Seksualitet

Kreft, kreftbehandling og senskader kan påvirke seksualiteten.

Seksualiteten påvirkes av våre tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker. Det er noe av det mest private vi har, og mange synes det er vanskelig å snakke om. Ved å fortelle sin partner om lyster og opplevelser, usikkerhet og frykt og hva man liker og ikke liker, kan man gjøre sex til mer enn det å oppnå utløsning.

Første forutsetning for å kunne gjenoppta seksuallivet etter en kreftsykdom er å våge å forsøke, men mange opplever at dette er det vanskeligste.

Kanskje er du redd for å bli avvist, for at det skal gjøre vondt eller at du synes det er vanskelig å forholde seg til en endret kropp. Det kan ta tid å venne seg til en kropp som på en eller annen måte er annerledes, både for deg og din partner. Det er lov å fomle, føle seg klønete og til og med le litt av seg selv.

Kreft og kreftbehandling er dessverre forbundet med en del misforståelser og fordommer. De kan gi opphav til unødig frykt og tilbakeholdenhet hos både pasienter og partnere.

  • Uansett hvor intim kontakt man har; kreft er ikke smittsomt!
  • Du blir ikke radioaktiv av strålebehandling. Strålene forblir ikke i kroppen og kan ikke «stråle ut» fra din kropp eller på annet vis overføres til din partner.

Vanlige spørsmål om kreft og seksualitet

Spørsmål rundt kreft og seksualitet vil før eller siden melde seg hos de fleste som får diagnosen.

  • Hva vil skje med seksuallivet mitt nå som jeg har fått kreft?
  • Hvordan innvirker cellegift og strålebehandling på lyst og evne?
  • Vil kirurgiske inngrep ødelegge mine muligheter for et seksualliv?
  • Hvordan kommer min partner til å reagere, kan jeg fortsatt være attraktiv?

Svarene vil selvsagt variere med tanke på hvilken kreftform du har og den behandlingen du får. Det er stor fysisk forskjell på å få behandlet en liten svulst i huden til omfattende inngrep der deler av kjønnsorganer fjernes.

Kropp og seksualitet er tett forbundet, og det er ikke uvanlig å få et annerledes forhold til kroppen etter å ha vært rammet av kreft, forbigående eller permanent.

Erfaringer viser imidlertid at alle grupper kreftpasienter kan ha et seksualliv de har glede av bare de har bearbeidet eventuelle mentale sperrer som kan ha oppstått, og funnet løsninger på praktiske problemer.

I alle faser av livet, uansett alder, seksuell legning, om en har partner eller ikke, er det normalt å være bekymret for hvordan sykdom og behandling vil påvirke seksualiteten vår.

Hva gjør de ulike behandlingsformene med seksuallivet?

Kirurgisk behandling av kreft går ut på å fjerne så mye av svulstvevet som mulig, helst alt. En rekke kreftoperasjoner kan gripe direkte inn i nervevevet som er viktig for seksualfunksjonen. Operasjoner i bekkenområdet kan føre til urinlekkasje, avføringslekkasje og ereksjonsproblem som gjør det vanskeligere å ha et seksualliv.

Dersom operasjonen har ført til skade på nervene som igjen har ført til nedsatt følsomhet eller ingen følsomhet i kjønnsorganene, finnes det en rekke råd, men først av alt: ta problemstillingen opp med lege. Det er ikke alltid problemet vil vedvare.

Ved prostatakreft kan kirurgiske inngrep ødelegge urinblærens lukkemekanisme slik at den ikke kan motstå trykket ved en sædutløsning. Dette gjør at sæden presses opp i blæren slik at du får en «tørr» orgasme. Du kan fremdeles gjennomføre et samleie, men du kan ikke få barn uten medisinsk hjelp. Hvis hele prostata må fjernes, kan dette skade nervebanene slik at du får problemer med ereksjon. Kirurgisk behandling av tarmkreft kan gi samme type nerveskade.

Nerver har også en evne til å danne seg nye baner og «reparere» seg selv.

Ikke gi opp, men finn frem til det som føles godt. Husk at et godt seksualliv ikke kan telles. Det handler ikke om antall samleier, men om nærhet og tilfredshet. Mange kreftoperasjoner griper inn i kropps- og selvbilde, da er det viktig å huske nettopp dette.

