Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for spiserørskreftforskning

Ekspertgruppen samler kompetanse fra flere medisinske spesialiteter og andre fagområder. Ett av målene er å finne markører som kan gjøre at man oppdager spiserørskreft tidligere.

en mann med briller og hvit skjorte.
Kirurg, professor og overlege Egil Johnson skal lede den nye ekspertgruppen for spiserørskreft. – Det er klart det er tøft å jobbe med en kreftform få overlever. Jeg er kjempeglad og ydmyk for denne utfordringen, sier han.

I januar 2021 bevilget Kreftforeningen 15 millioner kroner til å opprette den nye ekspertgruppen. Pengene kom fra Kreftforeningens innsamlingsaksjon (tidligere Krafttak mot kreft), som har har hatt kreftformer få overlever som formål i 2019, 2020 og 2021.

Hvert år rammes cirka 300 mennesker av spiserørkreft. Sykdommen gir ofte ikke symptomer før svulsten har vokst seg så stor at det blir problemer med å få ned maten. Da er det dessverre for sent for de fleste. Selv om tre av fire generelt sett overlever kreft i Norge, er det kun én av fire som overlever spiserørskreft.

Spiserørskreft er med det en av kreftformene med lavest overlevelse – og et viktig innsatsområde for Kreftforeningen. Ekspertgruppen for spiserørskreftforskning er et ledd i arbeidet med å forbedre både overlevelse og livskvalitet for mennesker som rammes.

Dette er ekspertgruppen

Forskere og dedikerte personer i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo er involvert i gruppen.

et kart over landet Norge

Oslo Universitetssykehus
Egil Johnson (leder)  
Tom Mala
Guro E. Lind
Ghazwan al-Haidari
Theresa Kumar
Marine Jeanmougin
Ragnhild Lothe
Truls Hauge
Caroline Skagemo
Dag T. Førland
Hans-Olaf Johannessen
Rita Pinto

Haukeland Universitetssykehus
Bente Kristin Abelseth
Kjell K. Øvrebø

St. Olavs hospital
Ingunn Hatlevoll
Lars C. Rekstad

Universitetssykehuset Nord-Norge
Eirik K. Aahlin
Helge Stenvold

Dette vil ekspertgruppen gjøre

  • Etablere Kreftforeningens ekspertgruppe for spiserørskreft ved å samle ledende klinikere og forskere fra ulike deler av landet til ett, tverrfaglig miljø.
  • Opprette nasjonalt pasientregister og biobank og lette eksisterende kliniske studier.
  • Prøve å finne markører som kan lette tidlig oppdagelse av spiserørskreft.
  • Lete etter markører som kan bidra til mer individorientert og målrettet behandling, siden pasienter reagerer ulikt på behandling.
  • Delta i internasjonale studier.

Kreftforeningens nasjonale ekspertgrupper

Vi har opprettet fire ekspertgrupper for kreftformer med lav overlevelse. Målet er å øke både overlevelsen og livskvaliteten for mennesker som rammes.

Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for:

Var dette nyttig?