Økonomisk støtte til kreftpasienter

Få oversikt over retten du har til pengestøtte fra NAV, og muligheter for støtte til reise, hjelpemidler og andre utgifter i forbindelse med sykdom.

Dine pasientrettigheter

 Få oversikt over dine rettigheter når det gjelder blant annet ventetid, behandling, klage og erstatning.

Var dette nyttig?