Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for lungekreftforskning

Norges fremste eksperter for lungekreft er samlet i ett og samme kompetansemiljø. Sammen jobber vi for å gi lungekreftpasienter over hele landet en bedre fremtid.

Professor Åslaug Helland (i rødt) leder ekspertgruppen for lungekreftforskning, som består av eksperter fra hele landet.

Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for lungekreftforskning åpnet på Radiumhospitalet i Oslo 27. september 2013. Vi bevilget da 11 millioner kroner til den livsviktige forskningen. I februar 2020 supplerte vi med ytterligere 14,8 millioner. Pengene kom fra innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft, som har har hatt kreftformer få overlever som formål i 2019, 2020 og 2021.

Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge. I gjennomsnitt får nesten åtte personer diagnosen hver eneste dag, og samtidig er det nesten seks personer som dør av lungekreft daglig.

Kreftformene med lav overlevelse er et viktig innsatsområde for Kreftforeningen, og ekspertgruppen for lungekreftforskning er et ledd i arbeidet med å gi lungekreftpasienter en bedre fremtid.

Dette er ekspertgruppen

Siden 2013 har professor Åslaug Helland ledet ekspertgruppen fra hovedsetet på Radiumhospitalet i Oslo. En viktig målsetning har vært å få med fagpersoner fra hele Norge. Ekspertgruppen består av disse klinikerne og forskerne:

Rosa punkt Universitetssykehuset Nord-Norge
Nina Helbekkmo
Tom Dønnem
Thomas Berg 

Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bjørn Henning Grønberg
Tarje Halvorsen
Sissel Wahl

Haukeland Universitetssykehus
Marianne Aanerud
Inger Marie Sandvik
Øystein Fløtten

Lavendel punkt Stavanger Universitetssykehus
Emiel Jansen
Tesfaye Madebo
Martin Pedersen

Oslo Universitetssykehus
og Kreftregisteret
Åslaug Helland (leder)
Vilde Haakensen
Maria Bjaanæs
Lars Fjellbirkeland
Tonje Dalen
Steinar Solberg
Bjørn Møller

Lys oransje punkt Akershus universitetssykehus
Kirill Neuman

Vestre Viken Drammen Hospital
Odd Terje Brustugun

Dette vil ekspertgruppen gjøre

Forskerne og klinikerne i ekspertgruppen driver med forskning på alle plan. Fra de små detaljene i lungekreftcellene til kliniske studier på den enkelte pasient, bedring av livskvalitet og lindrende behandling.

LES MER

Kreftforeningens nasjonale ekspertgrupper

Vi har opprettet fire ekspertgrupper for kreftformer med lav overlevelse. Målet er å øke både overlevelsen og livskvaliteten for mennesker som rammes.

Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for

Var dette nyttig?