Til pårørende og etterlatte

Når noen vi er glade i blir alvorlig syk, berører det oss sterkt, følelsesmessig, praktisk og sosialt. Det kan være mye å sette seg inn i og ta stilling til. Her får du informasjon, råd og tips.

Illustrasjonsbilde av noen som legger hånden sin på en annens arm.

Sorgkurs – fra etterlatt til etterlevende

Vi har utviklet et digitalt sorgkurs for dem som har mistet noen de er glad i. Målet er å gi støtte og verktøy for å utvikle en dypere forståelse av sorg, håndtere sorgreaksjoner og finne en meningsfull måte å takle den nye livssituasjonen på.

Var dette nyttig?