HPV og kreft

Viruset HPV (Humant Papillomavirus) øker risikoen for flere kreftformer. HPV-vaksinen kan beskytte mot livmorhalskreft og delvis mot enkelte andre kreftformer.

Vårt råd
FØLG VAKSINASJONSPROGRAMMET
HPV-vaksinen kan forebygge flere kreftformer. Jenter og gutter bør ta vaksinen når de får tilbud om dette i 7. klasse.

HPV er en forkortelse for Humant Papillomavirus, som det finnes over 100 forskjellige typer av. Mange av variantene er ufarlige, og en del kan forårsake vorter på hender, føtter og kjønnsorgan. Noen få typer HPV kan føre til celleforandring og til kreft. Disse smitter i all hovedsak ved seksuell omgang. Det er vanlig å bli smittet av viruset i løpet av livet.

De fleste som smittes vet ikke selv at de har hatt en infeksjon, fordi den vanligvis ikke gir symptomer og som regel går over av seg selv. Derfor trenger du ikke være bekymret om du får vite at du er HPV-positiv etter å ha tatt en livmorhalsprøve. Du blir da fulgt ekstra opp, livmorhalsprøven blir undersøkt med flere metoder og du må kanskje ta noen nye prøver. Ut fra det kan legen finne ut om du har celleforandringer i livmorhalsen, og sette i gang eventuell behandling før det utvikler seg til kreft.

HPV-infeksjon kan øke risikoen for livmorhalskreft og for noen andre former for kreft hos både kvinner og menn. 

Slik kan du redusere risikoen for en langvarig HPV-infeksjon

 • Ha en sunn livsstil. Det gir deg et bedre immunforsvar.
 • Unngå røyking. Røyking påvirker immunforsvaret, og kjemikaliene i sigaretter kan påvirke cellene i livmorhalsen.
 • HPV-vaksinen er trygg og effektiv, og beskytter mot HPV-smitte for kvinner og menn.

HPV smitter veldig lett. Hver hudcelle produserer tusenvis av virus, og ved intim kontakt kan det oppstå små rifter i hud og slimhinner slik at viruset kan overføres. HPV kan smitte fra hud som ikke er dekket av kondom. Smitte kan også forekomme ved hudkontakt uten samleie .

Fakta om HPV i Norge

Hvert år fører HPV-infeksjon til følgende for kvinner og menn i Norge:

 • Omtrent 40 000 kvinner må utredes hos gynekolog på grunn av unormal celleprøve og/eller positiv HPV test.
 • Rundt 7 000 kvinner får alvorlige celleforandringer og må fjerne en del av livmorhalsen, noe som øker risiko for tidlig fødsel og senaborter.
 • Drøyt 300 kvinner får livmorhalskreft.
 • Rundt 300 tilfeller av andre kreftformer hos både menn og kvinner.
 • Omtrent 70 kvinner dør av livmorhalskreft.
 • Totalt for kvinner og menn kan rundt 600 krefttilfeller skyldes HPV. 
 • I tillegg fører HPV til at 1 av 10 norske kvinner og menn får kjønnsvorter før 45-årsalderen.

Kilde: Kreftregisteret

Endrede seksualvaner fører til mer HPV-smitte

Flere er smittet av HPV i dag enn tidligere. Økningen i HPV-smitte ses i sammenheng med endrede seksualvaner, som oralsex og analsex. Det kan være nok med én seksualpartner for å bli smittet, og med mange partnere øker risikoen. 

Kreftregisteret følger med på antall som får diagnosen livmorhalskreft og andre HPV-relaterte kreftformer, som analkreft og kreft i svelget. De publiserer krefttall på kreftregisteret.no.

Like mange menn som kvinner er smittet med HPV. Overføring av HPV skjer ved seksuell omgang. Derfor er det like ofte menn som smitter sine kvinnelige partnere, som motsatt. Smitte kan også skje ved seksuell omgang med samme kjønn. Menn som har sex med menn kan ha økt risiko for å utvikle analkreft.

