Prostatakreftscreening

Kreft i prostata er den kreftsykdommen som flest menn i Norge får, og det har vært en kraftig økning de senere årene. En av årsakene til økningen er at mange menn måler sin PSA selv om de ikke har symptomer. Hvert år dør rundt 1000 menn av kreft i prostata selv om denne krefttypen ofte utvikler seg sakte.

Prostatakreftscreening kan blant annet gjennomføres ved hjelp av en blodprøve som måler proteinstoffet PSA (prostataspesifikt antigen). PSA øker ved prostatakreft, men også ved godartede sykdommer i prostata. Av den grunn vil PSA alene ikke nødvendigvis være ensbetydende med prostatakreft. Noen ganger kan man også ha en helt normal PSA-test og likevel diagnostiseres som en aggressiv prostatakreft.

Ved familiær disposisjon vil det være aktuelt med både PSA-test, genetisk veiledning og eventuelt gentesting.

Vår anbefaling

Kreftforeningen ønsker opprettelse av et screeningprogram for menn med familiær disposisjon for prostatakreft, men ikke for alle friske menn. Screening for prostatakreft med prostataspesifikt antigen-testing (PSA) er omdiskutert. Helsemyndighetene og Kreftforeningen ønsker derfor at helt friske menn som ikke har vannlatingsbesvær eller prostatakreft i familien skal tenke gjennom konsekvensene av å få tatt en PSA-test. Du skal bli informert av legen din om konsekvenser ved for høy PSA.

Betydelig overdiagnostisering og overbehandling som kan gå ut over mannens livskvalitet er også grunn til å ikke anbefale screening av friske menn. Studier har vist noe reduksjon av prostata-spesifikk dødelighet blant menn som tar en PSA-test, men ikke en bedring i totaloverlevelse hos menn generelt i befolkningen.

Fordeler med prostatakreftscreening

Menn som har en økt risiko for å få prostatakreft på grunn av arvelige årsaker, har muligheter til å redusere risikoen for å dø dersom de tar PSA. Har du tre nære slektninger med prostatakreft, eller to i familien fikk prostatakreft før de fylte 60 år, har du en økt risiko for å få prostatakreft selv. Menn med kjent forekomst av BRCA-2 mutasjon i familien bør gjennomføre årlig PSA-testing fra fylte 40 år, andre med familiær opphoping av prostatakreft fra fylte 50 år.

En annen fordel med PSA-test er at dersom den viser normale resultater, kan man bli beroliget. Viser testen unormale resultater og videre undersøkelser påviser at du har kreft, kan det være en fordel at det oppdages tidlig slik at behandlingen kan starte tidlig.

Ulemper med prostatakreftscreening

En av ulempene med PSA er falsk alarm. 2 av 3 med lett forhøyet PSA-nivå har ikke prostatakreft.

En annen ulempe er overbehandling. Screening oppdager flere tilfeller av prostatakreft men også de tilfellene hvor man ikke er sikker på at mannen lever lenger takket være behandlingen. I noen tilfeller kan man leve lenge med prostatakreft og kreftbehandlingen er unødvendig. Behandlingen du får kan medføre seneffekter og bivirkninger som ereksjonssvikt, vannlatingsproblemer og problemer med å kontrollere avføringen.

Var dette nyttig?