Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Forskning vi støtter

Kreftforeningen støtter en rekke ulike forskningsprosjekter.

Kreftforskningen har et felles mål, men forskjellige veier. Noen jobber med grunnforskning, noen forsker på vevsprøver fra pasienter, andre gjennomfører kliniske studier og noen undersøker pasienter etter endt behandling.

Denne bredden er styrken i det norske miljøet av kreftforskere. Ikke alle kan gjøre alt, men sammen legges puslespillet bit for bit. 

Vi har en grundig kvalitetssikring av prosjektene vi støtter. Midlene vi deler ut er fordelt mellom ulike forskningsdisipliner og prosjekter innen de fleste krefttypene.

232 millioner kroner til kreftforskning

Kreftforeningen bevilget 232 millioner kroner til kreftforskning i 2017. Av dette ble 174 millioner kroner bevilget gjennom den årlige åpne utlysningen.

Her kan du lese om utvalgte forskningsprosjekter som støttes av Kreftforeningen.