Hos noen pasienter er det ikke mulig å fjerne kreftcellen ved hjelp av kirurgi. Hos andre pasienter kommer kreften tilbake etter den første behandlingen. I slike tilfeller kan legene gjøre en analyse av hvilke gener som er mutert i kreftcellene, og så velge hvilke målrettede legemidler som har best effekt. Les mer om arvelighet og kreft.

Satsing på persontilpasset behandling Hver enkelt pasient får den behandlingen som fungerer best.

 

Nye lovende kreftmedisiner Vi har de siste årene opplevd en liten revolusjon innen kreftbehandling, og en rekke pasientgrupper som tidligere ikke hadde noe tilbud, kan i dag leve lengre og bedre med sin kreftsykdom.

Ny behandling redder liv

I mange år har forskere over hele verden jobbet for å finne legemidler som stopper den hurtige veksten av kreftcellene. Genene som er muterte i kreftceller er ofte “gasspedaler” som ikke kan reguleres, og som driver en hurtig vekst av kreftcellene. Legemidlene som hører inn under kategorien persontilpasset behandling fungerer stort sett ved å stoppe slike muterte “gasspedaler”.

Å slutte å røyke før behandlingen starter gir flere fordeler – det øker blant annet sjansen for god effekt av behandlingen.

Eksempler på legemidler

Forskere jobber iherdig med å utvikle nye legemidler som kan redde flere liv. Ikke alle mutasjoner som fører til kreft kan behandles med slike målrettede legemidler ennå, men listen blir stadig lengre. Her er noen eksempler på legemidler som er i bruk for å blokkere kreftceller fra å vokse:

  • Noen av pasientene med brystkreft kan behandles med legemidlet trastuzumab (selges som Herceptin). Legemidlet fungerer ved å stoppe signalene fra vekstreseptoren som kalles HER2. Herceptin blir også gitt til noen brystkreftpasienter rett etter at primærsvulsten er fjernet, for å motvirke at kreftcellene kommer tilbake.
  • For pasienter med føflekkreft der kreftcellene har en mutasjon i “gasspedalen” BRAF, kan behandling med legemidlet vemurafenib (selges som Zelboraf) ha effekt. Det finnes flere andre målrettede legemidler mot føflekkreft, og noen pasienter kan også ha nytte av immunterapi.
  • Ikke-småcellet lungekreft med mutasjoner i vekstreseptoren EGFR kan behandles med gefitinib (selges som Iressa).
  • I ulike typer blodkreft har to gener blitt satt sammen til ett. Den muterte kombinasjonen kalles BCR-ABL, og fungerer som en gasspedal i kreftcellene. Flere leukemityper (KML og ALL) kan behandles med legemidlet imatinib (selges som Glivec), som blokkerer BRC-ABL.

Før nye legemidler kan tas i bruk må de gjennom kliniske studier og en grundig vurdering. Helsedirektoratet og Legemiddelverket har mer informasjon om denne prosessen.