Kreftforskningen har et felles mål, men forskjellige veier. Noen jobber med grunnforskning, noen forsker på vevsprøver fra pasienter, andre gjennomfører kliniske studier og noen undersøker pasienter etter endt behandling.

Denne bredden er styrken i det norske miljøet av kreftforskere. Ikke alle kan gjøre alt, men sammen legges puslespillet bit for bit.

Vi har en grundig kvalitetssikring av prosjektene vi støtter. Midlene vi deler ut er fordelt mellom ulike forskningsdisipliner og prosjekter innen de fleste krefttypene.

160 millioner kroner til kreftforskning

Kreftforeningen bevilget 160 millioner kroner til kreftforskning gjennom den årlige åpne utlysningen – forskningstildelingen – i 2018.

Se hvilke prosjekter som får støtte

I 2017 bevilget Kreftforeningen totalt 248 millioner kroner til kreftforskning. Av dette ble 175 millioner kroner bevilget gjennom den årlige åpne utlysningen.

I vårt prosjektbibliotek kan du søke blant prosjekter finansiert av Kreftforeningen.
    

Flere prosjekter vi har støttet de siste årene

Var denne siden nyttig?