Utsatte grupper bør beskytte seg med kondom i seksuelle forhold.

Andelen krefttilfeller i Norge som årlig kan skyldes HPV

 • Livmorhalskreft: 100 %
 • Analkreft (endetarmsåpning): 90 %
 • Vaginalkreft (skjede): 80 %
 • Kreft i svelg (tungebasis, mandler og oropharynx): 60 %
 • Peniskreft: 50 %
 • Vulvakreft (kjønnslepper): 30 %

Vaksinen reduserer risikoen for kreft

HPV-vaksinen har best effekt for yngre aldersgrupper, og det beste er å få den før seksuell debut, før man er smittet med HPV. Studier viser at vaksinen også har god effekt for voksne, og hittil er den godkjent for kvinner opp til 45 år. HPV-vaksinen kan ikke behandle en infeksjon du allerede har, men beskytter mot ny infeksjon, og er effektiv både om du har, eller har hatt, HPV-smitte eller celleforandringer. Personer med immunsvikt og kvinner som har hatt behandling av alvorlige celleforandringer, bør snakke med legen sin om vaksinen.  Det beste er om eventuell partner samtidig tar vaksinen.

I Norge får jenter og gutter tilbud om å få vaksinen gratis på skolen når de er 12 år, som en del av det nasjonale barnevaksinasjons-programmet. Vaksinering av gutter vil sannsynligvis forebygge HPV-relatert kreft hos menn like effektivt som den har gjort for kvinner. Vaksinerte gutter vil heller ikke være en smittekilde for kvinner og er derfor viktig også for å redusere forekomst av livmorhalskreft.

Selv om jenter og voksne kvinner har tatt vaksinen er det viktig at de deltar i Livmorhalsprogrammet og tar livmorhalsprøve fra de er 25 år. HPV-vaksinen forebygger mot de viktigste kreftfremkallende HPV-typene, men ikke alle.

Til og med 2018 fikk kvinner som er født i 1991 eller senere tilbud om å få HPV-vaksinen gratis gjennom et opphentingsprogram. Omtrent 6 av 10 av kvinnene som fikk dette tilbudet tok vaksinen.

Vaksinen har effekt lenge. En stor nordisk studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet viser at HPV-vaksinen fortsatt beskytter mot livmorhalskreft 12 år etter at den er tatt.

Jo flere som tar HPV-vaksinen, jo mindre HPV-smitte vil det bli i samfunnet. Alle som tar vaksinen vil både redusere sin egen risiko for de HPV-relaterte kreftformene, og unngå å spre HPV-smitte selv. Både menn og kvinner kan ta HPV-vaksinen.

Takket være effektiv vaksine og verdens høyeste vaksinasjonsdekning, kan livmorhalskreft være nesten utryddet i Norge innen 18 år, Det vil bety færre enn fire tilfeller per 100 000 kvinner i året. Barnevaksinasjonsprogrammet har en dekning på hele 91 prosent.

Alle leger kan skrive resept på vaksinen, og du kjøper den selv på apoteket. Den kan settes av lege, legesekretær, helsesøster eller sykepleier. Mange steder finnes dessuten vaksinekontorer og helsestasjoner som setter vaksiner. Hvis vaksinen ikke blir gitt i løpet av få timer etter at den er hentet på apoteket, bør den legges i kjøleskapet.

HPV-vaksine og bivirkninger

Det er meldt om få alvorlige bivirkninger, og Legemiddelverket følger nøye med på rapportering om dette. Bivirkningene gjelder for det meste kortvarig ubehag i forbindelse med vaksineringen. De betegnes i all hovedsak som lite alvorlige, og gir ingen grunn til å endre på anbefalinger om bruk av vaksinen.

Folkehelseinstituttet har hovedansvar for å overvåke effekten av HPV-vaksinen og har mye informasjon om HPV og vaksinen.

Var dette nyttig?