Kreft i Norge

I 2023 fikk 38 094 i Norge kreft. 20 487 menn og 17 778 kvinner ble rammet. Kreftforekomsten er stabil sammenlignet med tidligere år.

De fire vanligste kreftformene hadde så mange nye krefttilfeller i 2023:

Antall tilfeller for flere kreftformer, samt tall om overlevelse, finner du under beskrivelsen av hver enkelt kreftform.

Illustrasjon som viser at over 38 000 mennesker i Norge fikk kreft i 2023.
Tall fra Kreftregisteret.

Flere vil få kreft – men flere vil også overleve

Kreft er en sykdom som berører mange, og som kommer til å berøre enda flere i fremtiden. I Norge er det over 330 000 personer som har kreft eller har hatt kreft. Før fylte 80 år har rundt 4 av 10 nordmenn fått minst én kreftdiagnose.

Kreft rammer flest eldre. 3 av 4 krefttilfeller rammer menn og kvinner over 60 år. En vesentlig del av den kraftige økningen av krefttilfeller de siste tiårene skyldes derfor at vi har blitt flere og lever lengre enn tidligere.

Takket være forskning på kreft, overlever 3 av 4 som får kreft i Norge. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Det kommer stadig nye måter å undersøke og behandle kreft på. Men vi har enda en vei å gå.

Dersom kreft oppdages tidlig, er det god mulighet for å bli frisk. Det finnes ikke én metode som kan utelukke at kreft finnes i kroppen, men det er en del ting vi kan gjøre for å oppdage kreft tidlig. Å følge med på endringer i kroppen og følge nasjonale screeningprogram er viktig.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret, som samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge. Kreftregisterets tall for 2023 kan du lese om i denne rapporten (kreftregisteret.no)

1 av 3 tilfeller kan forebygges

Minst 1 av 3 krefttilfeller har sammenheng med levevaner. Selv om det ikke finnes noen garanti mot å få kreft, kan vi gjøre noen valg for å minske risikoen. Hele 13 000 krefttilfeller er mulig å forebygge årlig, viser en rapport fra Kreftregisteret. Røyking fører til mer enn 5000 nye krefttilfeller hvert år. UV-stråling fra sol og solarium forårsaker nesten 3000 tilfeller av hudkreft, slår rapporten fast.

Dette er et samfunns- og myndighetsansvar, og ikke bare opp til den enkelte. Det må bli enklere å ta gode valg for egen helse, og vi må ha reguleringer som underbygger de. I Kreftforeningen jobber vi blant annet med å påvirke politisk for å få til dette.

Hva er kreft?

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre.

Forebygging

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levevaner. Her er 10 råd som hver enkelt kan følge for å redusere risikoen for kreft.  

Oversikt over kreftformer

Se oversikt over ulike kreftformer, og få informasjon og råd om symptomer, forebygging, undersøkelser, behandling med mer.

Var dette nyttig?