Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for hjernekreftforskning

Ledende norske forskere og klinikere samles i ett miljø, hvor de blant annet skal dele forskningsdata og kompetanse, samarbeide om kliniske studier og tilby ny og eksperimentell behandling.

Mann på laboratorium med grønne hansker. Foto.
Rolf Bjerkvik, professor ved Universitetet i Bergen, leder Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for hjernekreftforskning. Foto: Nicki Twang.

I januar 2021 bevilget Kreftforeningen 15 millioner kroner til å opprette den nye ekspertgruppen. Pengene kom fra Kreftforeningens innsamlingsaksjon (tidligere Krafttak mot kreft), som har har hatt kreftformer få overlever som formål i 2019, 2020 og 2021.

Mens overlevelsen har økt for mange andre kreftformer, er det dessverre fortsatt svært få som overlever hjernesvulst. Hvert år rammes 200–250 personer i Norge av glioblastom, den mest aggressive formen for hjernesvulst. Under fem prosent overlever. Denne dystre overlevelsesstatistikken har stått nærmest stille i 40 år.

En av Kreftforeningens viktige innsatsområder er kreftformer med lav overlevelse. Hjernekreft er én av disse, og ekspertgruppen er et ledd i arbeidet med å bedre situasjonen.

Dette er ekspertgruppen

Ekspertgruppen vil bidra til mer samarbeid og mindre konkurranse. Det vil gi bedre resultater både i forskningen, klinikken og behandlingen. Det igjen er en trigger til økt internasjonalt samarbeid.

Haukeland Universitetssykehus/
Universitetet i Bergen
Rolf Bjerkvik (leder)
Terje Sundstrøm
Tor-Christian A. Johannessen
Hrvoje Miletic

Universitetssykehuset Nord-Norge/ Universitetet i Tromsø
Tor Ingebrigtsen

St. Olavs hospital/ NTNU
Ole Solheim

Oslo Universitetssykehus/
Universitetet i Oslo
Einar Vik.Mo
Petter Brandal
Iver A. Langmoen

Kreftregisteret
Tom Børge Johannesen (nestleder)

Dette vil ekspertgruppen gjøre

  • Etablere Kreftforeningens ekspertgruppe for hjernesvulst ved å samle ledende klinikere og forskere fra ulike deler av landet til ett, tverrfaglig miljø.
  • Opprette nasjonalt pasientregister og biobank, og fasilitere eksisterende kliniske studier.
  • Tilby norske hjernesvulstpasienter tilgang til ny og eksperimentell behandling, hovedsakelig gjennom ny teknologi for persontilpasset behandling.
  • Styrke internasjonalt forskningssamarbeid.

Kreftforeningens nasjonale ekspertgrupper

Vi har opprettet fire ekspertgrupper for kreftformer med lav overlevelse. Målet er å øke både overlevelsen og livskvaliteten for mennesker som rammes.

Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for:

Var dette nyttig?