Kreft i Norge

I 2018 fikk 34 190 mennesker i Norge kreft. 18 321 menn og 15 869 kvinner ble rammet. 

Nesten 2 prosent flere fikk kreft i 2018 sammenliknet med året før. Økningen er forventet, både fordi vi blir flere mennesker i Norge og fordi vi blir eldre.

De vanligste kreftformene

De fire vanligste kreftformene sto for 43 prosent av nye krefttilfeller i 2018:

3 av 4 over lever kreft

Med tallene for 2018 kan vi for første gang si at 3 av 4 som får kreft i Norge overlever. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden.

283 894 menn og kvinner hadde hatt kreft eller levde med kreft ved utgangen av 2018. Selv om mange fortsatt dør av kreft – 11 016 døde av kreft i 2018 – er det heldigvis slik at flere og flere overlever.

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, flere skal overleve og at de som må leve med kreft skal ha så god livskvalitet som mulig. 

Tallene er hentet fra Kreftregisteret

Hva er kreft?

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre.

Var dette nyttig?