Noen opplever smerter ved samleie etter operative inngrep i underlivet. Prøv å finne frem til seksuelle stillinger som føles behagelige. Kanskje kan jakten på en bedre stilling deles med partneren, og bli en del av den seksuelle leken?

Lekkasjer fra endetarmen kan synes vanskelig å kombinere med sex. Her kan du være litt i forkant, prøv å planlegge når du vil ha sex i forhold til når du må minst på toalettet. Det finnes også en analpropp som gjør det mulig å ha sex uten lekkasje. Ved urinlekkasje kan bekkenbunnstrening være nyttig. Et annet råd er å tømme blæren rett før sex, så slipper du litt av bekymringen.

Cellegift kan føre til redusert funksjon i eggstokkene og testiklene, med påfølgende reduksjon i kjønnshormonproduksjonen. Dette er imidlertid avhengig av både type og mengde cellegift, samt alder. Hos kvinner kan det føre til at menstruasjonen uteblir for en periode. En kan også komme i tidlig overgangsalder og slimhinnene i skjeden kan bli tørre og tynne. Hos menn kan cellegift, avhengig av type og mengde, føre til redusert funksjon i testiklene med påfølgende endringer i sædproduksjon og kjønnshormonproduksjon. Dette kan igjen føre til nedsatt lyst og ereksjonsvansker (erektil dysfunksjon).

Cellegift utskilles gjennom kroppsvæsker. Det kan være rester av cellegift i kroppen din i cirka tre døgn etter avsluttet behandling. Samleie etter cellegiftbehandling utgjør likevel liten risiko for partner, da mengden av medikamenter som går over i sæd og slimhinnene i skjeden er små. Dersom dere ønsker å være på den sikre siden anbefales det å bruke kondom de første 3–4 dagene etter avsluttet behandling.

Da cellegift kan gi fosterskader, særlig de første ukene av svangerskapet, er det spesielt viktig å bruke kondom ved samleie. Er du gravid og din partner nylig har avsluttet cellegiftbehandling, snakk med kreftlege om hvilke forholdsregler dere bør ta.

Cellegift reduserer immunforsvaret, slik at kroppen er mer utsatt for infeksjoner enn ellers. For å unngå infeksjon i underlivet kan dere bruke kondom eller femidom (kvinnekondom).

Mange typer kreftbehandling kan virke direkte eller indirekte inn på hormonproduksjonen, som igjen kan virke inn på seksuell evne og lyst. Kjønnshormoner produseres hovedsakelig i eggstokkene hos kvinner og i testiklene hos menn.

Overgangsplager, blødninger, nedsatt lyst, depresjon og ereksjonsvansker kan alle være mulige resultater av behandlingen og gi problemer med seksualiteten. Det kan være vanskelig at kroppen ikke lystrer selv om lysten på sex er til stede. Problemer knyttet til selve hormonbehandlingen varer så lenge injeksjonene tas, og en stund etter siste injeksjon. Å være åpen med partneren om problemene, vil gjøre det lettere å finne andre sider ved seksuallivet som er godt og givende i disse periodene. Ved vedvarende problemer er det alltid greit å kunne ta det opp med en lege eller sexolog.

Evnen til å få barn

All kreftbehandling kan påvirke evnen til å få barn. Derfor er det er så viktig at du snakker med legen din dersom du har et ønske om å få barn etter at du er ferdig med kreftbehandlingen.

Ulike metoder for å øke sjansen for å kunne få barn kan være aktuelle ut i fra din diagnose, alder og livssituasjon. Dersom kreftbehandlingen må startes med en gang, er det ikke alltid tid til å gjøre de tiltakene som skal til for å bevare evnen til å få barn. Andre ganger kan diagnosen i seg selv gjøre at tiltakene ikke er aktuelle.

For menn er nedfrysing av sæd eneste alternativet for å kunne få barn senere. Dette kan gjøres etter at du har startet behandlingen, men så tidlig som mulig fordi sædkvaliteten kan bli dårligere. Tilbud om frysing av sæd gir deg ingen automatisk rett til behandling med assistert befruktning. Denne avgjørelsen tar behandlende lege etter retningslinjene i lov om assistert befruktning.

