Kreft i Norge

I 2021 fikk 36 998 i Norge kreft, 19 684 menn og 17 314 kvinner ble rammet. Dette er noe høyere enn i 2020.

De fire vanligste kreftformene hadde så mange nye krefttilfeller i 2021:

Antall tilfeller for flere kreftformer, samt tall om overlevelse, finner du under beskrivelsen av hver enkelt kreftform.

3 av 4 overlever

Tre av fire som får kreft i Norge overlever slik det er nå. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Takket være forskning på kreft, har kreftsykdom gått fra å være ensbetydende med død, til å være kurerbar i tre av fire tilfeller.

316 145 menn og kvinner hadde hatt kreft eller levde med kreft ved utgangen av 2021. Selv om mange fortsatt dør av kreft – 10 981 døde av kreft i 2020 – er det heldigvis slik at flere og flere overlever.

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, flere skal overleve og at de som må leve med kreft skal ha så god livskvalitet som mulig. 

Tallene er hentet fra Kreftregisteret, som samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge. Kreftregisterets tall for 2020 ble publisert 21. september 2021. Det er ventet at tallene vil justere seg noe, på grunn av forsinkelser i registrering i forbindelse med korona-situasjonen.

Bekymret for nedgang blant kvinner under pandemien

Det har vært en bekymring for om folk har hatt en høyere terskel for å oppsøke helsetjenesten under pandemien, som igjen kan ha ført til flere uoppdagede krefttilfeller i samfunnet. I det store og det hele viser det seg imidlertid at kreftforekomsten lå på forholdsvis likt nivå i 2020 som i 2019. Det betyr at pandemien neppe har preget kreftdiagnostikken så mye som vi i utgangspunktet fryktet.

Men det antas at enkelte områder har et etterslep i diagnostisering på grunn av pandemien. Det er en bekymring for at det er langt færre tilfeller av brystkreft i 2020. For brystkreft alene er det 309 færre tilfeller i 2020 sammenlignet med 2019. En årsak til dette kan være at Mammografiprogrammet var stengt et par måneder i starten av pandemien.

I tillegg til brystkreft, gikk også tallet gynekologisk kreft og lungekreft ned blant kvinner, sammenlignet med tidligere år. At forekomsten av disse kreftformene har gått ned, stemmer ikke overens med beregninger fra Kreftregisteret som viser at antall krefttilfeller i Norge vil å øke med 42 % for menn og 27 % for kvinner fram mot 2030.

Hva er kreft?

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre.

Forebygging

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levevaner. Her er 10 råd som hver enkelt kan følge for å redusere risikoen for kreft.  

Oversikt over kreftformer

Se oversikt over ulike kreftformer, og få informasjon og råd om symptomer, forebygging, undersøkelser, behandling med mer.

Var dette nyttig?