Hormonbehandling

Dette er en behandling som brukes til hormonfølsomme svulster. En del kreftpasienter kan ha god og langvarig effekt av hormonbehandling. 

Slik virker hormonbehandling

Noen kreftceller er avhengige av hormonell stimulering for at de skal vokse. Når virkningen av hormoner hindres, vil sykdomsutviklingen stoppes eller bremses. Kreftformer som kan behandles slik kalles hormonfølsomme (sensitive) svulster.  

For hvem er det aktuelt?

Hormonbehandling er særlig aktuelt for bryst- og prostatakreft, men kan også benyttes ved livmorkreft.   

Slik gis hormonbehandling

Behandlingen er langvarig, som oftest over flere år. Hormonbehandling gis som tabletter og/eller sprøyter (injeksjoner). Tabletter brukes som regel daglig. Sprøyter gis med jevne mellomrom. For eksempel en gang i måneden.  

Behandlingen gis ofte i kombinasjon med annen kreftbehandling, som blant annet kirurgi, strålebehandling og/eller cellegift. Den kan også benyttes alene.   

Forberedelser

Det kreves ingen forberedelser til denne behandlingen.

Bivirkninger av hormonbehandling

Selv om hormonbehandlingen kan ha stor innvirkning på livskvaliteten, gir behandlingen mindre alvorlige bivirkninger enn hva vi kan se ved annen kreftbehandling.   

Typiske bivirkninger er redusert seksualfunksjon- og lyst, hetetokter, muskel- og leddsmerter, vektøkning og tap av ben- og muskelmasse. Fatigue og økt risiko for blodpropp er også typiske bivirkninger. Bivirkninger bør alltid diskuteres med kreftlege og/eller fastlege.  

Les mer om bivirkninger av hormonbehandling på siden om prostatakreft og brystkreft.  

Annen bruk av hormonbehandling

Hormonerstatning (substitusjonsbehandling) er ikke en behandling som virker direkte på kreftsykdommen. Den innebærer å tilføre kroppen et eller flere hormoner fordi nivået (normalverdien) er endret.   

Dette er aktuelt der selve svulsten og/eller kreftbehandlingen gir forstyrrelser i produksjonen av hormoner. Produksjonen kan bli nedsatt eller opphøre, noen ganger kan den også bli høyere.   

For eksempel kan svulster i hypofysen (hormonproduserende kjertel i hjernen) påvirke produksjonen av flere hormoner. Da er det behov for å tilføre hormoner, andre ganger bremse overproduksjon. Pasienter som fjerner skjoldbruskkjertelen, trenger tilførsel av hormonet tyroksin.  

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Trenger du å snakke med noen?

Hos Kreftforeningens rådgivningstjeneste treffer du erfarne fagfolk som har god tid til å snakke med både barn og voksne.
Det er helt gratis.

Var dette nyttig?