Vi har en grundig kvalitetssikring av prosjektene vi støtter, og midlene vi deler ut er fordelt mellom ulike forskningsdisipliner og kreftformer.

230 millioner kroner til forskning i 2019

Årets forskningsmidler ble fordelt gjennom flere tildelinger:

 • Nesten 110 millioner ble tildelt gjennom den største forskningstildelingen (Open Call). Støtten fordeles på 18 prosjekter som skal bidra til mer kunnskap om kreft, bedre behandling og et bedre liv med og etter kreft. Tildelingen er basert på en åpen utlysning hvor alle forskningsmiljøene i Norge kan søke om midler.  
     
 • 18,5 millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen 2018 ble tildelt fem prosjekter som forsker på senskader etter brystkreft.
         
 • 22 millioner kroner ble tildelt to prosjekter innen bukspyttkjertelkreft. Det opprettes både et kvalitetsregister og en ekspertgruppe for denne kreftformen.
       
 • 5 millioner kroner ble tildelt et prosjekt som skal undersøke om invitasjon til kreftscreening på morsmål kan gi bedre deltagelse blant innvandrere. 

Vi samarbeider også med andre nasjonale og internasjonale finansieringskilder og har i år bevilget mer enn 30 millioner kroner gjennom slike samarbeid:

 • Over 2 millioner kroner har gått til et samarbeid med Nordic Cancer Union der det nordiske samarbeidet totalt støtter 15 prosjekter (ncu.nu).

Vi vil offentliggjøre flere tildelinger for 2019 i starten av 2020.

Tidligere år

I 2018 bevilget vi 220 millioner kroner til kreftforskning. 160 millioner kroner ble delt ut i forbindelse med den største forskningstildelingen (Open Call). 30 millioner kroner fra bøsseaksjonen Krafttak mot kreft i 2018 gikk til åtte prosjekter som forsker på senskader etter kreftbehandling. 24 millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen 2017 gikk til fem prosjekter som forsker på senskader etter brystkreftbehandling. 

I 2017 bevilget vi totalt 248 millioner kroner til kreftforskning, hvorav 175 millioner kroner gikk til 27 prosjekter gjennom den årlige forskningstildelingen.

 

Flere prosjekter vi har støttet de siste årene