Regjeringen og helsemyndighetene har innført drastiske tiltak på samfunnsnivå i Norge. Les oppdatert informasjon om tiltakene på helsedirektoratet.no

Det er viktig at alle følger helsemyndighetenes råd og bidrar til å beskytte mennesker med nedsatt immunforsvar. For å beskytte de som trenger det mest er det avgjørende at vi som befolkning står sammen og gjør det vi kan for å hindre smitte.

Dette gjør Kreftforeningen

Norsk helsevesen står i en ekstraordinær situasjon og er under stort press. Helsepersonell setter seg selv til side for å hjelpe andre, og gjør en uvurderlig innsats i denne krevende tiden. De fortjener en stor takk. Men alle må ta sin del av ansvaret. Å begrense smitte er med på å lette arbeidsmengden for helsepersonell, og kan være med på å redde liv. Kreftforeningen tar sin del av det kollektive ansvaret, og vil avlaste der vi kan.  

Vi digitaliserer, utsetter og avlyser arrangementer og tilbud

På bakgrunn av regjeringens nye vurderinger i slutten av mars, har vi tatt en avgjørelse om at alle våre fysiske møtesteder avlyses frem til 1. august. Kreftpasienter og pårørende er en særlig utsatt gruppe i disse tider. Samtidig som vi ønsker å være til stede for de som trenger det mest, må vi følge helsemyndighetenes råd for å begrense smitten av koronaviruset. Vi vil ikke utsette kreftpasienter og pårørende for unødvendig smittefare.

Vi er opptatt av å ivareta behovene til kreftpasienter og pårørende, og vi jobber så raskt som mulig med å vurdere om noen av våre møteplasser kan gjøres digitale eller om vi skal utvikle nye tilbud som ivaretar kreftrammedes behov fremover. Følg med for mer informasjon.

  • Treffpunkt, en møteplass for barn og ungdom som arrangeres jevnlig mange steder i Norge, er avlyst frem til 1. august.
  • Temakafé for pasienter, pårørende og etterlatte som arrangeres over hele landet er avlyst frem til 1. august. 
  • Kreftforeningens Vitensenter er stengt for publikum ut mai. Alle arrangementer og skolebesøk er utsatt. Vi jobber med en rekke webinarer som vil sendes live fra senteret i tiden som kommer. 
  • Hverdagshjelpen, et tilbud om praktisk hjelp til kreftrammede i Trondheim, Orkland og Skaun, har måttet tilpasse hjelpetilbudet til kun å gjelde praktisk hjelp utendørs inntil videre.
  • Kreftforeningens Stafett for livet gjennomføres ikke i 2020. De 17 planlagte stafettene utsettes til 2021.
  • Krafttak mot kreft ble heldigital. Over 20 000 bøssebærere skulle ha gått fra dør til dør fra 7. til 15. mars for å samle inn penger til kreftformer få overlever. Bøsseaksjonen måtte avlyses, men det er fortsatt mulig å gi.
  • Vardesenteret er stengt inntil videre. Alle arrangementer er avlyst. Flere av våre syv sentere rundt om i landet kan nås på telefon eller e-post for rådgivning. Aktiviteten på hvert senter vurderes av sykehuset og Kreftforeningen etter råd fra Folkehelseinstituttet.
  • Kreftforeningens rettshjelp kan fortsatt hjelpe. Normalt er det mulig å møte juristene på våre Vardesentere rundt om i landet. Selv om Vardesenterne er stengt, kan kreftpasienter og pårørende fortsatt få juridisk hjelp ved å kontakte oss på telefon eller e-post.

Vi styrker vår rådgivningstjeneste

Som en frivillig organisasjon som jobber for at kreftpasienter og pårørende skal få en bedre hverdag og fremtid, har vi stor forståelse for at noen er ekstra urolige nå. Ingen skal møte kreft alene. Derfor er vi tilgjengelige for å snakke med deg, uansett hvilken situasjon du er i.

Vi styrker nå kapasiteten på vår rådgivningstjeneste og svarer på alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft.

Ta kontakt via telefon, e-post eller chat

Vi går i dialog med helsemyndighetene om kreftbehandling

Koronasmitten kan få konsekvenser for kreftbehandlingen i landet. Mange sykehus må omdisponere personell og utsette planlagte behandlinger. Noen kreftpasienter og tidligere kreftpasienter kan derfor få beskjed om at behandling eller kontroller utsettes. For de aller fleste er ikke kreftbehandling en akuttbehandling. Det er som regel viktigere med god kvalitet enn at behandlingen skjer raskt. Men forutsigbarhet og god informasjon må sikres i tiden som kommer. 

Vi er i dialog med helsemyndighetene og sykehusene for å se på muligheter for å avlaste helsevesenet og finne gode løsninger for pasienter og pårørende. Samtidig må vi alle bidra i dugnaden for å bremse smitten ved å følge myndighetenes råd.

Råd til deg som får utsatt kreftbehandlingen

– Dine valg påvirker morgendagens kreftbehandling

Vi kartlegger behov og jobber med nye tilbud

I tillegg til å styrke rådgivningstjenesten, er vi godt i gang med å kartlegge nye behov som oppstår i denne ekstraordinære situasjon. På bakgrunn av dette jobber blant annet fram tilbud som kan hjelpe de som rammes. 

Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger fra dere. Er rådene våre tilpasset akkurat din situasjon? Har du behov som ikke blir møtt? Hvordan opplever du som er pasient eller pårørende situasjonen? Ta kontakt med oss og gi tilbakemelding. Ingen skal møte kreft eller korona alene. 

Snakk med oss

Vi jobber for at kreftpasienter og pårørende skal få en bedre hverdag og fremtid, og vi har stor forståelse for at noen er ekstra urolige nå. Derfor er vi tilgjengelige for å snakke med deg. Vi har styrket rådgivningstjenesten og svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Tjenesten er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Ta kontakt via telefon, e-post eller chat

Hjelp oss med å hjelpe

Nå er innsatsen fra frivillig sektor avgjørende. Vi bidrar med hjelpetilbud der det offentlige ikke strekker til. Støtt oss i dugnadsarbeidet. Bli medlem i Kreftforeningen!

Har du innspill til hva vi bør ta tak i? Send tips til innspill@kreftforeningen.no.

KORONA OG KREFT

Spørsmål og svar om korona og kreft 
❯❯

RÅD OM KORONA

Til deg som er kreftpasient nå
❯❯

RÅD OM KORONA

Til deg som har hatt kreft
❯❯

RÅD OM KORONA

Til deg som er pårørende
❯❯

Se vår temaside om korona og kreft