Sæden kan fryses ned i inntil tre prøver. Prøvene bør tas med med et par dagers mellomrom, og du bør ikke ha sædavgang mindre enn to døgn før hver prøve.

Kvinner i fast parforhold, gift eller samboer i mer enn to år, kan fryse ned befruktet egg. Modne egg tas ut etter at du har gjennomgått en hormonstimulering. Eggene befruktes i laboratorium, fryses ned og kan oppbevares i inntil fem år. Fagmiljøene arbeider for å øke denne perioden.Etter kreftbehandling og når du er kreftfri, kan eggene som er befruktet settes tilbake (assistert befruktning).

Hormonstimulering og det å hente ut modne egg tar tid og oppstart av kreftbehandlingen må derfor utsettes i minst to uker. Derfor er dette uegnet ved  enkelte kreftformer, som for eksempel akutt leukemi.

Alle kvinner, også de som ikke er i fast forhold, kan fryse ned ubefruktede egg. Kreftbehandlingen må utsettes i to uker for å gjøre en hormonstimulering i forkant.

Kvinner som har minst 50 prosent risiko for å miste evnen til å få barn som følge av behandlingen, kan fryse ned eggstokkvev. Hele eller deler av den ene eggstokken fjernes ved en kikkhullsoperasjon. Fordelen med metoden er at den ikke trenger hormonstimulering i forkant og oppstart av behandlingen trenger derfor ikke utsettes så lenge. Dersom du blir kreftfri, kan eggstokkvevet transplanteres tilbake. Menstruasjonen kommer gradvis i gang og du kan bli gravid.

Kvinner med arvelig brystkreft, eggstokkreft, lymfekreft og blodkreft anbefales ikke denne behandlingen fordi det er en økt risiko for at kreftceller kan følge med når eggstokkvevet settes tilbake.

Ved strålebehandling mot mage- og bekkenområdet blir kjønnsorganene beskyttet med et blyskjold.

Hvis du skal få strålebehandling mot bekkenet, kan det være aktuelt å løfte eggstokkene ut av strålefeltet. Eggstokkene løftes og sys fast i bukveggen. Etter behandlingen legges de tilbake.

Selvbilde og kroppsbilde

Det er vanlig at kreftpasienter kan få problemer med selvfølelsen i en periode. Sykdom og behandling setter ofte sine spor både på utseende og fysiske funksjoner, og i alle tilfeller opplever man en vanskelig tid som lett kan utløse depresjon.

Sykdom blir plutselig en viktig del av livet, og da er det ikke underlig om det melder seg tanker om seg selv og sin kropp. Særlig er det lett å føle seg usikker og redd foran et intimt møte med et annet menneske. Hvordan vil partneren reagere på synlige og merkbare spor sykdommen har etterlatt seg, og hva vil jeg selv være i stand til å yte? Er jeg fortsatt attraktiv, kan jeg tilfredsstille partneren min?

I dag har du sett såret ditt for første gang. Du ba om å få se det da de skiftet bandasje: Der hvor det før var et mykt, velformet og nydelig bryst, lyste et blodig arr mot deg. Fra midt på brystveggen til langt bak under armen. Du får tårer i øynene når jeg kommer på besøk. Jeg griper hånden din og klemmer den, for å trøste: Det var ikke det høyre brystet ditt jeg forelsket meg i der på stranden i Italia for 25 år siden, sier jeg hjelpeløst – det var deg…

Hentet fra boken «Veien til Karlsvogna – en dagbok om kreft og kjærlighet», skrevet av Jon Magnus (side 30)

Alle har mulighet til et godt seksualliv, uansett hva en har vært utsatt for av inngrep og behandling. Hindringene ligger ofte på det mentale plan, hos pasienten og partneren. Det å komme i gang igjen med seksuallivet blir derfor et spørsmål om å arbeide med selvbilde og holdninger, og første skritt er å forsøke å akseptere seg selv som den en er, med de spor sykdommen har satt. Sett ord på det, involver partneren din.

Noen har stort utbytte av profesjonell hjelp hos psykolog, psykiater eller sexolog. Du kan også komme i kontakt med andre i samme situasjon gjennom samtale- eller selvhjelpsgrupper, som blir arrangert av pasientforeninger for ulike diagnosegrupper. Ved vektøkning eller tap av vekt kan råd fra ernæringsfysiolog eller fysioterapeut være nyttige.

