Hudkreft øker dramatisk

Nye krefttall viser at melanom, også kjent som føflekkreft, øker med nærmere 500 tilfeller på ett år.

Bilde av føflekk

– Vi har vært bekymret for at melanom har økt over flere år, og at vi nå ser at økningen bare fortsetter, er dramatisk. Nærmere 500 flere tilfeller enn i fjor betyr en økning på hele 20 prosent på bare ett år, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid S. Ross.

Dette er et av de viktige funnene som kommer fram når Kreftregisteret publiserer statistikk for 2022 (kreftregisteret.no).

I 2022 fikk 2911 personer melanom. Det er 468 flere tilfeller enn året før. Økningen er nokså jevnt fordelt over hele landet, og er tydelig hos begge kjønn, men aller sterkest hos kvinner. Tallene øker også i alle aldersgrupper.

– Og den aller kraftigste veksten finner vi hos de eldste, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.

Dette er hudkreft

Hudkreft deles ofte inn i tre grupper:

 • Melanom (føflekkreft) er den mest alvorlige formen for hudkreft. I 2022 ble det registrert 2911 tilfeller av sykdommen (1462 menn og 1449 kvinner). 295 døde av sykdommen i 2021. Melanom er den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25-50 år.
 • Ikke-melanom hudkreft, som inkluderer to typer kreft.
  Plateepitelkreft
   kan i sjeldne tilfeller spre seg, hvis den ikke behandles. I 2021 ble det registrert 3097 tilfeller (1669 menn og 1428 kvinner). 58 døde av sykdommen.
  Basalcellekreft, som er den hudkreftformen som flest får. Basalcellekreft er ikke dødelig, men kan kreve mye behandling hvis man ikke kommer tidlig til lege. Basalcellekreft blir ikke registrert i Kreftregisterets statistikk. Basert på forekomsten i Sverige kan vi anslå at vi har 20 000-25 000 nye tilfeller årlig i Norge.

Peker på pandemien

Ifølge Kreftregisteret har det vært vanskelig å sette fingeren på eksakte årsaker til den dramatiske økningen.

– Dette henger jo sammen med solingsvaner, og at mange har fått gjentatte solskader gjennom et langt liv. Vi vet imidlertid ikke nøyaktig hvorfor vi får et så kraftig byks akkurat fra 2021 til 2022, sier Ursin.

Hun peker likevel på covid som en mulig årsak, og mistenker at det kan ha vært en del tilfeller som ikke ble oppdaget før i 2022.

Forventer flere tiltak

Nordmenn er allerede i verdenstoppen både når det gjelder antall tilfeller og hvor mange som dør av melanom. Samtidig vet vi at 2800 tilfeller av hudkreft kunne vært unngått hvert år.

Kreftforeningen mener det må settes inn langt større ressurser for å forebygge mer.

– Her er forebyggingspotensialet stort. Omtrent 9 av 10 tilfeller henger sammen med for mye UV-stråling, altså sol og solarium. Vi fikk en nasjonal UV-/hudkreftstrategi for fem år siden, men opplever at foreløpig har ganske lite skjedd for å forebygge hudkreft. Vi forventer at regjeringen tar disse nye tallene på alvor, konstaterer Ross.

Australia er også blant landene som ligger på toppen når det kommer til antall tilfeller, men er foreløpig det landet som har klart å snu trenden, så forekomsten nå går nedover. Ross mener Norge bør se til dem.

– Der har de blant annet innført rutiner for solbeskyttelse i barnehager og skoler, de har jevnlige informasjonskampanjer, og solariumsbransjen er rett og slett avviklet, forklarer generalsekretæren.

et blått ikon av en sol.

Sola er sterkest om sommeren og i timene midt på dagen. Refleksjon fra vann, sand og snø gjør solstrålene mer intense.

Skyggen fjerner mer enn halvparten av solstrålingen.

Klærne bør dekke mest mulig hud. En hatt med bred brem beskytter både ansikt, ører og nakke.

Flere tips om klær:

 • Vær særlig forsiktig med vinterblek hud, da er det lurt å ikke kaste klærne for brått.
 • Lyse farger slipper gjennom mer stråler enn mørke farger, så jo mer fargerike og tettvevd tøy, desto bedre beskyttelse.
 • Klærnes evne til å beskytte halveres når de er våte.
 • Klær med UV-beskyttelse kan være behagelig, for eksempel på stranda, i båt eller i land med ekstra intens sol.
 • Hatt med brem gir bedre skygge enn caps, som ikke beskytter nakken og ørene.

Solkrem alene gir ikke nok beskyttelse, og bør brukes sammen med – ikke i stedet for – skygge og klær. Ikke forleng tiden i sola selv om du har smurt deg. Smør før du går ut, gjenta hver andre time og etter bading og svetting.

Det er ingen trygg nedre grense for hvor lenge du kan være i solarium.

Følger med på prognosen

Om pandemien har vært en grunn til at pasienter har fått en forsinket diagnose, så klarer ikke Kreftregisteret å se noen entydige tegn til noe dårligere prognose hos pasientene på gruppenivå.

– Og det er vi naturligvis glade for. Men dette følger vi tett med på, og da undersøker vi en rekke elementer, som stadie-fordeling og tykkelse på melanomene, overlevelse og dødelighet, sier Ursin.

Totalt 38 265 tilfeller i 2022

Den ferske statistikken fra Kreftregisteret viser at det totalt var 38 265 nye krefttilfeller i Norge i 2022. Med det er forekomsten noe høyere enn året før.

– En liten økning i krefttallene er ventet, siden vi blir stadig flere her til lands, og en stadig større andel av befolkningen er eldre, sier direktør Giske Ursin.

Økningen har imidlertid vært større enn det Kreftregisteret normalt ser.

Kreft i Norge

I 2022 fikk 38 265 i Norge kreft, 20 487 menn og 17 778 kvinner ble rammet. Flere vil få kreft i fremtiden. 3 av 4 overlever kreft i dag.

Dette bør du passe på for å unngå hudkreft

Sol er bra for helsa i små mengder, men rundt 9 av 10 tilfeller av hudkreft i Norge har sammenheng med for mye intens sol og solarium

Var dette nyttig?