Økonomisk støtte til pasienter

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykk, bandasjer og lignende.

Inntekt under sykdom

Du kan ha rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Var dette nyttig?