Enslig med kreftdiagnose

Dersom du ikke er i et parforhold, eller at parforholdet ditt endte etter at du fikk kreftdiagnosen, betyr det at du kanskje møter en ny og må fortelle om kreftdiagnosen din til vedkommende. Det finnes ingen fasitsvar på hvordan og når du skal gjøre dette.

Er du åpen og villig til å prate om det, vil du ofte kunne rydde misforståelser av veien. Det er ofte slik med oss mennesker at fantasien er mye verre enn virkeligheten. Du er fortsatt deg, men med sykdomserfaring. Som ved andre vanskelige hindre, gjelder det å stole på seg selv og ta sats. Møter du en partner som blir glad i deg, skal du ikke være redd for å si det som det er.

Ungdom og seksualitet

Noen blir rammet av kreft som barn eller ungdom. Flere unge blir friske av kreft, men langtidsfølger kan ramme hardt i en tid da du utvikler deg fra barn til voksen. Ungdomstiden preges av store forventninger og forandringer. Ungdom skal løsrive seg fra foreldre, kanskje ta utdanning og bli etablert.

Mange føler seg konstant trette og slitne etter at de er ferdigbehandlet og orker mindre enn før. Andre sliter med konsentrasjonsvansker og hukommelse. Angst, depresjon, isolasjon, ensomhet eller manglende evne til å gjennomføre det en planlegger er noe av det mange unge kreftpasienters opplever. Kunnskapen om langtidsfølger er heldigvis økende. De fleste følgene som oppstår er ofte relatert til styrken på kreftbehandlingen. Cellegift gir som regel mindre senfølger enn strålebehandling, men noen cellegifttyper kan gi problemer med å få barn senere, og noen kan skade hjertemuskulaturen.

Erfaringsmessig vet vi at mange som har hatt kreft som barn og ungdom sliter med deler av seksuallivet senere. Det kan være på grunn av endringer i kropp- og selvbildet, vanskeligheter med å fortelle en seksualpartner om det du har gått gjennom, vedvarende bivirkninger i form av fatigue eller med forstyrrelser i evnen til å føle lyst eller til å få orgasme. Dersom du fikk kreft og behandling i barneårene før du debuterte seksuelt, er det ikke sikkert du har noen positive seksuelle erfaringer før du ble syk.

Har du problemer med seksualiteten etter å ha gjennomgått kreftbehandling eller har mistanke om at problemene du opplever skyldes tidligere kreftbehandling, er det viktig at du søker profesjonell hjelp. Har du et godt forhold til fastlegen din kan du ta det opp der. Flere sykehus har også egne sexologer som kan hjelpe deg. Det finnes også en del privatpraktiserende sexologer, men det koster som regel litt.

Hvis ikke det går an å gjøre noe medikamentelt, finnes det mange hjelpemidler på markedet. Når det gjelder problemer med kropp- og selvbilde kan det også være lurt å snakke med noen, så får du hjelp til å takle det.

Ung Kreft er en pasientorganisasjon tilknyttet Kreftforeningen. De er drevet av ungdom som selv har opplevd kreft enten som syk eller som pårørende. De fokuserer på det friske. Det kan være vanskelig å ta kontakt med Ung Kreft og mange tenker at «Nei, jeg gidder ikke være sammen med folk som bare skal snakke sykdom». Men sånn er det ikke. De har mange aktiviteter og gir ungdom som er berørt av kreft et friskt pust i hverdagen.

For mange av de problemene og utfordringene som er skissert over, finnes det hjelp. Bruk nettverket ditt, ring eller chat med Kreftforeningens rådgivningstjeneste og spør om råd. Der kan du være anonym. Fokuser på det positive og ikke vær flau over kreftdiagnosen. Som en ung kreftrammet sier: «Det er ikke noe å være flau over, det er noe å være stolt over. Tenk hva vi har gjennomgått og overlevd!».

Snakk med oss om kreft

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Til deg som partner

Det å være partner til en kreftsyk innebærer store omveltninger i livet. Parforholdet endrer seg, og man kan kanskje få dårlig samvittighet over følelser og seksuelle behov.

