Kreft i Norge

I 2022 fikk 38 265 i Norge kreft, 20 487 menn og 17 778 kvinner ble rammet. Dette er noe høyere enn i 2021.

De fire vanligste kreftformene hadde så mange nye krefttilfeller i 2022:

Antall tilfeller for flere kreftformer, samt tall om overlevelse, finner du under beskrivelsen av hver enkelt kreftform.

Statistikk 2022 kreft infografikk
Tall fra Kreftregisteret.

Flere vil få kreft – men flere vil også overleve

Kreft er en sykdom som berører mange, og som kommer til å berøre enda flere i fremtiden. I Norge er det over 316 000 personer som har kreft eller har hatt kreft. Før fylte 80 år har rundt 4 av 10 nordmenn fått minst én kreftdiagnose.

Kreft rammer flest eldre. 3 av 4 krefttilfeller rammer menn og kvinner over 60 år. En vesentlig del av den kraftige økningen av krefttilfeller de siste tiårene skyldes derfor at vi har blitt flere og lever lengre enn tidligere.

Takket være forskning på kreft, overlever 3 av 4 som får kreft i Norge. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Det kommer stadig nye måter å undersøke og behandle kreft på. Men vi har enda en vei å gå.

Dersom kreft oppdages tidlig, er det god mulighet for å bli frisk. Det finnes ikke én metode som kan utelukke at kreft finnes i kroppen, men det er en del ting vi kan gjøre for å oppdage kreft tidlig. Å følge med på endringer i kroppen og følge nasjonale screeningprogram er viktig.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret, som samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge. Kreftregisterets tall for 2022 kan du lese om i denne rapporten (kreftregisteret.no)

Sammenheng med levevaner

Minst 1 av 3 krefttilfeller har sammenheng med levevaner. Selv om det ikke finnes noen garanti mot å få kreft, kan vi gjøre noen valg for å minske risikoen. Hele 13 000 krefttilfeller er mulig å forebygge årlig, viser en rapport fra Kreftregisteret. Røyking fører til mer enn 5000 nye krefttilfeller hvert år. UV-stråling fra sol og solarium forårsaker nesten 3000 tilfeller av hudkreft, slår rapporten fast.

Dette er et samfunns- og myndighetsansvar, og ikke bare opp til den enkelte. Det må bli enklere å ta gode valg for egen helse, og vi må ha reguleringer som underbygger de. I Kreftforeningen jobber vi blant annet med å påvirke politisk for å få til dette.

Flere tilfeller av melanom og brystkreft i 2022

Totalt var det 38 265 personer som fikk kreft i 2022, viser tall fra Kreftregisteret. Dette er noe høyere enn året før.

Tallene viser at melanom, også kjent som føflekkreft, økte med nærmere 500 tilfeller siste året. Økningen i melanom er tydelig hos begge kjønn og i alle aldersgrupper. Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av melanom. Her er forebyggingspotensialet stort. Omtrent 9 av 10 tilfeller henger sammen med for mye UV-stråling, altså sol og solarium. Solbeskyttelse er derfor svært viktig, og det er viktig å følge med på hudforandringer og oppsøke lege ved endringer.

Brystkreft er også blant kreftformene med en tydelig økning siste året. 4224 kvinner fikk brystkreft i 2022, noe som er det høyeste antallet Kreftregisteret noen gang har rapportert. Pandemien kan ha preget brystkreft-tallene, da mammografi-screeningen måtte stanse opp en periode, og færre kan ha oppsøkt lege under pandemien.

Antall tilfeller (302) av livmorhalskreft har gått ned i 2022. Dette er det laveste antallet på ti år. Forekomsten av livmorhalskreft i Norge er redusert med nærmere 40 prosent de siste 50 årene. Innføring av HPV-vaksine og tidlig oppdagelse ved å ta livmorhalsprøve nytter!

Lungekreft viser også en nedgang i 2022 hos både menn og kvinner i alle aldersgrupper, bortsett fra blant de aller eldste. Lungekreft er likevel fortsatt en av de tre vanligste kreftformene i Norge. Lungekreft kan utvikle seg over lang tid, og er først og fremst en sykdom som rammer personer som røyker, eller har røykt tidligere. Derfor kan man anta at antallet vil være høyt en periode framover.

Hva er kreft?

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre.

Forebygging

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levevaner. Her er 10 råd som hver enkelt kan følge for å redusere risikoen for kreft.  

Oversikt over kreftformer

Se oversikt over ulike kreftformer, og få informasjon og råd om symptomer, forebygging, undersøkelser, behandling med mer.

Var dette nyttig?