Ytelser ved dødsfall

Hvis du har mistet ektefelle, partner, samboer eller en eller begge foreldrene dine, kan du ha rett til pensjonsytelser. Folketrygden yter også gravferdsstønad og båretransport.

Gjenlevendepensjon

Formålet med stønaden er å sikre inntekt for deg som har mistet ektefelle, partner eller samboer med felles barn. I noen tilfeller kan du også få støtte hvis dere tidligere har vært gift.

Stortinget har vedtatt nye regler for gjenlevendepensjon (nav.no) fra 1. januar 2024.

Les mer om gjenlevendepensjon (nav.no)

Overgangstønad til gjenlevende

Hvis du ikke fyller vilkårene for gjenlevendepensjon, kan du ha rett til overgangsstønad. 

Les mer om overgangsstønad til gjenlevende (nav.no).

Omstillingsstønad til gjenlevende

Omstillingsstønad skal sikre deg inntekt i en omstillingsperiode etter dødsfallet hvis du har mistet ektefelle, partner eller samboer med felles barn. I noen tilfeller kan du også få støtte hvis dere tidligere har vært gift. 

Les mer om omstillingsstønad (nav.no).

Gjenlevenderett i alderspensjon

Dersom du har mistet din ektefelle, partner eller samboer din kan du ha rett til høyere alderspensjon.

Det kommer nye regler for gjenlevenderett i alderspensjon (nav.no) fra 1. januar 2024.

Gjenlevendetillegg til uføretrygd

Dersom du har uføretrygd og din ektefelle, partner eller samboer dør, kan du få et gjenlevendetillegg i uføretrygden din.

Det er nye regler for gjenlevendetillegg til uføretrygd (nav.no) fra 1. januar 2024.

Barnepensjon

Formålet med barnepensjon er å sikre inntekt til barn som har mistet en eller begge foreldrene sine.

Det kommer nye regler for barnepensjon (nav.no) fra 1. januar 2024.

Les mer om barnepensjon (nav.no)

Rettigheter gjennom arbeidsforhold eller forsikringer

Alle arbeidstakere er tilknyttet en tjenestepensjonsordning, for eksempel Statens pensjonskasse eller KLP, som kan innebære rett til gjenlevendepensjon/etterlattepensjon og/eller barnepensjon. Ordningene kan i enkelte tilfeller også medføre en engangsutbetaling ved dødsfall. Du kan også ha rett på gruppelivsforsikring. For nærmere informasjon kan du henvende deg til avdødes arbeidsgiver og/eller avdødes pensjonskasse. Dersom avdøde var medlem av fagforening bør disse også kontaktes, da avdøde kan ha hatt forsikringer og lignende tilknyttet sitt medlemskap.

Hvis den avdøde hadde private forsikringer bør disse også undersøkes med forsikringsselskapet.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønad er ment å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferd. Støtten er behovsprøvd. Les mer her om hvor mye du kan få (nav.no).

Les mer om gravferdsstønad (nav.no)

Båretransport

Når en båre må transporteres over en lengre strekning kan det gis nødvendige utgifter til transport. til nærmeste naturlig gravplass eller krematorium. Hovedregelen er at dødsfallet har funnet sted i Norge og at transporten skjer innenfor Norges grenser.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge og ved yrkesskade.

Les mer om stønad ved båretransport (nav.no)

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?