Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for pankreaskreftforskning

Ekspertgruppen samarbeider på tvers av disipliner og institusjoner, og samler ekspertise og faglige krefter til et felles løft for forskning på bukspyttkjertelkreft (pankreaskreft) i Norge.

20. januar 2020: Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for pankreaskreftforskning, ved professor Caroline Verbeke, ble tildelt 15 millioner kroner av Kreftforeningens innsamlede midler, under et arrangement på Rikshospitalet.

I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Kreft i bukspyttkjertelen (pancreas) er en av disse. Under 2 av 10 overlever. Dette vil vi bidra til å gjøre noe med.

Takket være tusenvis av engasjerte mennesker med hjerte for kreftsaken, har vi i Kreftforeningen kunnet bidra med 15 millioner kroner til ekspertgruppen.

Samarbeidet i ekspertgruppen vil gi synergieffekter på nasjonalt nivå, som igjen kan føre til effektiv pasientrettet forskning og raske, sårt tiltrengte fremskritt i utredning og behandling av mennesker som rammes av kreftformen. Ekspertgruppen vil gjøre flere utprøvende kliniske studier som undersøker effekten av kirurgi, cellegift og lindrende behandling.

Dette er ekspertgruppen

Ekspertgruppen er lokalisert i Oslo, Bergen og Stavanger, men arbeider med pasienter fra hele landet. Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon for dette 5-års-prosjektet, som varer fra mai 2020 til april 2025.

Oslo Universitetssykehus/ Universitetet i Oslo
Caroline Sophie Verbeke (leder)
Ivar Prydz Gladhaug
Kjetil Tasken
Knut Jørgen Labori
Stein Kaasa
Eli Grindedal
Elin H. Kure

Haukeland Universitetssykehus/
Universitetet i Bergen
Andreas Molven

Stavanger Universitetssykehus/
Universitetet i Stavanger
Oddmund Nordgård

Pasientrepresentant
Anne Marit Rødland

Dette vil ekspertgruppen gjøre

Totalt består ekspertgruppen av ni forskergrupper som arbeider med bukspyttkjertelkreft. På uio.no kan du lese mer om hvert enkelt prosjekt:

Kreftforeningens nasjonale ekspertgrupper

Vi har opprettet fire ekspertgrupper for kreftformer med lav overlevelse. Målet er å øke både overlevelsen og livskvaliteten for mennesker som rammes.

Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for:

Var dette nyttig?