Vi har en grundig kvalitetssikring av prosjektene vi støtter, og midlene vi deler ut er fordelt mellom ulike forskningsdisipliner og kreftformer.

I august 2019 ble midlene fra Rosa sløyfe 2018 delt ut. Vi støtter fem prosjekter som forsker på senskader etter brystkreft, med til sammen 18,5 millioner kroner.

220 millioner kroner i fjor

Totalt bevilget vi 220 millioner kroner til kreftforskning i 2018.

  • Den årlige åpne utlysningen: 160 millioner kroner fordelt på 30 forskningsprosjekter som skal sørge for bedre behandling, mer kunnskap om kreft, at flere skal unngå kreft, at kreft skal oppdages i tide og at flere skal få et bedre liv med og etter kreft.   
  • Krafttak mot kreft: 30 millioner kroner fra bøsseaksjonen ble delt ut til åtte prosjekter som forsker på senskader etter kreftbehandling. 
  • Rosa sløyfe: 24 millioner kroner fra fra aksjonen i 2017  gikk til fem prosjekter som forsker på senskader etter brystkreftbehandling. 

I 2017 bevilget vi totalt 248 millioner kroner til kreftforskning, hvorav 175 millioner kroner gikk til 27 forskningsprosjekter gjennom den åpne utlysningen.
    

Flere prosjekter vi har støttet de siste årene