Vi har en grundig kvalitetssikring av prosjektene vi støtter, og midlene vi deler ut er fordelt mellom ulike forskningsdisipliner og krefttyper.

220 millioner kroner i fjor

Totalt bevilget vi 220 millioner kroner til kreftforskning i 2018.

Av disse ble 160 millioner kroner tildelt gjennom den årlige åpne utlysningen (forskningstildelingen). Her delte vi ut midler til 30 forskningsprosjekter som skal sørge for bedre behandling, mer kunnskap om kreft, at flere skal unngå kreft, at kreft skal oppdages tidlig og at flere skal få bedre liv med og etter kreft.   

Bøsseaksjonen Krafttak mot kreft 2018 fikk inn 30 millioner kroner til forskning på senskader etter kreftbehandling. Midlene fordeles på åtte forskningsprosjekter.

I 2017 bevilget Kreftforeningen totalt 248 millioner kroner til kreftforskning, 175 millioner kroner gjennom den årlige åpne utlysningen.

 

Flere prosjekter vi har støttet de siste årene

Var denne siden nyttig?