Følelser

Går det an å være sint på en som har kreft? Kjæresten din går gjennom, eller har gått gjennom, sitt livs kamp der tanken på døden har glimtet. Du har fremdeles seksuelle behov, men livet er så endret at behovene må undertrykkes? Kanskje er du redd for å skade partneren din, eller er redd for at det skal gjøre vondt? Kanskje har kreftbehandlingen endret kroppen til partneren din, og du vet ikke helt hvordan du skal takle det? Alt dette er vanlige tanker og reaksjoner. Det går an å være sint på kreft og sykdom. I den første fasen av sykdommen tenker en kanskje ikke så mye på sex, men etter hvert som ting roer seg melder ofte behovene seg igjen.

Kommunikasjon

Endringene som har skjedd kan gjøre det vanskelig å komme i gang igjen. Erfaringer viser at vi tror at den andre ikke ønsker, tåler eller er villig til å snakke om situasjonen. Dersom vi våger å sjekke det ut med hverandre, viser det seg ofte å ikke stemme med virkeligheten. Er du åpen om det du føler, kan det hjelpe den andre til å snakke. Åpenhet fører gjerne til en større opplevelse av fellesskap og nærhet. Om ikke samleie er et valg, finnes det mange alternativ. Kjærlighet, nærhet og ømhet er viktig.

Det kan være lett å gå i fellen dersom en slutter å kjærtegne hverandre, fordi en er redd for at det skal oppfattes som et press til samleie. Seksualitet er et sårbart tema. Det kan virke sårende når vanlig fremgangsmåte ikke fungerer lenger.

En god regel kan være at en blir enige om å aldri krangle om sex, men sette av tid til å snakke rolig om det. Ingen kan vel kreve å ha rett til sex med partneren, men alle har rett på å bli hørt og lyttet til. Hvis alt låser seg og føles uoverkommelig, finnes det profesjonell hjelp.

Seksualtekniske hjelpemidler

En rekke hjelpemidler kan bidra til et bedre seksualliv. Det finnes spesielle hjelpemidler som er særlig rettet mot deg som har plager under og etter behandling, men ofte kan du ha god nytte av hjelpemidler og leketøy som de fleste bruker.

Dersom man har fått dårlig eller ingen seksuell funksjonsevne som følge av sykdom eller skade, og problemet kan løses ved seksualtekniske hjelpemidler, kan du få økonomisk støtte til hjelpemiddelet.

Hjelpemidler for kvinner

Hvis du er plaget med urinlekkasje, kan du prøve FemAssist. Den får du på blå resept. FemAssist er anbefalt til de som har en mild til moderat urinlekkasje.

Det er også nyttig å trene bekkenbunnsmuskulaturen med knipeøvelser. Hvis du er usikker på om en får det til riktig, kan du få henvisning til en fysioterapeut eller uroterapeut. Noen apotek selger også DVD med instruksjoner i bekkenbunnstrening.

Noen kan ha god nytte av en elektrostimulator eller et biofeedback-apparat som fås kostnadsfritt via helseforetakene.

Vaginalvekter er små kuler med ulik vekt, beregnet på opptrening av bekkenbunnsmuskulatur. De fungerer ved at kulen plasseres inne i skjeden. For at den ikke skal falle ut kniper en, og trener dermed muskulaturen.

I tillegg finnes det operative inngrep som du kan diskutere med fastlegen din.

Har du avføringsinkontinens kan du prøve en analpropp. Den utvider seg og formes mot tarmveggen, og beskytter mot lekkasje uten noen form for bivirkninger. Den slipper ut luft, men ikke avføring. Proppene kan kjøpes på apotek og hos bandasjister.

Stomisykepleiere ved de ulike sykehusene kan også hjelpe deg med tips og råd, for eksempel bekkenbunnstrening. For å komme til stomisykepleier trenger du henvisning fra lege.

Dersom du har gjennomgått kreftbehandling som har ført til nedsatt følsomhet i kjønnsorganene, fører noen erotiske forretninger vakuumpumper beregnet på kvinner. Disse fungerer ved at blodet trekkes inn i kjønnsorganene og fører til økt følsomhet.

