Vi har en grundig kvalitetssikring av prosjektene vi støtter, og midlene vi deler ut er fordelt mellom ulike forskningsdisipliner og kreftformer.

220 millioner kroner i fjor

Totalt bevilget vi 220 millioner kroner til kreftforskning i 2018.

Av disse ble 160 millioner kroner tildelt gjennom den årlige åpne utlysningen. Her delte vi ut midler til 33 forskningsprosjekter som skal sørge for bedre behandling, mer kunnskap om kreft, at flere skal unngå kreft, at kreft skal oppdages i tide og at flere skal få et bedre liv med og etter kreft.   

Bøsseaksjonen Krafttak mot kreft 2018 fikk inn 30 millioner kroner til forskning på senskader etter kreftbehandling. Midlene ble fordelt på åtte forskningsprosjekter.

Rosa sløyfe aksjonen 2017 fikk inn 24 millioner kroner til forskning på senskader etter brystkreftbehandling. Midlene ble fordelt på fem forskningsprosjekter

I 2017 bevilget Kreftforeningen totalt 248 millioner kroner til kreftforskning, hvorav 175 millioner kroner gikk til 27 forskningsprosjekter gjennom den åpne utlysningen.

 

Flere prosjekter vi har støttet de siste årene

Var denne siden nyttig?