Tilrettelegging og ordninger for deg som er student og har kreft

Studiesituasjonen kan tilrettelegges i forbindelse med sykdom og behandling. Lånekassen har flere ordninger som kan være aktuelle ved kreftsykdom. Du som betjener studielån kan ha rett til betalingsutsettelse og rentefritak.

Meld fra til studiested og Lånekassen ved forsinkelse

Det er viktig at du informerer både studiested og eventuelt Lånekassen dersom du ikke klarer å følge undervisningen og/eller ta eksamen som planlagt. Hvis ikke kan du risikere å bli utestengt fra videre studier på grunn av manglende progresjon. Blir du mer en ett år forsinket i studiene, herunder over 60 studiepoeng, mister du som hovedregel retten til lån og stipend.

Du kan få råd og veiledning hos en studieveileder på studiestedet ditt.

Kan jeg få forlenget tid ved eksamen?

Du kan snakke med studieveileder om mulighetene for tilrettelegging med studiestedet ditt. Hvis du av helsemessig grunner har behov for tilrettelegging som for eksempel ekstra tid ved eksamen eller behov for å ta pauser underveis, kan du søke studiestedet om dette. Det er viktig med legeerklæring som dokumenterer din situasjon.

Tilbud fra Studentsamskipnaden

De fleste høyskoler og universiteter har en studentsamskipnad som blant annet tilbyr helse- og rådgivningstjenester. Dette kan være tilbud som fastlege, tannlege og psykolog, og rådgivning om rettigheter fra Lånekassen eller NAV. Noen har også tilbud om kurs og grupper, for eksempel sorggrupper.

Flere studentsamskipnader kan gi refusjon av helseutgifter (egenandeler) opp til frikortgrensen, for eksempel Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (sio.no). De kan også gi refusjon for utgifter til tannlege. Sjekk hva som gjelder for ditt studiested.

Sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV

Mange studenter har ikke stor nok arbeidsinntekt til å få rett til sykepenger (nav.no). Det er likevel viktig å sjekke ut med arbeidsgiver/NAV om du har rettigheter. Som student kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger (nav.no) dersom du er mer enn 50 prosent syk/studieufør. Dersom du er under medisinsk behandling eller rehabilitering og har ytelser fra NAV kan du i prinsippet ikke studere, om dette ikke er et godkjent tiltak. Du kan likevel delta litt på studiestedet som en sosial aktivitet. Unntak er dersom høyere utdanning blir godkjent som et yrkesrettet tiltak. Da kan du motta arbeidsavklaringspenger fra NAV mens du studerer.

Student i utlandet

Dersom du skal studere i utlandet kortere enn 12 måneder eller skal studere med støtte fra Lånekassen er du automatisk medlem av folketrygden i Norge. Medlemskap i folketrygden gir deg en rekke rettigheter fra NAV.

Dersom du skal studere i utlandet uten studielån fra Norge og studiene varer mer enn 12 måneder opphører ditt medlemskapet i folketrygden den dagen du reiser. Du kan søke om frivillig medlemskap (nav.no) i folketrygden slik at du beholder dine rettigheter mens du studerer i utlandet.

Les mer under Student i utlandet (nav.no).

Studielån fra Lånekassen

Dersom du ikke kan jobbe ved sidene av studiene eller må bruke lengre tid på studiene kan du søke om ekstra støtte fra Lånekassen. Det finnes også muligheter for betalingsutsettelse for deg som er ferdig å studere, men som har studielån. Aktuelle ordninger hos Lånekassen kan være :

Sykestipend betyr at studielån og stipend kan gjøres om til stipend dersom du er syk og ikke kan følge undervisningen. Du kan få sykestipend i inntil fire måneder og 15 dager i løpet av et undervisningsår. Du får ikke stipend for de første 14 dagene du er syk. Sykestipend blir gitt på etterskudd. Det må søkes om sykestipend senest seks måneder etter at undervisningsåret er avsluttet.

Les mer om vilkårene for sykestipend på lanekassen.no

For å ha rett til dette må du være forsinket i utdanningen med mer enn 60 studiepoeng. Da har du i utgangspunktet mistet retten til stipend og lån fra Lånekassen. Dersom forsinkelsen skyldes sykdom, nedsatt funksjonsevne eller fødsel kan du likevel få studielån og stipend selv om forsinkelsen utgjør mer enn 60 studiepoeng. Du må ha blitt forsinket fordi du har nedsatt funksjonsevne som lærestedet ditt ikke har kunnet tilrettelegge for. Du må dokumentere at hele eller deler av forsinkelsen skyldes en av disse grunnene.

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend. For å ha rett til stipendet må du være i stand til å studere, men ikke til å jobbe ved siden av studiene, fordi det i stor grad vil gå ut over studieprogresjonen din.

Kan du ikke ha sommerjobb fordi du har nedsatt funksjonsevne, kan du få stipend og lån i tolv måneder. Du kan også få tilleggsstipendet for nedsatt funksjonsevne om sommeren.

Du kan få betalingsutsettelse på studielånet totalt 36 ganger (3 år) uten å oppgi årsak.

Lånekassen kan slette renter på lånet ditt dersom du har hatt lav inntekt og vært i en situasjon som gir rett til sletting av renter. Situasjoner som kan gi rett til sletting av renter kan for eksempel være at du har mottatt arbeidsavklaringspenger.

Du kan ha rett til betalingsutsettelse uten å bruke av de 36 utsettelsene eller utover 36 utsettelsen dersom du har brukt de opp, dersom du har rett på sletting av renter. Dersom du skal søke betalingsutsettelse bør du derfor sjekke om du også kan ha rett til rentefritak på grunn av situasjoner som nevnt over. Rentefritak gis på etterskudd. Det må søkes innen 3 år.

Dersom du blir varig ufør, kan Lånekassen slette hele eller deler av gjelden din. Det er inntekten din som avgjør hvor mye av gjelden du kan få slettet.

Les mer om sletting og vilkår på lanekassen.no

Studielånet slettes i sin helhet ved dødsfall.

Les med om sletting ved dødsfall på lanekassen.no

Kvinne med headset.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Arbeid og utdanning

Informasjon og råd til deg som er arbeidstaker eller student med kreft – og til deg som er arbeidsgiver eller kollega.

Var dette nyttig?