyttes som primær testmetode også for kvinner 25-29 år.

HPV-testen er veldig følsom, og kan oppdage forstadier til livmorhalskreft tidligere. Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV. Hvis prøven er HPV-negativ, altså ikke viser at man har viruset, kan man derfor vente fem år til neste prøve. Det er ikke anbefalt å ta testen oftere enn dette. Skulle man likevel få HPV-smitte en tid etter at man har testet seg, så vil det ofte være virus og forandringer som går tilbake av seg selv. Det går oftest 10-30 år før en HPV-infeksjon utvikler seg til kreft.

Det er viktig at om du har symptomer på at noe er galt, skal du gå til legen, uavhengig av alderen din og når du sist tok prøven.

Å utrede og behandle for mye fører ofte til bekymring og i verste fall smerter og ubehag. Noen kvinner har mye blødninger og smerter etter behandling. I noen tilfeller kan behandling lede til arr på livmorhalsen. Dette kan gjøre at blod ikke kommer ut ved menstruasjon, noe som kan være smertefullt. Behandling gir noe økt risiko for tidlig fødsel. Det er derfor viktig å ikke teste seg oftere enn når du får påminnelsen, for ikke å behandle noe som ellers ville gått over av seg selv. Men – har du symptomer på at noe er galt, skal du gå til legen, uavhengig av alderen din og når du sist tok prøven.

Det tar oftest over 10 år for at celleforandringer utvikler seg til kreft. Ved å ta livmorhalsprøve når du får påminnelsen, kan alvorlige celleforandringer oppdages og behandles, før det utvikler seg til kreft. Det kan føre til unødvendig utredning og komplikasjoner hvis prøven tas for ofte, og man kan finne forandringer som ville gått over av seg selv. Du slipper å huske på når du tok prøven forrige gang. Livmorhalsprogrammet vil automatisk sende deg en påminnelse når det er tid for å ta ny prøve. NB!  Har du symptomer på at noe er galt skal du alltid kontakte fastlegen uavhengig av alderen din og når du sist tok prøve. 

Mange kvinner under 25 år har celleforandringer som vanligvis er ufarlige, og som oftest går over av seg selv. Livmorhalsprøver for så unge kvinner kan føre til unødvendig behandling. Har du symptomer på at noe er galt, som for eksempel illeluktende utflod, kraftige smerter eller unormalt store blødninger, skal du kontakte fastlegen for en gynekologisk undersøkelse, uansett hvor gammel du er.  De fleste under 25 år har nå fått HPV vaksine mot de typene av HPV som er den vanligste årsaken til livmorhalskreft hos yngre kvinner. De er bedre beskyttet, men anbefales fortsatt å ta livmorhalsprøve fra de er 25 år.

Nei, man tar livmorhalsprøven hos fastlegen. Om du ikke ønsker at fastlegen skal ta prøven, kan du be om at en annen lege ved samme legekontor tar prøven. I helt spesielle tilfeller kan man be om henvisning til gynekolog. Enkelte jordmødre tar også prøven. Gjør du det hos jordmor, så husk å spørre hvem som skal følge deg opp, dersom du har celleforandringer eller annet som må kontrolleres videre. 

Har du aldri hatt noen form for sex, er risikoen for å utvikle livmorhalskreft veldig lav. HPV (Humant papillomavirus) er årsak til de aller fleste tilfeller av livmorhalskreft, og viruset kan smitte med alle former for seksuell kontakt, som: 

  • penetrerende sex 
  • oral sex 
  • berøring av kjønnsorganer 
  • bruk av samme sexleketøy. 

Du kan snakke med fastlegen eller gynekologen din om du skal ta en test eller ikke. 

Det er ikke vanlig å oppdage livmorhalskreft med ultralyd. I screening/-masseundersøkelser som Livmorhalsprogrammet, er det veldig viktig å veie fordeler opp mot ulemper, som blant annet overbehandling. Med ultralyd oppdager man eggstokker som har unormalt utseende og størrelse, men ni av ti eggstokker som fjernes i Norge er normale. Etter en operasjon kan man få smerter og komplikasjoner som infeksjon og tarmslyng. Det er viktig å beholde friske eggstokker så lenge som mulig.

Ja. Noen tror at dersom kvinner tar livmorhalsprøve før de har hatt sex, så er de ikke lenger jomfru. Dette stemmer ikke. Det er kun etter at du har hatt sex at du ikke lenger er jomfru. 

Det å ta livmorhalsprøven hver gang du får #sjekkdeg-brevet fra Kreftregisteret, vil gjøre at risikoen for kreft reduseres betydelig.  Kreft kan likevel oppstå hos noen få, så dersom du har symptomer på at noe er galt i underlivet, bør du gå til legen. Risikoen blir også mindre ved å ta HPV-vaksinen, og ved at du ikke røyker.

