Kreftforskningen har et felles mål, men forskjellige veier. Noen jobber med grunnforskning, noen forsker på vevsprøver fra pasienter, andre gjennomfører kliniske studier og noen undersøker pasienter etter endt behandling.

ProsjektbibliotekHer kan du søke blant prosjekter finansiert av Kreftforeningen.

Denne bredden er styrken i det norske miljøet av kreftforskere. Ikke alle kan gjøre alt, men sammen legges puslespillet bit for bit.

Vi har en grundig kvalitetssikring av prosjektene vi støtter. Midlene vi deler ut er fordelt mellom ulike forskningsdisipliner og prosjekter innen de fleste krefttypene.

248 millioner kroner til kreftforskning

Kreftforeningen bevilget 248 millioner kroner til kreftforskning i 2017. Av dette ble 175 millioner kroner bevilget gjennom den årlige åpne utlysningen.

Her kan du lese om utvalgte forskningsprosjekter som støttes av Kreftforeningen.

Var denne siden nyttig?