Økonomisk støtte til kreftpasienter

Få oversikt over retten du har til pengestøtte fra NAV, og muligheter for støtte til reise, hjelpemidler og andre utgifter i forbindelse med sykdom.

Dine pasientrettigheter

 Få oversikt over dine rettigheter når det gjelder blant annet ventetid, behandling, klage og erstatning.

Økonomisk støtte til pårørende

Pårørende kan også ha rett til pengestøtte fra NAV. Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha. Du kan også ha rettigheter når ditt barn blir sykt.

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Vår rådgivningstjeneste er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?