Til deg som er student

Studiesituasjonen kan tilrettelegges i forbindelse med sykdom og behandling. Høyere utdanning kan være yrkesrettet tiltak med rett til støtte fra NAV.

Meld fra til studiested og Lånekassen ved forsinkelse

Det er viktig å holde undervisningsstedet orientert dersom du ikke får deltatt på obligatorisk undervisning eller ikke får tatt eksamen. Dersom studietiden blir forlenget med flere semestre kan du risikere å bli utestengt fra videre studier på grunn av manglende progresjon. Du kan også miste retten til lån og stipend fra Lånekassen. Det er derfor viktig at du informerer Lånekassen dersom du har studielån og ikke klarer å følge undervisningen som planlagt. Du kan også søke råd og veiledning hos en studieveileder på studiestedet ditt.

Kan jeg få forlenget tid ved eksamen?

Du kan snakke med studieveileder om mulighetene for tilrettelegging med studiestedet ditt. Hvis du av helsemessig grunner har behov for ekstra tid ved eksamen og/eller behov for å ta pauser underveis, kan du søke studiestedet om det. Det er viktig med legeerklæring som dokumenterer din situasjon.

Tilbud fra Studentsamskipnaden

De fleste høyskoler og universiteter har en studentsamskipnad som blant annet tilbyr helse- og rådgivningstjenester. Dette kan være tilbud som fastlege, tannlege og psykolog, og rådgivning om rettigheter fra Lånekassen og/eller NAV. Noen har også tilbud om kurs og grupper, for eksempel sorggrupper.

Flere studentsamskipnader kan gi refusjon av helseutgifter (egenandeler) opp til frikortgrensen, for eksempel Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (sio.no). De kan også gi refusjon for utgifter til tannlege. Sjekk hva som gjelder for ditt studiested.

Arbeidsavklaringspenger fra NAV

Student i utlandet

Dersom du skal studere i utlandet kortere enn 12 måneder eller skal studere med støtte fra Lånekassen er du automatisk medlem av folketrygden i Norge. Medlemskap i folketrygden gir deg en rekke rettigheter fra NAV.

Dersom du skal studere i utlandet uten studielån fra Norge og studiene varer mer enn 12 måneder opphører ditt medlemskapet i folketrygden den dagen du reiser. Du kan søke om frivillig medlemskap (nav.no) i folketrygden slik at du beholder dine rettigheter mens du studerer i utlandet.

Les mer under Student i utlandet (nav.no).

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21Om rådgivningstjenesten

Arbeid og utdanning

Informasjon og råd til deg som er arbeidstaker eller student med kreft – og til deg som er arbeidsgiver eller kollega.

Var dette nyttig?