Kreftkoordinator i kommunen

Kreftkoordinator i kommunen skal ha oversikt over de tilbud og muligheter som finnes der du bor.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.45 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.45

Sykehussosionom

Sykehussosionom finner du på de fleste store sykehus som behandler kreftsykdommer. Sosionomen tilbyr informasjon, råd og veiledning om:

Spør lege eller sykepleier så setter de deg i kontakt med riktig person.

Kreftforeningens rettshjelp

Hos juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan du få gratis rettshjelp. Her kan du få generell juridisk råd og veiledning om rettigheter og muligheter. Dette kan for eksempel være å se om du kan ha rett til pasientskadeerstatning, hva vedtaket fra NAV betyr eller spørsmål knyttet til arbeidssituasjonen din. Spørsmål kan også stilles til rettigheter@kreftforeningen.no

Juristene samarbeider tett med Kreftforeningens rådgivningstjeneste.

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet i ditt fylke kan gi deg råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.

Pasient- og brukerombudet kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Andre som tilbyr gratis rettshjelp

Advokatvakten

  • Advokatforeningen har oversikt over advokater der du bor.
  • Advokatvakten kan gi en halv times gratis juridisk rådgivning. Sjekk om det er noen der du bor.
  • Du kan også sjekke om innboforsikringen din eller andre forsikringer dekker advokatutgifter.

Studenttiltak

Fri rettshjelp

Trenger du juridisk bistand, men ikke har økonomi til å betale dette selv, finnes ordningen fri rettshjelp. Tilbudet består av gratis råd fra en jurist (fritt rettsråd), fri sakførsel i saker som går for domstolen eller fritak fra å betale rettsgebyr.

Eksempel på fritt rettsråd kan være veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor retten som skriving av søknader, klager, og korrespondanse med en motpart. Det kan også være ren rådgivning i juridiske spørsmål.

Det er noen økonomiske grenser for hvem som kan få fri rettshjelp. For enslige er grensen en bruttoinntekt på 246 000 kroner. For ektefeller og samboere med felles økonomi er grensen 369 000 kroner. Nettoformuen kan ikke være større enn 100 000 kroner. Det kan være at du må betale en egenandel for rettshjelpen.

Hjelp i offentlig forvaltning

  • Helsenorge – telefon 23 32 70 00 svarer blant annet på spørsmål om Helfos tjenester som for eksempel dekning av helseutgifter, frikortordningen, egenandeler og tannbehandling. De behandler blant annet bytte av fastlege, europeisk helsetrygdkort og brudd på behandlingsfrister i helsevesenet.
  • NAV – telefon 55 55 33 33 svarer blant annet på spørsmål om livsoppholdsytelser under sykdom, tilrettelegging i arbeidslivet, grunn- og hjelpestønad, ytelser ved dødsfall og utgifter til parykk.
  • Pasientreiser – telefon 915 05515 svarer på spørsmål om reiser ved behandling og om kost og overnatting i forbindelse med sykehusopphold. Her kan du også bestille reise.
  • Kommunen du bor i svarer blant annet på spørsmål om hjelpeordninger i hjemmet, hjemmehjelp og hjemmesykepleie, bostøtte og transportordninger.
  • Arbeidstilsynet – svartjenestetelefonen 73 19 97 00 svarer på spørsmål om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt i forbindelse med sykdom, oppsigelse, permisjon og skadelige stoffer i arbeid.
  • Skatteetaten – kundetelefon 800 80 000 svarer blant annet på spørsmål om skatt og selvangivelse. Her kan du også bestille og endre skattekort.