Røykfri barndom

Helsestasjonen og barnehager spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå barn, ungdom og foreldre med forebyggende budskap.

infografikk som viser at 9 av 10 mener lekeplasser bør være røykfrie.
9 av 10 er enig i at lekeplasser burde være røykfrie

Sjiraffen Georg er barnas talsperson for retten til røykfri luft. Med informasjonsmateriell sentrert rundt sjiraffen Georg ønsker vi å gjøre det enklere å snakke om røykfritt småbarnsmiljø.
Fortsatt utsettes omtrent 100 000 barn under 14 år for passiv røyking daglig i Norge. Det resulterer i rundt 25 000 legekonsultasjoner og nærmere 800 sykehusinnleggelser i året.

Informasjonsfolder til foreldre og foresatte

Budskapet om ikke å røyke i nærheten av barna er illustrert med aktuelle situasjoner hjemme og i bilen. Folderen kan være til hjelp i en samtale om passiv røyking i familier der det røykes i hjemmet eller hos slektninger. Helsestasjoner kan for eksempel dele ut folderen i forbindelse med første hjemmebesøk, 4-årskontrollen eller skolestartundersøkelsen.

Helsestasjoner kan også bestille den norske versjonen av folderen i trykt format.

Andre språk

Folderen er også tilpasset for minoriteter med ulike språk og en annen kulturbakgrunn. Brosjyrene på andre språk enn norsk er kun tilgjengelig for nedlasting.

Sjiraffen Georg-høydemåler til barn

Høydemåleren passer til litt større barn. Den kan deles ut alene, eller når du informerer om passiv røyking og gir informasjonsfolderen til foresatte ved 4-års kontrollen eller skolestartundersøkelsen.

Ved at barna henger høydemåleren opp på veggen kan den fungere som en påminnelse til familien om skadene som er forbundet med passiv røyking – og barnet kan følge med på sin egen høydeutvikling. Høydemåleren kan fargelegges på baksiden.

Helsestasjoner kan bestille høydemåleren til sin helsestasjon.

Mer informasjon

Helse Norge har mer informasjon om barn og passiv røyking (helsenorge.no), om loven som gir barn rett til røykfri luft, og om tobakksfrie skoler og barnehager (helsedirektoratet.no).

Var dette nyttig?