Ja. Vi anbefaler alle kvinner over 25 år å ta livmorhalsprøve selv om de er HPV-vaksinert. Livmorhalskreft kan komme av andre HPV-typer enn de man er vaksinert mot. Ved å ta livmorhalsprøve regelmessig kan alvorlige celleforandringer som skyldes andre typer HPV oppdages og behandles, slik at det ikke utvikler seg til kreft. 

Smitte skjer ved seksuell kontakt, hovedsakelig ved samleie, men også ved intim hudkontakt. HPV-infeksjon er veldig smittsomt, og man kan få HPV-infeksjon før sitt første samleie. Kondom gir delvis beskyttelse, men ikke fullstendig, fordi hud som ikke er beskyttet av kondom kan ha HPV-smitte. Hud eller slimhinner som har sår, er mer mottakelige for smitte. Én seksualpartner er nok for å bli smittet, og risikoen øker med antall partnere.

HPV-infeksjon forekommer hyppigst hos de yngste, seksuelt aktive aldersgruppene. Hos over ni av ti går infeksjonen over av seg selv. Hos rundt en av ti blir det en varig infeksjon, noe som gir risiko for kreft.

Flere er smittet av HPV i dag enn tidligere, både blant menn og kvinner. Overføring av HPV skjer ved seksuell omgang, og økningen i HPV-smitte ses i sammenheng med seksualvaner, som oralsex og analsex. Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV. Andre kreftformer som har sammenheng med HPV, er kreft i skjeden og ytre kjønnsorganer (vulva/vagina) hos kvinner, penis hos menn, samt endetarm og svelg hos begge kjønn.

Ja. Verken celleforandringer eller tidlige stadier av livmorhalskreft gir særlige symptomer. Derfor er det viktig at du tar livmorhalsprøve når du får #sjekkdeg-brevet fra Kreftregisteret med påminnelse om å ringe legen. Livmorhalsprogrammet er et screeningprogram, som betyr at friske personer undersøkes for å oppdage sykdom eller forstadier før symptomer har vist seg.

Ja, hvis du får sjekkdeg-brevet i løpet av de tre første månedene, anbefales du å ta livmorhalsprøve. Får du påminnelsen senere enn det, kan du utsette å ta prøven til 6 ukers-kontrollen.  

Ved symptomer bør du alltid kontakte lege, uavhengig av om du har mottatt påminnelse eller ikke. 

Livmorhalskreft på et tidlig stadium gir ofte ingen symptomer. Det er derfor det er så viktig å ta livmorhalsprøve jevnlig. Symptomer som dette bør du gå til legen med, hvis de varer i over tre uker: Blødning fra skjeden etter samleie eller fysisk aktivitet, blodig og illeluktende utflod, uregelmessig menstruasjon, blødning etter at du har passert overgangsalderen og menstruasjonen har stoppet eller smerter i underlivet, i magen og/eller i korsryggen. Det behøver ikke å bety kreft, men er best å få sjekket.

Nei. 70–80 prosent av alle kvinner smittes med HPV i løpet av livet. I nesten alle tilfellene klarer kroppen å kvitte seg med dette selv. Hvis den ikke klarer det, kan det utvikle seg til alvorlige celleforandringer. Studier har vist at over lang tid kan ett av tre tilfeller av alvorlige celleforandringene utvikle seg til kreft. 

Følger du anbefalingene fra Livmorhalsprogrammet, vil celleforandringer sannsynligvis oppdages før de utvikles til kreft – og du kan få behandling hvis du trenger det. Har du symptomer på at noe er galt, bør du gå til legen.

Ja. Ofte har begge parter HPV-smitte uten at dere vet om det. HPV er et veldig vanlig virus å ha, og det er usikkert hvem man har fått smitten av. Viruset kan ligge latent i mange år selv om man ikke har påvist det i en prøve tidligere. Én av dere, eller begge to, kan ha blitt smittet for veldig lenge siden. 

Det er ingen generell anbefaling om å bruke kondom. I 50-70 prosent av tilfellene har kvinnen dannet antistoffer mot den typen HPV hun har hatt, slik at hun ikke kan smittes igjen. Kondom gir kun delvis beskyttelse, fordi hud som ikke er beskyttet av kondom kan ha HPV-smitte.

I teorien ja, men i 50-70 prosent av tilfellene har kvinnen dannet antistoffer mot den typen HPV hun har hatt, slik at hun ikke kan smittes igjen.

Ja. Det er best å få HPV-vaksinen før man har hatt seksuell debut og blitt smittet med HPV. Derfor tilbys vaksinen gratis for både gutter og jenter som går i 7. klasse. Tar man den senere, må man betale den selv. Men vaksinen beskytter uansett alder, selv om du har debutert seksuelt, og den har vist effekt for kvinner opp til 45 år.  

Ved bytte av partner vil det være stor sannsynlighet for ny HPV-smitte. HPV-vaksinen kan ikke behandle en infeksjon du allerede har, men den beskytter mot ny infeksjon.  

