Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Tiltak mot antibiotikaresistens

I kreftbehandlingen spiller antibiotika en helt sentral rolle. Antibiotikaresistens er derfor en av de største helseutfordringene verden står overfor i dag.

 

Hvorfor er det viktig?

  • I dag overlever sju av ti kreft. Det tallet kan halveres om vi ikke kan bruke antibiotika i kreftbehandlingen.
  • Enkelte typer kreftbehandling vil ikke kunne tilbys dersom vi ikke har effektiv antibiotika.
  • Utviklingen av nye produkter på dette området har nesten stoppet opp.

 

Hva må gjøres?

  • Etterspørselen må dempes. Pasienter som ikke har et helt reelt behov må bruke mindre antibiotika slik at kreftsyke kan behandles for sin sykdom. 
  • Tilbudet må svekkes. Leger og tannleger må skrive ut mindre antibiotika. 
  • Det offentlige og legemiddelindustrien må gå sammen internasjonalt og sikre at det utvikles nye antibiotikaprodukter.

Tidligere i år startet vi en internasjonal kampanje mot antibiotikaresistens: