HPV er en forkortelse for Humant Papillomavirus, som det finnes over 100 forskjellige typer av. HPV-infeksjon smitter ved seksuell omgang og ca. 70 prosent av oss blir smittet i løpet av livet. Noen av typene er ufarlige og merkes ikke, andre HPV-typer kan gi kjønnsvorter eller føre til celleforandringer som øker risikoen for livmorhalskreft hos kvinner.

HPV-infeksjon kan også øke risikoen for andre former for kreft hos både kvinner og menn. De fleste som smittes vet ikke at de har hatt en infeksjon fordi den vanligvis ikke gir symptomer og oftest går over av seg selv.

Slik kan du redusere risikoen for en langvarig HPV-infeksjon:

 • Ha en sunn livsstil. Det gir deg et bedre immunforsvar.
 • Unngå røyking. Røyking påvirker immunforsvaret, og kjemikaliene i sigaretter kan påvirke cellene i livmorhalsen.

HPV smitter veldig lett. Hver hudcelle produserer tusenvis av virus, ved intim kontakt kan det oppstå små rifter i hud og slimhinner slik at viruset kan overføres. HPV kan smitte fra hud som ikke er dekket av kondom. Smitte ved hudkontakt uten samleie kan forekomme.

I Norge fører HPV-infeksjon hvert år til at:

 • omtrent 10.000 kvinner får diagnosen lette celleforandringer
 • rundt 3.000 kvinner får alvorlige celleforandringer og må fjerne en del av livmorhalsen, noe som øker risiko for tidlig fødsel og senaborter
 • drøyt 300 kvinner får livmorhalskreft
 • rundt 300 tilfeller av andre kreftformer hos både menn og kvinner
 • omtrent 70 kvinner dør av livmorhalskreft
 • I tillegg fører HPV til at 1 av 10 norske kvinner og menn får kjønnsvorter før 45-års alderen.
Gynkreftforeningen Interesseforening for deg som er rammet av gynekologisk kreft og for pårørende.

Endrede seksualvaner fører til økning av kreft

Det kan være nok med én seksualpartner for å bli smittet med HPV, og med mange partnere øker risikoen. Flere har HPV-smitte i dag enn tidligere. Kreftregisteret anslår at opp mot 600 krefttilfeller kan skyldes HPV.

Økningen av livmorhalskreft det siste året gjelder særlig for kvinner 30-39 år, noe som kan ses i sammenheng med at færre unge går til lege og tar celleprøve.

Både kreft i svelget og analkreft har økt mye de siste 20-30 årene. Dette ses i sammenheng med økende forekomst av HPV og endrede seksualvaner, som oralsex og analsex.

Menn som har sex med menn kan ha økt risiko for å utvikle analkreft.

Antall krefttilfeller i Norge som kan skyldes HPV

 • Livmorhalskreft: 338 tilfeller. 100 % er relatert til HPV-infeksjon.
 • Analkreft (endetarmsåpning), kvinner: 61 tilfeller, menn: 25 tilfeller. 90 % er relatert til HPV-infeksjon.
 • Vaginalkreft (skjede): 19 tilfeller. 81 % er relatert til HPV-infeksjon.
 • Kreft i svelg (tungebasis, mandler og oropharynx), kvinner: 39 tilfeller, menn 133 tilfeller. 57 % er relatert til HPV-infeksjon
 • Peniskreft: 54 tilfeller. 47 % er relatert til HPV-infeksjon.
 • Vulvakreft (kjønnslepper): 89 tilfeller. 29 % er relatert til HPV-infeksjon.
  (kilde Kreftregisteret, 2014)

Vaksinen reduserer risikoen

Det er utviklet en vaksine som reduserer risiko for HPV-smitte. De som tar vaksinen har mindre sannsynlighet for å utvikle livmorhalskreft. Vaksinen minsker risikoen også for andre HPV-relaterte kreftsykdommer både for kvinner og menn.

I Norge får nå både jenter og gutter tilbud om å få vaksinen på skolen når de er 12 år, som en del av det nasjonale barnevaksinasjons-programmet. Det er likevel viktig at kvinner deltar i Livmorhalsprogrammet, ved å ta celleprøve fra de er 25 år. Vaksinen dekker ikke alle kreftfremkallende HPV-typer. De første som ble vaksinert mot viruset er 25 år først i år 2022. Inntil da er de fleste unge kvinnene som kalles inn for celleprøve ikke vaksinert mot viruset.

Gratis HPV-vaksine

Frem til desember 2018 får alle kvinner som er født i 1991 eller senere tilbud om å få HPV-vaksinen gratis. Vaksinen anbefales uavhengig av om man har hatt én eller flere partnere, eller ikke har debutert seksuelt.

På Folkehelseinstituttets nettside kan du finne ut hvor i din kommune du kan ta vaksinen.

Gratis HPV-vaksine også til gutter

Gutter kan få HPV-relatert kreft, og er i tillegg en smittekilde for kvinner. Fra skoleåret 2018-2019 vil derfor også gutter i 7. klasse få vaksinen gratis. Folkehelseinstituttet har informasjon til kommunene, guttene og deres foreldre.

Vaksinering av gutter vil sannsynligvis forebygge HPV-relatert kreft hos menn like effektivt som den har gjort for kvinner.

HPV testes bare i forbindelse med livmorhalskreft, hvor man kan oppdage og behandle forstadier til kreft. Dette kan man ikke gjøre for andre HPV-relaterte kreftformer, og det har derfor ikke noe for seg å teste menn for HPV.