Hvis du har, eller tidligere har hatt, HPV-smitte, celleforandringer eller behandling av alvorlige celleforandringer, anbefales du å ta vaksinen. Det beste er om eventuell partner samtidig tar vaksinen. 

Det er en generell anbefaling om ikke å vaksinere i svangerskapet, men det vil ikke være et problem å ta den mens man forsøker å bli gravid. Dersom det kun er tid til å sette 1 dose før man blir gravid, kan man fortsette vaksinasjonen med vanlige intervall etter fødselen.

Når det innføres store screeningprogram, blir det gjort vurderinger om fordeler og ulemper, effekt og så videre, og i Livmorhalsprogrammet er alderen satt til 25-69. Hvis man har tatt prøven jevnlig, og den siste prøven før man fyller 69 er HPV-negativ, er det lite sannsynlig at man får livmorhalskreft. Man kan ta testen etter fylte 69, men man får ikke lenger påminnelse i Livmorhalsprogrammet.

Hvis du har fjernet både livmoren og livmorhalsen (hysterektomi) på grunn av celleforandringer, eller du fortsatt har livmorhals, anbefales det cytologisk prøve fra vaginaltoppen. NB: Det er kvinner som bare har fjernet livmoren slik at livmorhalsen står igjen. (Dette gjøres enkelte ganger når en behandles for muskelknuter)

Hvis du har fjernet livmorhalsen/livmortappen av andre grunner enn celleforandringer, skal du ikke være med i Livmorhalsprogrammet. Livmorhalsprogrammet vil gjerne ha beskjed om du ikke lenger har behov for brev (kreftregisteret.no). Er du usikker på om du trenger videre oppfølging, spør fastlegen. 

Ja, alle kvinner mellom 25-69 år som har en livmorhals, inkludert lesbiske og bifile kvinner, behøver å ta livmorhalsprøver. 

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV-infeksjon, som overføres ved hudkontakt via alle former for seksuell aktivitet. Det er derfor ikke slik at man kun kan bli smittet ved heteroseksuelt samleie. Ved symptomer bør man alltid oppsøke lege. 

Hvis du husker hvor du tok prøven sist, kan du ringe dit og spørre om når det var. Man kan skrive e-post til eller ringe Kreftregisteret om man ikke husker hvor prøven ble tatt sist. Av personhensyn må du få selve prøvesvaret fra den som tok prøven sist, Kreftregisteret kan ikke utlevere det.

Ja, transmenn og ikke-binære som har livmorhals, og er mellom 25 og 69 år, anbefales å ta livmorhalsprøver jevnlig. Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV-infeksjon, som overføres ved hudkontakt via alle former for seksuell aktivitet. Det er altså ikke kun vaginalt penetrerende sex med en penis som kan overføre HPV-virus.  

Har du mann som juridisk kjønn vil du ikke få en automatisk påminnelse om livmorhalsprøven. Da er det ekstra viktig å følge opp dette selv eller sammen med fastlege. 

Ved symptomer bør man alltid oppsøke lege. 

Viruset HPV smitter ved seksuell kontakt og HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. 70-80 prosent av alle kvinner og menn blir smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av livet. De fleste merker ikke noe til infeksjonen, som oftest går over av seg selv i løpet av et halvt til to år. I noen få tilfeller kan en infeksjon bli langvarig og utvikle seg til kreft. Folkehelseinstituttet omtaler HPV-infeksjon som kjønnssykdom (fhi.no). HPV er ikke en sykdom man behandler på samme måte som bakterielle infeksjoner som Klamydia og Gonoré.

Da skal du ha fått et brev fra Helfo hvor det står hvem du skal kontakte ved behov for helsetjenester (enten det gjelder livmorhalsprøve, resept eller timebestilling for annet). For de fleste står det at de skal kontakte legekontoret sitt, for å få time hos en av de andre legene. Hvis du ikke har fastlege, og ikke har fått noen slik beskjed fra Helfo, må du ringe kommunen og spørre hvor du skal henvende deg for helsetjenester. Kommunen har et ansvar for at innbyggerne har et helsetilbud.

Man kan dø av livmorhalskreft, men jo tidligere det oppdages, desto større er sannsynligheten for å bli frisk. Hvis du tar livmorhalsprøve hver gang du får #sjekkdeg-brevet fra Kreftregisteret, er sjansen stor for å oppdage celleforandringer tidlig. Da kan det behandles før det blir til kreft. De fleste som dør av livmorhalskreft har aldri eller veldig sjelden tatt livmorhalsprøve. 

Slik foregår undersøkelsen

Når får du svar på undersøkelsen? Hva betyr prøvesvarene, og hva skjer etterpå?

#sjekkdeg-kampanjen

Vårt budskap er enkelt: Ring legen, ta livmorhalsprøve og reduser risikoen for livmorhalskreft.

Var dette nyttig?