Målrettede legemidler

Målrettede legemidler kan drepe kreftcellene ved å rettes direkte mot den genetiske forandringen hos pasienten.

Hos noen pasienter er det ikke mulig å fjerne kreftcellen ved hjelp av kirurgi. Hos andre pasienter kommer kreften tilbake etter den første behandlingen. I slike tilfeller kan legene gjøre en analyse av hvilke gener som er mutert i kreftcellene, og så velge hvilke målrettede legemidler som har best effekt.

I mange år har forskere over hele verden jobbet for å finne legemidler som stopper den hurtige veksten av kreftcellene. Genene som er muterte i kreftceller er ofte gasspedaler som ikke kan reguleres, og som driver en hurtig vekst av kreftcellene.

Legemidlene som hører inn under kategorien persontilpasset behandling fungerer stort sett ved å stoppe slike muterte gasspedaler.

Eksempler på legemidler

Forskere jobber iherdig med å utvikle nye legemidler som kan redde flere liv. Ikke alle mutasjoner som fører til kreft kan behandles med slike målrettede legemidler ennå, men listen blir stadig lengre. 

Her er noen eksempler på legemidler som er i bruk for å blokkere kreftceller fra å vokse:

 • Noen av pasientene med brystkreft kan behandles med legemidlet trastuzumab (selges som Herceptin). Legemidlet fungerer ved å stoppe signalene fra vekstreseptoren som kalles HER2. Herceptin blir også gitt til noen brystkreftpasienter rett etter at primærsvulsten er fjernet, for å motvirke at kreftcellene kommer tilbake.
 • For pasienter med føflekkreft der kreftcellene har en mutasjon i gasspedalen BRAF, kan behandling med legemidlet vemurafenib (selges som Zelboraf) ha effekt. Det finnes flere andre målrettede legemidler mot føflekkreft, og noen pasienter kan også ha nytte av immunterapi.
 • Ikke-småcellet lungekreft med mutasjoner i vekstreseptoren EGFR kan behandles med gefitinib (selges som Iressa).
 • I ulike typer blodkreft har to gener blitt satt sammen til ett. Den muterte kombinasjonen kalles BCR-ABL, og fungerer som en gasspedal i kreftcellene. Flere leukemityper (KML og ALL) kan behandles med legemidlet imatinib (selges som Glivec), som blokkerer BRC-ABL.

Før nye legemidler kan tas i bruk må de gjennom kliniske studier og en grundig vurdering. Helsedirektoratet og Legemiddelverket har mer informasjon om denne prosessen.

Bivirkninger av målrettede legemidler

All behandling har bivirkninger. Disse kan variere etter hvilken behandling du får.

Allergiske reaksjoner kan forekomme. Snakk med legen om dette. En allergisk reaksjon kan gi:

 • tungpustethet
 • feber eller frostrier
 • utslett
 • rødme (hud)
 • besvimelse

Mer generelle bivirkninger

 • hudforandringer
 • tretthet
 • influensaliknende symptomer
 • generell følelse av å være syk

Kontakt kreftlegen umiddelbart om du opplever kraftig diaré, pustevansker, liten urinmengde, synsforstyrrelser, eller overdreven tørsthetsfølelse.

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?