Vi har en grundig kvalitetssikring av prosjektene vi støtter, og midlene vi deler ut er fordelt mellom ulike forskningsdisipliner og kreftformer.

230 millioner kroner til forskning i 2019

Årets forskningsmidler ble fordelt gjennom flere tildelinger:

Vi samarbeider også med andre nasjonale og internasjonale finansieringskilder og har i år bevilget mer enn 30 millioner kroner gjennom slike samarbeid:

  • Over 2 millioner kroner har gått til et samarbeid med Nordic Cancer Union der det nordiske samarbeidet totalt støtter 15 prosjekter (ncu.nu).

Vi vil offentliggjøre flere tildelinger for 2019 i starten av 2020.

Tidligere år

I 2018 bevilget vi 220 millioner kroner til kreftforskning. 160 millioner kroner ble delt ut i forbindelse med den største forskningstildelingen (Open Call). 30 millioner kroner fra bøsseaksjonen Krafttak mot kreft i 2018 gikk til åtte prosjekter som forsker på senskader etter kreftbehandling. 24 millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen 2017 gikk til fem prosjekter som forsker på senskader etter brystkreftbehandling. 

I 2017 bevilget vi totalt 248 millioner kroner til kreftforskning, hvorav 175 millioner kroner gikk til 27 prosjekter gjennom den årlige forskningstildelingen.

 

Flere prosjekter vi har støttet de siste årene