Undervisningsstoff om UV-stråling, sol og solarium og om å lage film. Passer for ungdoms- og videregående skole.