Du kan kjøpe vaksinen selv

Hvis du ønsker å ta vaksinen, men ikke er blant dem som får den gratis, er det mulig å kjøpe den selv. Det er best å få vaksinen før seksuell debut, slik at man ikke er smittet med HPV. HPV-vaksinen kan ikke behandle en pågående infeksjon, men beskytter mot ny infeksjon.  Vaksinen er effektiv også for voksne. Derfor anbefales du å ta vaksinen både om du har, eller har hatt, HPV-smitte eller celleforandringer.

Alle leger kan skrive resept på vaksinen, som kan settes av lege, legesekretær, helsesøster eller sykepleier. Mange steder finnes dessuten vaksinekontorer og helsestasjoner som setter vaksiner. Hvis vaksinen ikke blir gitt i løpet av få timer etter at den er hentet på apoteket, bør den legges i kjøleskapet.

HPV-vaksine og bivirkninger

Det er meldt om få alvorlige bivirkninger, og Legemiddelverket følger nøye med på rapportering om dette. Bivirkningene gjelder for det meste kortvarig ubehag i forbindelse med vaksineringen. De betegnes i all hovedsak som lite alvorlige, og gir ingen grunn til å endre på anbefalinger om bruk av vaksinen.

Flere spørsmål og svar om HPV (lommelegen.no).

Støtt kreftforskningen Alle giverne våre gjør det mulig for oss å finansiere forskningen. Her kan du gi en gave til kreftforskning.

 

#sjekkdegKampanje for å få flere unge kvinner til å ta celleprøve.

Alle kvinner bør ta celleprøve

Utvikling av livmorhalskreft tar vanligvis 10–30 år. Omtrent 4 av 10 av dem som får diagnosen er under 45 år.  Forekomsten av livmorhalskreft i Norge er redusert med nesten 40 prosent de siste 50 årene. Nedgangen skyldes først og fremst den effektive screeningen vi har mot sykdommen. Kvinner i alderen 25-69 år får hvert tredje år oppfordring fra Kreftregisterets Livmorhalsprogram om å bestille time hos legen for å ta celleprøve. Det er enkelt å ta celleprøve, og Kreftforeningen anbefaler kvinner å benytte seg av tilbudet.

Tar HPV-test hjemme i stedet for gynekologisk undersøkelsePilotprosjekt som kan øke screening-deltakelsen.

Celleprøven som tas av livmorhalsen kan vise om det har oppstått celleforandringer og forstadier til livmorhalskreft, slik at det kan behandles før det utvikles kreft. Som for andre krefttyper er det viktig å oppdage sykdommen tidlig.

Hvert år blir rundt 3 000 kvinner operert for alvorlige forstadier til livmorhalskreft for å unngå videre utvikling til kreft. Gravide som tidligere har gjennomgått en slik operasjon har økt risiko for å abortere eller at barnet blir født for tidlig. HPV-vaksinen reduserer risikoen for disse forstadiene.

Har du uregelmessige blødninger, utflod eller kramper, skal du ha gynekologisk undersøkelse, enten du er over eller under 25 år. Se Gynkreftforeningens film med oppfordring om å gå til lege.

Har du testet positivt for HPV?

Omtrent 70-80 prosent av alle kvinner og menn blir smittet med HPV  i løpet av livet. Viruset er forbundet med et normalt seksualliv. De fleste vet ikke en gang om at  de er smittet fordi viruset hos de fleste ikke gir noen symptomer. Det er derfor også vanskelig å vite hvem du ble smittet  av eller når du ble smittet. Det kan være nok å ha hatt en partner fordi partneren kan ha vært sammen med andre før deg.

Hos de aller fleste går HPV-infeksjonen over av seg selv i løpet av en to-års periode. En HPV-infeksjon kan virke omtrent som en forkjølelse, som de fleste blir kvitt av seg selv, mens noen få utvikler sykdom som for eksempel lungebetennelse.

Hvis en celleprøve viser at du har celleforandringer, kan du bli testet for HPV. Er HPV-testen positiv, betyr det at du har viruset i livmorhalsen. Det betyr ikke at du har livmorhalskreft, men at du har en risiko for å få mer alvorlige celleforandringer og forstadier til kreft. For å kunne oppdage slike alvorlige celleforandringer så tidlig som mulig, vil du derfor bli fulgt tettere opp av fastlegen eller gynekologen din.

En HPV-infeksjon skyldes vanligvis en smitte i løpet av de siste årene. Noen studier viser at en HPV-infeksjon som tidligere ikke har vært oppdaget, blusser opp igjen hvis du har nedsatt immunforsvar. Dette kan blant annet skje når kvinner kommer i overgangsalderen og får lavere østrogenmengde i slimhinnene.

Alle analysetester har en nedre grense for å påvise for eksempel et virus. Derfor kan altså en kvinne som tidligere har fått vite at hun er HPV-negativ senere teste HPV-positivt uten at hun har blitt smittet i mellomtiden.

Livmorhalskreft vanligst i utviklingsland

Livmorhalskreft er den tredje største kreftformen som rammer kvinner globalt. Det er den vanligste kreftformen blant kvinner under 35 år, og hovedårsaken til at kvinner dør av kreft i mange fattige land. Masseundersøkelse, celleprøve og behandling er ikke et vanlig tilbud for kvinner i den fattige delen av verden. HPV-vaksinen er et svært viktig bidrag for å beskytte mot livmorhalskreft.

Ifølge The Cancer Atlas er HPV årsak til omtrent alle de rundt 530.000 årlige tilfellene av livmorhalskreft på verdensbasis, og til en stor del av andre HPV-relatert krefttyper.

Kreftforeningen jobber for at vaksinen fortsatt skal være tilgjengelig til sterkt rabattert pris i utviklingsland, blant annet gjennom GAVI-alliansen.

 

Var denne siden nyttig?