Kreft i Norge

I 2019 fikk 34 979 mennesker i Norge kreft, 18 706 menn og 16 273 kvinner ble rammet.

De fire vanligste kreftformene sto for 43 prosent av nye krefttilfeller i 2019:

Antall tilfeller, samt tall om overlevelse finner du under beskrivelsen av hver enkelt kreftform.

3 av 4 overlever

3 av 4 som får kreft i Norge overlever slik det er nå. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden.

294 855 menn og kvinner hadde hatt kreft eller levde med kreft ved utgangen av 2019. Selv om mange fortsatt dør av kreft – 11 049 døde av kreft i 2018 – er det heldigvis slik at flere og flere overlever.

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, flere skal overleve og at de som må leve med kreft skal ha så god livskvalitet som mulig. 

Tallene er hentet fra Kreftregisteret, som samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge. Kreftregisterets tall for 2019 ble publisert 22. oktober 2020. Det er ventet at tallene vil justere seg noe, på grunn av forsinkelser i registrering i forbindelse med korona-situasjonen.

Hva er kreft?

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre.

Var dette nyttig?