Bli støttemedlem og støtt Kreftforeningen hver måned

Som støttemedlem bidrar du til mer kreftforskning og bedre tilbud til pasienter og pårørende. Støtten gir også mer gjennomslagskraft i møte med politikere og myndigheter.

Som støttemedlem gir du minimum 100 kr i måneden til Kreftforeningens arbeid. Hvor de første 100 kr per år går til medlemskontingent, og resten er fradragsberettiget pengestøtte.

Bli støttemedlem

kr.
Betalingsvalg
Personlig informasjon

Total sum: 100 kr.

Hva vil det si å være støttemedlem?

Som støttemedlem er du en del av folkebevegelsen mot kreft. Støtten din går til å bekjempe kreft og bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Bidraget er minimum 100 kroner per måned, men du kan også velge å gi mer.

Som støttemedlem får du månedlige nyhetsbrev og vårt magasin Felles krefter i posten to ganger per år. Medlem- og giverservice kan kontaktes på post@kreftforeningen.no eller telefon 21 49 49 21.

Hva er vi?

Vi er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Vi er en betydelig samfunnsaktør og en stor medlemsorganisasjon på helseområdet.

Hvem er vi?

Vi er en folkebevegelse med 128 000 medlemmer, 25 000 frivillige, 200 medarbeidere og tusenvis av givere og støttespillere som skaper gjennomslag for kreftsaken.

Hva gjør vi?

Vi jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. «Et liv uten kreft» er visjonen vi strekker oss mot.

Var dette nyttig?