En dilator er også et hjelpemiddel som du kan ha nytte av. FEMMAX™ dilatorer føres inn i skjeden for å holde den sunn og myk, og for å redusere faren for en stiv og lite fleksibel skjede etter strålebehandling eller kirurgiske inngrep.

Det er flere leverandører som selger vagitrimkuler, fingervibrator og ulike typer massasjestaver. Vibratorer er utstyrt med batteri for å skape vibrasjoner som stimulerer nervene. Klitorisstimulator og vibrator kan fås på rekvisisjon gjennom NAV. Husk at du trenger underskrift fra urolog, gynekolog eller nevrolog for å få hjelpemidler utenfor det NAV har fast avtale med.

Glidemidler kan kjøpes en rekke steder, for eksempel på apotek, i erotiske forretninger, enkelte dagligvarebutikker og på internett. Det finnes vannbaserte og silikonbaserte glidemidler. De vannbaserte irriterer normalt ikke skjeden og kan lett skylles vekk.

Hjelpemidler for menn

Vakuumpumper fungerer ved at penis føres inn i et rør og at en pumper opp et vakuum til ereksjon er oppnådd. Når penis er hard nok til samleie, settes påfølgende penisring rundt roten av penis. Det er viktig å vite at en slik ring ikke skal sitte på mer enn 30 minutter før den tas av på grunn av mangel på blodsirkulasjonen til penis.

Andre midler er såkalte PDE5 hemmere (midler mot erektil dysfunksjon). Dette er medikamenter i tablettform, som tas før samleie. Per i dag finnes det tre ulike typer på markedet, Cialis®, Levitra® og Viagra®. De virker på samme måte, men har litt ulik virkningstid. Hvilken av disse typene som passer best, avgjøres i samråd med lege.

I forbindelse med at regjeringen la frem legemiddelmeldingen er det fremmet et forslag om en endring i legemiddelforskriften. Endringen går ut på at ereksjonsmidler (tabletter) til menn med ereksjonssvikt på grunn av sykdom og/eller behandling, skal få dette på blå resept. Beslutningen er ikke vedtatt og saken er oppe til vurdering.

Patentet på Viagra går ut i april 2020. Det betyr at andre legemiddelfirma vil produsere dette medikamentet, og medisinen vil bli billigere.

I noen tilfeller av ereksjonsvansker kan det vurderes å operere inn penisimplantat. Dette er et varig, kirurgisk inngrep.

Vibratorer kan også brukes av menn på følsomme steder på penis eller i nerveområdet rundt. Det finnes også blant annet penisringer med vibrerende kuler på. Slike må du kjøpe selv, men de er ikke så kostbare. Du finner dem i erotiske forretninger.

Ved urinlekkasjer er det nyttig å trene bekkenbunnsmuskulatur gjennom knipeøvelser. Dersom det er vanskelig å få dette til, kan en få henvisning av fastlege til uroterapeut eller fysioterapeut som er ekspert på området. De vil vurdere om det er behov for en elektrostimulator eller biofeedback-apparat. I tillegg finnes det operative inngrep som kan diskuteres med fastlege.

Noen kan ved avføringsinkontinens prøve en analpropp. Den utvider seg og formes mot tarmveggen, og beskytter mot lekkasje uten noen form for bivirkninger. Den slipper ut luft, men ikke avføring. De kan kjøpes på apotek og hos bandasjist.

Noen kan også ha effekt av opptrening av muskulatur i bekkenbunn. For å komme til stomisykepleier trenger en henvisning fra lege.

Ved anale samleier anbefales det bruk av silikonbasert glidemiddel. Det kan kjøpes via internett, på apotek eller i erotiske butikker.

Bondil er en gel som settes inn i urinrøret. Caverject er et middel som settes inn med sprøyte i penis.

Bondil og Caverject inneholder samme virkestoff. Dette virkestoffet utvider blodårer, øker blodtilstrømning og får den glatte muskulaturen i penis til å slappe av og fører til ereksjon.

Disse midlene kan du få dekket. Du må ta vare på kvittering fra apotek med navnet, legens navn, medisinens navn, pris, dato for kjøp og apotekets stempel. Deretter leveres eller sendes kvitteringene til NAV Helsetjenesteforvaltning.

Det er mulig å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen hvis du har store utgifter ved sykdommen og har økonomiske vanskeligheter.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk.

Var dette nyttig?