Peniskreft

Peniscancer / Penilecancer

Symptomer

Symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Vårt råd er at man bør ta kontakt med lege dersom symptomene varer i over tre uker.

 • Skorpe, sår eller vortelignende utvekst
 • Vond lukt
 • Kløe
 • Svie
 • Berøringssmerte
 • Rødhet
 • Brennende smerte

Peniskreft kan være vanskelig å oppdage tidlig da det oftest starter under forhuden, og dermed er lite synlig. Nesten alle tilfellene oppstår på eller under forhuden eller på penishodet, men det kan også oppstå andre steder på penis. Såret kan etter hvert forverre seg og føre til ødelagt vev (nekrose). Bakteriell infeksjon med vond lukt kan forekomme.

Snakk med oss (stengt 19. mai)

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Forebygging og risiko

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem. Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen, selv om det ikke gir noen garanti mot å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre.

Slik kan risikoen minskes

 • Å ta HPV-vaksinen reduserer risikoen for å bli smittet med HPV (Humant Papillomavirus), og HPV-infeksjon er årsaken til over halvparten av tilfellene av peniskreft. HPV-infeksjon kan også gi kjønnsvorter.
 • Begrense antall seksualpartnere
 • Bruke kondom
 • God hygiene

Faktorer som kan gi økt risiko

 • Trang forhud (fimose) gjør at renhold blir vanskeligere, noe som kan føre til gjentatte infeksjoner. Å «åpne» forhuden med en liten operasjon gjør hygienen lettere.
 • HPV-infeksjon er en svært vanlig seksuelt overførbar virusinfeksjon, og ved mange seksualpartnere kan risikoen for smitte av viruset øke.
 • Redusert immunsystem og andre kreftsykdommer.

Undersøkelse og diagnose

Klinisk undersøkelse Ved symptomer vil legen undersøke penis for eventuelle sår eller infeksjoner. Spesielt vil det være viktig å undersøke under forhuden da sår oftest oppstår der.

Vevsprøve (biopsi) skal tas dypt nok ned i vevet til at man kan vurdere hvor dypt inn svulsten har vokst, vevstyping (histologi) og veksthastighet. Svarene på dette vil avgjøre hvor omfattende behandlingen blir. Biopsi blir tatt med en nål og pasienten vil få lokalbedøvelse på innstikkstedet.
Hvis forhuden er trang, må det samtidig med biopsien utføres en omskjæring (radikal circumsisjon). Dette inngrepet utføres under narkose.

Undersøkelse av lymfeknuter  gjøres ved at legen kjenner på (palperer) lymfeknutene i lysken. I noen tilfeller blir også ultralyd brukt, da tas det samtidig ut celler via en tynn nål for å se om det finnes kreftceller i lymfeknuten. Kreft kan spres med lymfebaner til lymfeknuter, i første omgang i lysken. Spredning med blodbanen til lever, lunger og andre steder i kroppen kan også oppstå. 

CT av bekken med lyske, mageregionen/abdomen og brystkasse (thorax) gjøres for å se om det finnes spredning i disse områdene.

Å oppdage peniskreft tidlig er viktig da behandlingen kan føre til store konsekvenser, alt etter hvor omfattende behandlingen blir. 

Møte med legen

Det er lurt å forberede seg til møtet med legen.

 • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen – det kan være lett å glemme det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan eventuelle misforståelser korrigeres.
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Pakkeforløp

Pakkeforløpet for peniskreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid

Psykiske reaksjoner

Livet endrer seg når kreft blir en del av det. Mange opplever uvisshet og bekymring. Vi har samlet noen råd og forslag til teknikker som kanskje kan hjelpe.

Å være pårørende er utfordrende, og det er mange måter å reagere på. Her er noen råd spesielt til pårørende.

Hjelp, støtte og møteplasser

Kreftkoordinator i kommunen har oversikt over tilbud i nærheten og kan hjelpe til med å tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende.

Kreftforeningen har en rekke tilbud som kan være til hjelp, blant annet gratis rådgivning og rettshjelp, mulighet for økonomisk støtte samt møteplasser, arrangementer og kurs.

Vi jobber også for at flere som kan og vil skal få mulighet til å stå i arbeid, både under og etter kreft. Se våre råd om arbeid, utdanning og kreft

Behandling

Hovedbehandlingen er kirurgi der en fjerner kreftsvulst og tilstrekkelig frisk vev rundt. Er området betent må infeksjonen alltid behandles før kreftbehandlingen starter.

Dette er en sjelden krefttype og man skal derfor utredes og behandles ved regionsykehus.

