Unntaksregelen for nye medisiner

Unntaksregelen kan gjøre det mulig å ta i bruk medisiner før eventuell godkjenning for bruk i offentlige sykehus.

Regelen er dessverre lite kjent både blant leger og pasienter, og det er store forskjeller fra sykehus til sykehus og mellom de ulike helseregionene. Det er derfor viktig at du spør din lege om dette kan være aktuelt for deg.

Dagens unntaksordning gjelder for enkeltpasienter eller pasientgrupper, slik at de kan få tilgang til nye legemidler som fortsatt er til vurdering i Beslutningsforum. Dette forumet bestemmer om det offentlige skal betale for medisinen eller ikke.

Det gis kun unntak for legemidler som har fått salgs- og markedsføringstillatelse i EU/Norge, og som er under behandling i Beslutningsforum.

Unntaket skal håndteres i det helseforetaket som har behandlingsansvaret for pasienten.

Fremgangsmåten ved bruk av unntaksregelen

  1. Avdeling/enhet diskuterer saken med fagdirektør/fagsjef i det aktuelle helseforetaket.
  2. Beslutning om unntak for den aktuelle pasient gjøres av fagdirektør/fagsjef.
  3. Kopi av beslutningen uten personidentifiserbare opplysninger sendes det regionale helseforetaket ved fagdirektør.
Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?