Vi har en grundig kvalitetssikring av prosjektene vi støtter, og midlene vi deler ut er fordelt mellom ulike forskningsdisipliner og kreftformer.

230 millioner kroner i 2019

I 2019 bevilger vi 230 millioner kroner til kreftforskning – nærmere 100 millioner ble tildelt gjennom vår største årlige tildeling, resten i andre sammenhenger. 

Tidligere år

I 2018 bevilget vi 220 millioner kroner til kreftforskning. 160 millioner kroner ble delt ut i forbindelse med den årlige forskningstildelingen, hvor 30 forskningsprosjekter fikk støtte. 24 millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen 2017 gikk til fem prosjekter som forsker på senskader etter brystkreftbehandling. 

I 2017 bevilget vi totalt 248 millioner kroner til kreftforskning, hvorav 175 millioner kroner gikk til 27 prosjekter gjennom den årlige forskningstildelingen.

 

Flere prosjekter vi har støttet de siste årene