Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for hjernekreftforskning

Ledende norske forskere og klinikere samles i ett miljø, hvor de blant annet skal dele forskningsdata og kompetanse, samarbeide om kliniske studier og tilby ny og eksperimentell behandling.

Rolf Bjerkvik, professor ved Universitetet i Bergen, leder Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for hjernekreftforskning. Foto: Nicki Twang.

I januar 2021 bevilget Kreftforeningen 15 millioner kroner til å opprette den nye ekspertgruppen. Pengene kom fra innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft, som har har hatt kreftformer få overlever som formål i 2019, 2020 og 2021.

Mens overlevelsen har økt for mange andre kreftformer, er det dessverre fortsatt svært få som overlever hjernesvulst. Hvert år rammes 200–250 personer i Norge av glioblastom, den mest aggressive formen for hjernesvulst. Under fem prosent overlever. Denne dystre overlevelsesstatistikken har stått nærmest stille i 40 år.

En av Kreftforeningens viktige innsatsområder er kreftformer med lav overlevelse. Hjernekreft er én av disse, og ekspertgruppen er et ledd i arbeidet med å bedre situasjonen.

Dette er ekspertgruppen

Ekspertgruppen vil bidra til mer samarbeid og mindre konkurranse. Det vil gi bedre resultater både i forskningen, klinikken og behandlingen. Det igjen er en trigger til økt internasjonalt samarbeid.

Haukeland Universitetssykehus/
Universitetet i Bergen
Rolf Bjerkvik (leder)
Terje Sundstrøm
Tor-Christian A. Johannessen
Hrvoje Miletic

Universitetssykehuset Nord-Norge/ Universitetet i Tromsø
Tor Ingebrigtsen

St. Olavs hospital/ NTNU
Ole Solheim

Oslo Universitetssykehus/
Universitetet i Oslo
Einar Vik.Mo
Petter Brandal
Iver A. Langmoen

Kreftregisteret
Tom Børge Johannesen (nestleder)

Dette vil ekspertgruppen gjøre

  • Etablere Kreftforeningens ekspertgruppe for hjernesvulst ved å samle ledende klinikere og forskere fra ulike deler av landet til ett, tverrfaglig miljø.
  • Opprette nasjonalt pasientregister og biobank, og fasilitere eksisterende kliniske studier.
  • Tilby norske hjernesvulstpasienter tilgang til ny og eksperimentell behandling, hovedsakelig gjennom ny teknologi for persontilpasset behandling.
  • Styrke internasjonalt forskningssamarbeid.

LES MER

Kreftforeningens nasjonale ekspertgrupper

Vi har opprettet fire ekspertgrupper for kreftformer med lav overlevelse. Målet er å øke både overlevelsen og livskvaliteten for mennesker som rammes.

Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for

Var dette nyttig?