Kirurgi

Hvor omfattende det kirurgiske inngrepet blir, er avhengig av om svulsten er i overfladisk eller dypereliggende vev og hvor på penis den sitter.

Er svulsten få millimeter ned i vevet (overfladisk) i forhuden vil ikke operasjonen gjøre noe med penis sin funksjonalitet, selv om forhuden fjernes. Laserkirurgi kan brukes ved denne krefttypen der sykdommen er i et tidlig stadie av utviklingen (carsinoma in situ).

Der svulsten sitter i dypereliggende vev er det ofte kreftceller også i lymfeknutene i lysken og i bekkenet. Da vil disse fjernes samtidig under operasjonen. 

Det er alltid et mål at mest mulig av penis spares ved operasjon, samtidig som dette ikke skal gå på bekostning av at det fjernes tilstrekkelig kreftvev. Dersom sykdommen har utviklet seg dypt i vevet kan det være aktuelt med delvis eller total amputasjon av penis. 

Operasjon kan påvirke seksuell aktivitet. Valg av operasjonsmetode har stor betydning for hvordan seksuell funksjon kan opprettholdes.

Etter operasjon kan det hos noen være nødvendig med strålebehandling eller cellegift.

Strålebehandling

Strålebehandling vil i de fleste tilfeller bare være aktuelt å overveie:

 • som livsforlengende behandling
 • som kombinasjon med kirurgi og/-eller cellegift ved spredning til lymfeknuter
 • hvis mye av vevet er skadet og primærkirurgi alene er risikabelt
 • hvis svulsten ikke kan fjernes kirurgisk

Cellegift

Cellegift brukes i noen tilfeller selv om kreftcellene ikke er så lett påvirkelig av denne behandlingen.

Viktig å vite om sepsis (blodforgiftning)

Kreftpasienter kan være utsatt for å utvikle sepsis, særlig ved cellegiftbehandling. Sepsis er en alvorlig infeksjon som kan gjøre pasienter svært syke. Det er derfor viktig å kjenne symptomene og vite hva man skal gjøre ved mistanke om sepsis.

Fotodynamisk behandling (PDT) 

Fotodynamisk behandling (PDT) benyttes ved veldig tidlig utvikling (stadie) av sykdom i overfladisk vev. Ved PDT smøres området med en krem som gjør kreftcellene mer lysømfintlige. Deretter belyses området med en spesiell lyskilde der lyset ødelegger kreftcellene. PDT må ofte gjentas flere ganger. Denne behandlingen gjøres kun ved noen få sykehus i landet. 

Laserbehandling

Laserbehandling kan benyttes ved overfladiske forandringer.

Kliniske studier

​​Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkningen av nye medisiner og behandlingsmetoder.

Etter behandling

Oppfølging etter avsluttet behandling blir ofte tilpasset den enkelte. Det er legen som har hatt ansvar for behandlingen på sykehuset som skal skissere et opplegg for oppfølging og kontroller i etterkant. Det er viktig å avklare hvor ofte pasienten skal inn til kontroll, hva kontrollen innebærer og hvor kontrollen skal gjøres.

Rehabilitering

Rehabilitering skal gi pasienten mulighet til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig – og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen. Det vil variere hva slags rehabilitering den enkelte trenger. Rehabiliteringsbehovet kan også endre seg etter hvor i sykdomsforløpet man er. Spør legen om råd.

Senskader

Flere opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne, energinivå og seksualfunksjon kan bli redusert, og noen får senskader. De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager.

Til tross for problemer med seksuallivet hos enkelte pasienter, blir den totale livskvaliteten beskrevet som tilfredsstillende hos de fleste. Dette viser en undersøkelse av norske pasienter som var kreftfrie etter behandling.

Det er viktig å snakke med lege, annet helsepersonell eller sexolog helt fra starten av, da det for mange menn er en stor påkjenning for seksuallivet å få kreft i penis.

Ved amputasjon av penis er det også muligheter for kosmetisk rekonstruksjon.

Utbredelse og overlevelse

I 2020 fikk 50 menn peniskreft i Norge.

Fem år etter at diagnosen er stilt er det nå 92 prosent av mennene som fortsatt lever. Hvis sykdommen oppdages før den har spredd seg (Stadium I), er 98 prosent av mennene i live etter fem år.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret, som samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge. Kreftregisterets tall for 2020 ble publisert 21. september 2021. Det er ventet at tallene vil justere seg noe, på grunn av forsinkelser i registrering i forbindelse med korona-situasjonen.

Snakk med oss om kreft

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i.

Stengt 19. mai

Var dette nyttig?